DPP postaví novou tramvajovou trať Barrandov–Holyně

MHD Aktuálně
5. 11. 2020 Čistou stopou Prahou
foto pražské tramvaje jedoucí na síídliště Barrandov
ilustrační foto

Dopravní podnik hl. m. Prahy získal pravomocné stavební povolení na 1. etapu nové tramvajové tratě do Slivence, tj. na úsek Barrandov–Holyně. V těchto dnech současně vypisuje na jejího zhotovitele veřejnou zakázku. Nová tramvajová trať bude dlouhá jeden kilometr a bude mít dvě zastávky: Kaskády a Holyně.

DPP bude na výstavbu nové tramvajové tratě Barrandov–Holyně čerpat finanční prostředky z Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně Operačního programu Doprava) a přepokládá krytí nákladů stavby z cca tří čtvrtin. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky činí zhruba 277 milionů Kč bez DPH. 

„Obyvatelé Holyně se po letech slibů konečně dočkají komfortního a spolehlivého spojení s centrem města. Po nové trati bychom se mohli svézt už na konci příštího roku. Je skvělé, že výstavbu nové tratě významně finančně podpoří také evropské strukturální a investiční fondy a že se nám tyto prostředky daří získávat. Pražskou tramvajovou síť nerozvíjíme jen na papíře. Jsou za námi vidět konkrétní výsledky. Po zahájení stavby tratě z Pražského povstání k Pankráci brzy postavíme další důležitý úsek do Holyně,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Mám velkou radost, že stavební povolení pro 1. úsek nové tramvajové tratě Barrandov–Holyně nabylo právní moci a nám nic nebrání v realizaci této stavby, která původně měla vzniknout společně s tratí Hlubočepy–Barrandov. Po téměř 13 letech přípravy tak konečně naplníme tento dlouho připravovaný projekt a o kilometr rozšíříme pražskou tramvajovou síť. Považuji to za žádoucí a užitečný počin, protože nová trať bude vznikat současně s výstavbou nové městské čtvrti a její budoucí obyvatelé či návštěvníci dostanou rychlou, kapacitní a ekologickou dopravu k metru na Smíchovské nádraží nebo k Andělu,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch. Ten předpokládá, že vítěz veřejné zakázky a zhotovitel nové tramvajové tratě by mohl být znám v průběhu února 2021 a ihned, jakmile to klimatické podmínky umožní, by se mělo začít stavět. První tramvaje by pak mohly na novou trať vyjet v závěru příštího roku.

Tramvajová trať Barrandov–Holyně naváže na současnou smyčku Sídliště Barrandov, kterou DPP letos na jaře v rámci 0. etapy stavby upravil tak, aby mohla být na ni nová trať připojena bez přerušení provozu. Trať bude v první etapě dále pokračovat Werichovou ulicí ve stejném provedení, tj. s antivibrační rohoží a konstrukcí tratě na pražcích s kolejnicemi 49E1 se svařovanými styky. Tuto konstrukci DPP zvolil pro maximální ochranu místních obyvatel před hlukem a vibracemi. V úseku poblíž současné zástavby ve Werichově ulici DPP pro zlepšení místních klimatických podmínek a zvýšení estetické hodnoty tramvajovou trať zatravní.

První zastávka na trati, v projektové dokumentaci zatím nazývaná Kaskády, bude umístěna na plánovaném náměstí Olgy Scheinpflugové. Trať se zde stáčí z Werichovy ulice jihozápadním směrem do plánované ulice Nataši Gollové podél v současnosti budované zástavby. Umístění budov i konstrukce tratě byly od počátku důsledně koordinovány a všechny případné negativní vlivy z tramvajové dopravy byly podchyceny již v projektu. Prozatímní konečná zastávka Holyně bude provedena formou úvratě pro ukončení obousměrných tramvají. Trať by měla být v budoucnu v rámci 2. etapy prodloužena o jednu zastávku do budoucí smyčky Slivenec. 

 

Zdroj: DPP