DPP testuje nové rostliny pro tramvajové pásy 

MHD Aktuálně
3. 1. 2021 DPP, Čistou stopou Prahou
tramvaje, v popředí zelený tramvajový pás
ilustrační foto: DPP

Získat unikátní a odolné směsi rostlin vhodné pro stálezelené a nízkoúdržbové tramvajové pásy či extrémní klimatické podmínky a zlepšovat tím mikroklima ve městech v ČR je cílem nového společného výzkumného projektu „Genofondy pro města a krajinu“. Podílejí se na něm Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze–Ruzyni, Zemědělský výzkum Troubsko, OSEVA Zubří, SEED SERVICE z Vysokého Mýta a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Projekt poběží do roku 2023.

TREND, KTERÝ POTŘEBUJE INOVACE

Tramvajové tratě v mnoha evropských městech jsou lemovány travním porostem, což je praxe, která pravděpodobně začala v 80. letech 20. století, aby přinesla zeleň zpět do městského prostoru a zároveň poskytla obyvatelnou zónu pro četný hmyz a bezobratlé živočichy. Zelené pruhy poskytují řadu výhod pro jakoukoli městskou oblast, např. snižování teploty v intravilánu, poskytují propustnou plochu pro dešťovou vodu, která infiltruje, snižuje znečištění a absorbují hluk generovaný provozem na kolejích. Zelené tramvajové pásy jsou v Evropě stále populárnější a k tomuto trendu přistupují další města. Například v Berlíně jejich délka přesahuje 36 km.

Klimatické změny a požadavky na životní prostředí ve velkých aglomeracích nicméně vedou k nutnému přehodnocení současných technologií za použití přírodních trávníků. V ČR není v současnosti dostatečně široké spektrum odrůd pro ozeleňování, které by byly vhodné pro zátěžové a speciální podmínky měst, pro rekultivace v extrémním prostředí a pro měnící se klimatické podmínky.

TESTOVACÍ POLÍČKA V PRAZE

Výzkumníci a DPP v rámci projektu oseli první tři testovací políčka v tramvajových smyčkách Sídliště Řepy, Spořilov a u depa metra v Hostivaři o celkové ploše 270 m2. Na každém z nich použili tři nové osevní směsi rostlin. Semena v testovaných i připravovaných unikátních osevních směsích pochází z odolných odrůd rostlin, které výzkumníci nasbírali za uplynulých 25 let na různých lokalitách v ČR a shromáždili v rámci Národního programu konzervace genofondu rostlin. Ve směsích budou využity i novošlechtěné odrůdy založené na materiálech původně sebraných v České republice a na Slovensku.

„Chci, aby DPP byl vlajkovou lodí v používání moderních technologií a nových postupů. V tomto případě poskytnou unikátní osivo, které bude odolné i v extrémních podmínkách provozu a celoročních změn počasí. Věřím, že se nám podaří získat téměř bezúdržbové a stálezelené tramvajové pásy, které sníží prašnost a teplotu v rozpálených letních pražských ulicích, zlepší mikroklima v hlavním městě, poskytnou propustnou plochu pro dešťovou vodu a pohltí hluk provozu na kolejích,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu a předseda dozorčí rady DPP.

Z NEJLEPŠÍCH SMĚSÍ SE STANOU UŽITNÉ VZORY

Zatravněné pokusné úseky budou výzkumníci pravidelně hodnotit za plného provozu a zátěže. Budou sledovat výšku porostu a počet sečí nutných k zachování estetického vzhledu porostu během vegetace, zapojení drnu, odolnost vůči přejezdům tramvaje, sešlapu, vytrvalost jednotlivých komponent v porostu. Kromě toho budou hodnotit i estetická hlediska – barvu porostu, možnosti využití jetelovin a kvetoucích dvouděložných jak v tramvajovém pásu, tak i v méně často kosených okrajových částech, sezónnost a stabilitu efektu kvetoucích rostlin. 

Na konci projektu budou vybrány tři nejlepší směsi pro přihlášení jako užitné vzory. Půjde jednak o směs pro často sečená slunná, výsušná a zasolená místa, dále o směs pro často sečená stinná a výsušná místa, a nakonec o extenzivní, jedenkrát ročně sečenou druhově bohatou kvetoucí směs.

 

Celou zprávu s řadou podrobností si můžete otevřít na webových stránkách DPP.