Nové eskalátory ve stanici Jiřího z Poděbrad zaplatí EU

MHD Aktuálně
21. 12. 2021 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto vstupu do metra na náměstí J. z Poděbrad
foto: Wikimedia Commons

Tři eskalátory, které budou vyměněny při rekonstrukci stanice metra Jiřího z Poděbrad, budou zaplaceny z evropských peněz díky Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR. Pražští radní schválili uvolnění téměř 100 milionů korun. Oprava přispěje k energetické úspornosti objektu, zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Materiál bude ještě schvalovat zastupitelstvo hlavního města.  

Pražští radní dnes odsouhlasili poskytnutí dotace v rámci 33. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR v celkové výši 99 631 828 korun na výměnu pohyblivých schodů při rekonstrukci stanice metra Jiřího z Poděbrad. Žadatelem je městská společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, která stanici metra nyní rekonstruuje. 

„Tři stávající eskalátory ve stanici Jiřího z Poděbrad vedoucí z nástupiště do vestibulu jsou už zastaralé. Díky vyjednaným penězům z Evropské unie dojde k jejich výměně za nové eskalátory, které nejen zvýší bezpečnost cestujících včetně dětí a plynulost provozu, ale také sníží energetickou náročnost, náklady na provoz a dopady na životní prostředí,” uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib

“Proměnu náměstí Jiřího z Poděbrad jsme zahájili letos v září novými přechody v jižnímu cípu, aby lidé nemuseli bloudit v podchodech. Nyní pracujeme na kompletní rekonstrukci stanice metra a vestibulů. Nově bude stanice Jiřího z Poděbrad bezbariérová, již nyní probíhá ražba šachty pro výtahy,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr

Opraveny budou také průsaky a další části stanice. Ve stanici bude nové úspornější osvětlení, rozvody či vzduchotechnika. Opravy vyjdou dohromady na 1,29 miliardy korun. DPP očekává ukončení prací ke konci února 2024.  

Kromě opravy stanice metra dojde v budoucnu i k rekonstrukci veřejného prostoru na stejnojmenném náměstí Jiřího z Poděbrad. Se stavebními pracemi by se mělo začít příští rok, a i v tomto případě se plánuje využití prostředků z Evropské unie, které si Praha vyjednala na rekonstrukci veřejných prostranství.  

Celkem z Evropského fondu pro regionální rozvoj do budoucna poputuje do až 3,5 miliardy korun z Integrovaného regionálního operačního programu na rozvoj veřejných prostranství, digitalizaci veřejné správy a e-government, nízkoemisní městskou mobilitu a modernizaci středních škol.