Lanovka na Petřín potřebuje rekonstrukci

MHD Aktuálně
5. 1. 2021 Čistou stopou Prahou
foto lanovky na Petřín v zastávce Nebozízek
Rekonstrukce tratě proběhne v roce 2023.

Praha a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) chystají rekonstrukci tratě lanovky na Petřín a současně i nákup nových vozů. Životnost stávající infrastruktury podle studie, na které se podíleli také odborníci z ČVUT, je maximálně 4 až 5 let. Na novou podobu vozů bude vypsána designová soutěž. Jak budou vozy vypadat, by mělo být známo do konce letošního roku.

První cestující by se zmodernizovanou lanovkou na Petřín mohli svézt na konci roku 2023. Odhadované náklady na rekonstrukci tratě a nákup nových vozů činí zhruba 210 milionů korun.

LANOVKA JE UDRŽOVANÁ, ALE DOSLUHUJE

Současná trať pochází z první poloviny 80. let, stejně jako skříně obou vozů. Podvozkové rámy, které byly repasovány rovněž v první polovině 80. let, byly vyrobeny dokonce již v roce 1931 v tehdejších Ringhofferových závodech. I přesto, že DPP věnuje lanovce maximální péči (nepřetržitě monitoruje stav svahu, každoročně provádí údržbu veškeré infrastruktury včetně řídícího systému, brždění a dalších bezpečnostních prvků, podle potřeby opravuje betonové desky, mostky či kotvení pražců), technický stav tratě i vozů odpovídá stáří 35 let a blíží se konci své životnosti. Postupně se zhoršující technický stav tratě kvůli nekvalitnímu podloží a nefunkčnímu odvodnění potvrdila v roce 2018 diagnostická studie.

REKONSTRUKCE NA DALŠÍCH MINIMÁLNĚ 30 LET

„Jedna z nejatraktivnějších turistických ikon Prahy i celé České republiky si zaslouží nikoliv unifikovaný, ale osobitý design, který nejlépe zajistíme designovou soutěží, od níž také očekávám zvýšení kapacity vozů na maximum v technických a rozměrových podmínkách. DPP sice lanovku na Petřín udržuje v bezvadném stavu, ale trať i vozy mají více než 35 let a odhadovanou dobu životnosti maximálně 4 až 5 let. Je to další dopravní infrastruktura v Praze, jejíž modernizace se bohužel odkládala do nejzazšího možného termínu. Staráme se o to, aby MHD v Praze byla moderní a plně funkční. Lanovku na Petřín musíme zrekonstruovat a nakoupit nové vozy, jinak se může stát, že do pěti let přestane jezdit. Je to ale současně příležitost pro to, abychom ovlivnili novou podobu vozů, proto plánujeme na ni vypsat designovou soutěž. Nechceme a nemůžeme ovlivňovat základní technické parametry vozů, ale potenciální výrobci nabízí možnost individuálního designu čelních partií, interiéru nebo oken a samozřejmě barevnosti. Praha díky tomu získá nejen nové, ale i jedinečné vozy lanovky na Petřín, které mohou sloužit dalších minimálně 30 let. Rekonstrukce nám současně umožní realizovat stavební úpravy na postupně bezbariérové zpřístupnění lanovky na Petřín,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátor a předseda dozorčí rady DPP.

foto lanovky na Petřín  s cetsujícími

LANOVKA BUDE MIMO PROVOZ V ROCE 2023 6–8 MĚSÍCŮ

„Petřínský svah ujíždí, trať potřebuje do 4–5 let akutní rekonstrukci. Vozy mají zkroucený rám a zhruba stejně dlouhou maximální životnost jako trať. A nemá ekonomický smysl trať rekonstruovat, aniž bychom věděli, jaké vozy po ní budou jezdit,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch. Výroba nových vozů včetně testování podle něj potrvá zhruba půldruhého roku a rekonstrukce samotné tratě cca 6–8 měsíců, což bude nutná doba, po kterou lanovka nebude v provozu. Stavět by se mělo v roce 2023, na jehož konci by se novými vozy po zrekonstruované trati mohli svézt první cestující.

