Méně aut a lepší MHD v centru? Je to nadějné

MHD Aktuálně
16. 7. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
FOTO 2 TRAMVAJÍ A MNOŽSTVÍ AUT V CENTRU MĚSTA
ilustrační foto

Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr chce vylepšit podmínky pro tramvajový provoz na Smetanově nábřeží a Malé Straně. Radním pro dopravu z dotčených městských částí a magistrátním koaličním partnerům představil konkrétní plán opatření, díky němuž by si u vltavských břehů výrazně polepšili nejen cestující MHD, ale i chodci a cyklisté. 

ZELENÁ TRAMVAJÍM, STOP TRANZITU

„Jsem rád, že jsem mohl plán představit radním pro dopravu z městských částí Praha 1, 2, 5 a 6 a koaličním partnerům. Veškeré důležité dopravní změny a stavby v příslušných městských částech konzultuji s tamní radnicí. Věci neplánujeme od stolu z Mariánského náměstí. Bavím se s politiky i úředníky. Věřím, že účastníci jednání budou stejně jako já pro to, aby tramvaje nestály mezi auty v úzkých uličkách Malé Strany a u Karlových lázní, a tím ovlivňovaly celou pražskou tramvajovou síť,“ říká Scheinherr.

Hlavní město si od konkrétních opatření slibuje hlavně zlepšení a zpřesnění provozu tramvají. Opatření by také měla historickému centru ulevit od tranzitní automobilové dopravy. To podle náměstka primátora pomůže ke zkvalitnění života rezidentů, kteří po omezení tranzitu volají, a také ke zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty. Každý Pražan však i nadále bude moci vjet do oblasti autem. Praha tak po vzoru Barcelony, Paříže, Bruselu, New Yorku, Berlína a dalších desítek měst reaguje na pomalu odeznívající koronakrizi zpřístupňováním ulic a otevíráním veřejného prostoru ve prospěch chodců. 

„V posledních měsících se nám úspěšně podařilo otevřít debatu o dopravě v historickém centru. Místní volají po dalším zklidnění, Pražané po tramvajích, na které se lze spolehnout, a politici chtějí jednat o tom, jak projekt posouvat dál. Jde mi o kvalitní průjezdnost městské hromadné dopravy, bezpečnost pěších a kvalitu veřejných prostranství. To je má vize, kam má doprava v centru směřovat,“ uvádí Scheinherr.

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH ZASTÁVEK

Hlavní město plánuje následující úpravy tramvajových zastávek, o kterých jednalo se zástupci městských částí a koaličními partnery:

KARLOVY LÁZNĚ SMĚREM KE STAROMĚSTSKÉ
Místní po zřízení zastávky dlouhodobě volají. Mezi zastávkami Národní divadlo a Staroměstská tato zastávka v uvedeném směru neexistuje. Jedná se o jeden z nejdelších úseků bez tramvajové zastávky v centru města. Nástupiště bude provedeno ze stavebnicových dílců a dlažby pro komfortní nástup do tramvaje. O 30 metrů dále směrem ke Staroměstské se ze zbytečně vyšrafované části komunikace stane chodník.

NÁRODNÍ DIVADLO NA MASARYKOVĚ NÁBŘEŽÍ
Nová zastávka bude umístěna naproti stávající zastávce v protisměru. Využije jí linka 17 namísto zrušené stejnojmenné zastávky na Smetanově nábřeží. Bude provedena ze stavebnicových dílců a dlažby pro komfortní nástup do tramvajových souprav.

ROZŠÍŘENÍ ZASTÁVKY MALOSTRANSKÁ NA KLÁROVĚ V OBOU SMĚRECH
Bude se jednat o rozšíření úzkých tramvajových ostrůvků v obou směrech. Na Malostranské je silná přestupní vazba z metra na tramvaj a naopak. Zvýší se komfort a bezpečnost cestujících.

ZASTÁVKA STAROMĚSTSKÁ SMĚREM Z CENTRA OD SMETANOVA NÁBŘEŽÍ
Zastávkový ostrůvek ve směru z centra bude rozšířen na úkor odbočovacího jízdního pruhu. Ostrůvek je v současnosti velmi úzký, nebezpečný a nekomfortní. Zastávka je jedna z nejvytíženějších v Praze 1 a zastavují zde tři tramvajové linky, z nichž jedna je vytíženou páteřní linkou. Velký počet cestujících se tak tísní na úzkém nástupišti. Mnoho cestujících v současnosti raději vyčkává na širším chodníku a ve chvíli, kdy přijíždí jejich spoj, přebíhá mezi automobily přes dva jízdní pruhy. Rozšířená plocha bude provedena ze stejného typu dlažby jako stávající nástupiště.

