DPP nakoupí během pěti let až 253 autobusů

MHD Aktuálně
3. 8. 2021 Čistou stopou Prahou
autobus DPP
ilustrační foto: archiv DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy bude v následujících letech pokračovat v modernizaci své flotily autobusů v souladu s národními i evropskými klimatickými závazky. Obnova bude ale probíhat tak, aby dlouhodobě zůstala alespoň čtvrtina vozového parku DPP nezávislá na napájecí či nabíjecí infrastruktuře a dopravce byl schopen v jakékoliv situaci zajistit potřebné vypravení autobusů. 

V souladu s výše uvedeným DPP vyhlásil tři veřejné zakázky na nákup celkem 253 nových dieselových autobusů splňujících nejnovější emisní normy. Konkrétně jde o zakázky na 100 standardních 12metrových vozidel, 143 kloubových vozidel a 10 autobusů typu Standard+. Celková předpokládaná hodnota všech tří veřejných zakázek jsou téměř dvě miliardy korun. DPP s vítězi jednotlivých tendrů uzavře rámcové smlouvy na období pěti let. DPP předpokládá vysoutěžení dodavatelů a uzavření rámcových smluv s nimi do konce letošního roku. 

Všechny autobusy musí splňovat Standardy kvality PID. Budou tedy mimo jiné nízkopodlažní, vybaveny odbavovacím informačním systémem, automatickým počítáním cestujících, kamerovým systémem se záznamem, celovozovou klimatizací a systémem pro snižování nástupní hrany v zastávkách (tzv. kneelingem).

PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZAKÁZKA NA AUTOBUSY TYPU „STANDARD“

 • počet: 100 vozidel
 • předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 600 milionů korun
 • průměrný roční proběh na vozidlo: 60 tisíc kilometrů
 • celková délka vozidla: 11,01–12,50 metrů
 • konstrukční rychlost: minimálně 85 km/h
 • obsaditelnost: 25–35 sedadel pro cestující, minimálně 6 sedadel vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace
 • životnost: minimálně 144 měsíců v městském provozu
 • výkon motoru: minimálně 200 kW

ZAKÁZKA NA AUTOBUSY TYPU „KLOUBOVÝ“

 • počet: 143 vozidel
 • předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 1,144 miliardy korun
 • průměrný roční proběh na vozidlo: 60 tisíc kilometrů
 • celková délka vozidla: 17,01–18,75 metrů
 • konstrukční rychlost: minimálně 85 km/h
 • obsaditelnost: 35–45 sedadel pro cestující, minimálně 6 sedadel vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace
 • životnost: minimálně 144 měsíců v městském provozu
 • výkon motoru: minimálně 240 kW

ZAKÁZKA NA JEDNOČLÁNKOVÉ AUTOBUSY TYPU „STANDARD+“

 • počet: 10 vozidel
 • předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 70 milionů korun
 • průměrný roční proběh na vozidlo: 65 tisíc kilometrů
 • celková délka vozidla: 14,01–17,00 metrů
 • konstrukční rychlost: minimálně 85 km/h
 • obsaditelnost: 35–45 sedadel pro cestující, minimálně 6 sedadel vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace
 • životnost: minimálně 144 měsíců v městském provozu
 • výkon motoru: minimálně 220 kW
 • speciální výbava pro linku AE: úložné prostory pro příruční zavazadla, regál pro objemnější zavazadla cestujících, autobus může být i verzi LowEntry

JAKÉ JSOU ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI?

ADAM SCHEINHERR, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP

„DPP v současnosti odvozí 75 % dopravních výkonů čistě bezemisními vozidly, metrem a tramvajemi, a pouze zhruba 25 % připadá na autobusovou dopravu. Do roku 2030 u ní počítáme s částečnou elektrifikací díky schválené koncepci obnovy autobusů v DPP, kterou jsme schválili na Radě hl. m. Prahy a Klimatickým závazkem hl. m. Prahy. V této chvíli má DPP v různé fázi příprav 9 projektů autobusových linek, které budou nově obsluhovat trolejbusy, vysoutěžil prvních 14 elektrobusů a připravujeme nákup hybridních autobusů. Díky postupné obnově vozového parku máme momentálně nejmladší autobusovou flotilu v nejvyšší EURO normě, kterou kdy DPP měl.“ 

PETR WITOWSKI, předseda představenstva a generální ředitel DPP

„V situaci, kdy hl. m. Praha má dvě silné elektrické trakce, by nebylo rozumné plně elektrifikovat i třetí, tj. autobusovou trakci. Chceme mít minimálně 25% podíl flotily autobusů nezávislý na elektřině, abychom byli schopni flexibilně reagovat na nečekané situace a zajistit potřebné vypravení autobusů a náhradní dopravy za metro, tramvaje či železniční dopravu, případně dle potřeby pro civilní ochranu a evakuaci obyvatelstva. Proto chceme vozový park diverzifikovat i o jiný typ paliv, jako je např. vodík nebo kapalná biopaliva. Naše strategie obnovy vozového parku včetně těchto veřejných zakázek na nákup dieselových autobusů je plně v souladu s Klimatickým závazkem i Klimatickým plánem hl. m. Prahy.“ 

JAN ŠUROVSKÝ, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch

„Rámcové smlouvy nám umožní dostatečnou flexibilitu v nákupu nových autobusů. Můžeme je využít naplno a nakoupit celkem až 253 nových vozidel, ale na druhé straně nemusíme ani jedno, a to v závislosti na provozních potřebách DPP či závazcích Prahy k různými klimatickým direktivám. Na druhou stranu nám nákup nových dieselových autobusů splňující nejnovější a nejpřísnější emisní normy EURO 6, a výhledově možná EURO 7, umožní poměrně rychle nahradit současná nejstarší vozidla s normami EURO 4 a 5 a udržovat nízké průměrné stáří flotily autobusů v rozpětí 5,5 až 6,1 roku v závislosti na vývoji. A i kdyby se z nejrůznějších důvodů zdržely některé elektrifikační projekty, byli bychom schopni vypravit požadovanou kapacitu autobusů při dodržování standardů kvality PID.“ 

 

zdroj: DPP