Rekonstrukce tratě a nákup nových vagonů umožní modernější řešení nouzové brzdy. Stávající lanovka na Petřín využívá nouzovou brzdu tzv. „na lano“. Tuto technologii ale již několik desítek let nikdo nevyrábí. Většina současných pozemních lanovek používá nouzovou brzdu tzv. „na kolejnici“. Tohle řešení oproti stávajícímu přinese několik výhod. Zjednoduší se samotná konstrukce dráhy. Vodící klapky pro tažné lano budou uspořádány tak, že se zjednoduší a zlepší odvod vody z tratě, nebude nadále nutné provádět složitý servis, kontroly a výměny brzdný lan, jejích vodících klapek a dalších návazných zařízení. V konečném důsledku to bude znamenat finanční úsporu při pravidelných údržbách a její celkové zkrácení, což ocení zejména cestující. V rámci rekonstrukce tratě a nákupu nových vozů DPP počítá se stavební přípravou bezbariérového zpřístupnění lanovky na Petřín.

PŘES 2 MILIONY CESTUJÍCÍCH ROČNĚ

Stávající lanovka na Petřín přepraví každoročně více než dva miliony cestujících a je tak trvale jednou z nejnavštěvovanější atrakcí nejen v Praze, ale i celém Česku. Absolutní rekord byl zaznamenán v roce 2019, kdy lanovkou cestovalo 2 230 373 osob. Vytíženější je během letní sezóny (duben až říjen), kdy v průměru přepraví 250 tisíc cestujících za měsíc, v zimní sezóně činí průměr 120 tisíc osob. Od roku 1985 DPP lanovkou na Petřín přepravil více než 55,5 milionu cestujících.

HISTORICKÉ MILNÍKY LANOVKY

1890–1920

Realizace výstavby lanovky na Petřín započala v roce 1890. Hlavním důvodem byla potřeba přepravy cestujících k nově vystavěné Petřínské rozhledně. Lanová dráha Újezd–Petřín začala veřejnosti sloužit 25. července 1891. Délka dráhy činila 396,5 metrů a kapacita 50 osob. Byla poháněna vodní převahou. Prvotní celoroční provoz byl po čtyřech letech upraven na provoz mimo zimní měsíce, protože vznikaly potíže se zamrzáním vody. Provoz lanovky byl přerušen začátkem 1. světové války. I přes snahu obnovení trvalého provozu v následujících letech sloužila lanovka k přepravě cestujících sporadicky. V důsledku poválečné ekonomické situace a nedostatku vody jako zdroje pohonu byl v roce 1920 provoz lanovky trvale ukončen.

PRINCIP VODNÍ PŘEVAHY: Nádrž vagonu byla v horní stanici naplněna vodou. Díky tomu byl těžší než vagon s cestujícími v dolní stanici, který pak při jízdě dolů vytahoval vzhůru.

1932–1965

Provoz lanovky byl obnoven v roce 1932 z důvodu nutnosti dopravní obslužnosti při tehdejším Všesokolském sletu. Lanovka byla prodloužena, délka dráhy byla 511 metrů a přepravní kapacita narostla o více než 100 % na 105 osob. Lanovka byla zmodernizována, pohon elektrifikován a systém řízení již zajišťoval poloautomatický režim. Do lanovky byl instalován celosvětově jedinečný bezpečnostní brzdný systém „na lano“ s vozovou klínovou brzdou a atypická Abtova výhybna pro míjení vozů. Provoz lanovky ukončilo v roce 1965 špatné počasí.

Nejprve se kvůli nashromáždění spodní vody pod dráhou v oblasti výhybny vytvořila kaverna a část tratě se propadla o cca 20 cm. Během příprav na její opravu došlo v roce 1967 kvůli intenzivním nadměrným srážkám k podmáčení celého petřínského svahu, nevíce v oblasti Nebozízku, a k masivnímu sesuvu půdy. Poškozeno bylo 80 % tratě včetně kolejí a provoz lanovky byl natrvalo přerušen. V dalších letech proběhly rozsáhlé sanace k zajištění celkové stability petřínského vrchu.

Od roku 1985

Hlavním impulzem pro opětovné zprovoznění lanovky na Petřín bylo pořádání spartakiády v roce 1985. Provoz byl zahájen v červnu 1985 na nově vybudované dráze s repasovanými vozy moderního vzhledu. Lanovka byla zařazena do systému pražské MHD, v němž funguje dodnes.

 

zdroj včetně fotografií: DPP