KARLOVY LÁZNĚ SMĚREM K NÁRODNÍMU DIVADLU
Stávající zastávka bude opatřena mysem ze stavebnicových dílců a dlažby, který umožní komfortní nástup do dopravního prostředku. V současné době je mezi dveřmi tramvaje a obrubníkem nepříjemná mezera, která znemožňuje bezbariérový přístup do souprav.

NÁRODNÍ DIVADLO NA SMETANOVĚ NÁBŘEŽÍ
Tramvajové linky 2 a 18 zbytečně dvakrát staví v jedné zastávce u Národního divadla a na Smetanově nábřeží. Ta na Smetanově nábřeží by se mohla zrušit, nástupiště ponecháno a oddělí se tak prostor předzahrádek od tramvajových kolejí. Linka 17 bude nově stavět v nové stejnojmenné zastávce na Masarykově nábřeží.

ÚJEZD VE VÍTĚZNÉ ULICI
Vznik zastávky je součástí předběžného plánu po první vlně změn. Cílem je umožnit bezbariérový nástup do souprav díky stavební úpravě zastávky (mys, nebo tzv. vídeňská zastávka).

CO ČEKÁ ŘIDIČE?

Aby hlavní město mohlo výše uvedená opatření uskutečnit, musí se podle Scheinherra vydat cestou omezení tranzitní automobilové dopravy – ze Smetanova nábřeží a Karmelitské by měla zmizet auta, která tudy pouze projíždějí.

I nadále tudy ovšem budou moci projíždět rezidenti s platným parkovacím oprávněním z městských části Praha 1, 2 a 5 a vozidla se souhlasem Magistrátu hl. m. Prahy. Zachována bude i možnost cílové dopravy – pokud bude jakýkoli řidič potřebovat v této oblasti něco vyzvednout či do ní zajet „na otočku“ třeba za příbuzným, bude to možné – jen se z oblasti bude muset vrátit stejnou cestou. Zaručovat to bude dopravní značení u Karlových lázní a na rohu Malostranského náměstí/Valdštejnská/Letenská.

„Například řidič, který pojede na Mariánské náměstí, bude muset přijet od Rudolfina a opět se vrátit zpět tím samým směrem. Nedošlo by k úplné uzavírce nábřeží, jako se tomu událo na podzim loňského roku, ale pouze k částečnému omezení,“ dodal Scheinherr. Obě nábřeží používají z 85 % lidé cestující v tramvajích a chodci. 10 % je cílová doprava, které se změna dopravního režimu nedotkne, a pouze 5 % je tranzit, který chce město omezit. 

Dodržování dopravních opatření ze strany řidičů bude kontrolovat nejdříve policie a v případě úspěšného zkušebního provozu následně kamerový systém, který Technická správa komunikací hl. m. Prahy právě testuje. 

DALŠÍ JEDNÁNÍ ZA DVA TÝDNY

O úpravách zastávek a podmínkách dopravy v centru se bude dále jednat v rámci magistrátní koalice i s radními pro dopravu z Prahy 1, 2, 5 a 6. S nimi se náměstek Scheinherr znovu setká za dva týdny. Radní pro dopravu ze zmíněných městských částí si jako podklad k jednání vyžádali dodatečné měření dopravních intenzit na Malé Straně a Smetanově nábřeží.

„Rád vyjdu vstříc. Dle zkušeností z loňského roku při omezení individuální automobilové dopravy na Smetanově nábřeží a Malé Straně víme, že zmizely dopravní komplikace v okolí uzavírek, zároveň nedošlo k zásadním nárůstům automobilové dopravy na objízdných trasách a výrazně se zlepšila plynulost i pravidelnost tramvají v celopražském měřítku,“ dodal Scheinherr.

DOST SLIBOVÁNÍ, POJĎME NA TO

Se svedením tranzitní automobilové dopravy pryč z vltavských břehů počítá nejen Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválený Plán udržitelné mobility z loňského roku, ale i usnesení Rady hl. m. Prahy z roku 2013 a Zastupitelstva Prahy 1 z roku 2015 včetně platných Zásad územního rozvoje i Územního plánu hl. m. Prahy. Zklidnit dopravu na nábřežích slibovali politici z celé šíře politického spektra, přičemž tento krok obvykle podmiňovali dostavbou tunelového komplexu Blanka.

„Nepíchli jsme náhodně prstem do mapy a řekli si, že tady upravíme provoz. Reálně jen chceme udělat to, co schválili předchozí politické reprezentace a s čím počítají schválené strategické koncepce a dokumenty,“ uzavřel Scheinherr.

 

Fotogalerie