Metro D dostalo zelenou

MHD Aktuálně
1. 5. 2017 Čistou stopou Prahou
Vizualizace plánované stanice Olbrachtova
Stanice Olbrachtova... Zdroj: Metroprojekt

Výstavba metra D, kterou dosud blokovala jednání o výkupu pozemků po celé jeho trase, může začít první fází mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Tam jsou již jednání dotažena. Po geologickém průzkumu by se s vlastní stavbou mělo začít v roce  2019.

Více času na další vyjednávání

Varianta, kterou v dubnu schválila dozorčí rada Dopravního podniku hlavního města Prahy, umožňuje stavět, a přitom prodlužuje čas na jednání s investory a majiteli pozemků dále po trase. Jednoznačnou prioritou je domluvit se s nimi, „ale tam, kde se nedohodneme, nevylučujeme vyvlastňování,“ upřesňuje primátorka Adriana Krnáčová.

V první fázi nakonec až do Nových Dvorů?

Primátorka navíc věří, že by se v první fázi mohl postavit i delší úsek než na Olbrachtovu. „Když všechno bude probíhat podle plánu, je možné, že se první budovaný úsek protáhne z Pankráce až do Nových Dvorů. S majiteli pozemků se snažím intenzivně jednat a doufám, že se nám podaří rychle dospět k dohodě.“ Po kompletním dobudování bude mít metro D konečnou stanici v Depu Písnice a počítá se i s výstavbou úseku Pankrác – náměstí Míru. Zajímavostí je, že by novou linku měly obsluhovat soupravy bez řidiče.

Přínos pro životní prostředí         

Vybudováním „Déčka“ se uleví přetížené trase metra C i návazné autobusové dopravě směrem na jih města. Kromě toho dojde i k významnému zklidnění individuální automobilové dopravy, konkrétně do centra Prahy vjede ročně o více než 18 milionů aut méně než dosud. Odhaduje se, že se tím množství škodlivin v ovzduší sníží o téměř 60 tun ročně (více v přiloženém souboru).