MHD v Praze díky novým preferencím zrychlí

MHD Aktuálně
3. 10. 2017 ROPID, Čistou stopou Prahou
preference pro tramvaje na Výtoni
Preferenční opatření pro tramvaje – Výtoň

Hlavní město Praha schválilo novou strategii realizace preferenčních opatření pro veřejnou dopravu na období 20162020, která pomůže zrychlit tramvaje a autobusy a omezí jejich zpožďování ve vytížených pražských ulicích.

„Projekt preference“, jak se strategický dokument nazývá, zpracovala organizace ROPID ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a odborem Rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, společně s projektem PREFOS, inovativním projektem pro oblast preference veřejné dopravy Fakulty dopravnÍ ČVUT v Praze.

Jasné definování problémových míst

„Schválená strategie obsahuje nejen zásady realizace preferenčních opatření na území hlavního města Prahy, ale především jasně definuje problémová místa, kde je potřebné preferenci veřejné dopravy uplatnit nejvíce. Všechny pražské organizace, které mají organizaci dopravy na starosti, tímto materiálem dostaly jasný úkol, které lokality v období 20162020 systematicky řešit,“ uvádí náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.

preferenční opatření pro tramvaje na Jiráskově náměstí
Preferenční opatření pro tramvaje – Jiráskovo náměstí

Výhody pro veřejnou i individuální dopravu

„Preferenční manuál“ již vychází ze zásad čerstvě schválené nové dopravní politiky hl. m. Prahy zpracované v rámci projektu P+ (www.poladprahu.cz), která staví právě na rozvoji atraktivní a rychlé veřejné dopravy. „Součástí dokumentu je také manuál pro navrhování a realizaci preference pro autobusy, jenž bude návodem pro projektanty, jak co nejlépe realizovat preferenční opatření v praxi. Dodržování manuálu povede k žádoucímu sjednocení a vyšší jednoznačnosti dopravního značení, tedy i k vyšší srozumitelnosti opatření pro všechny účastníky silničního provozu. Výhody získají tedy nejen uživatelé veřejné dopravy, ale i té individuální,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

Preferenční opatření pro autobusy na Strakonické
Preferenční opatření pro autobusy – Strakonická

S největšími problémy se potýkají autobusy

Přestože na mnoha místech tramvajové sítě Praha dokazuje, že preferovat veřejnou dopravu umí, stále existuje řada míst zejména v autobusové síti, kde by veřejná doprava větší přednost před osobními automobily potřebovala. „Týká se to nejen světelně řízených křižovatek, jako třeba Palackého náměstí, ale i ucelených tahů s vysokou hustotou autobusové dopravy, jako je například osa Želivského – Slavia – Jižní Město, Prosek – Vysočany – Spojovací nebo Strakonická či Průmyslová ulice,“ konstatuje náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing Martin Šubrt. Problémy k řešení definuje mapa problémových míst. „Na mapě problémových míst je vidět, že Praha má v oblasti preference veřejné dopravy ještě hodně práce. Do roku 2020 bychom rádi na většině těchto míst více upřednostnili MHD, ať už formou vyhrazených pruhů nebo úpravou semaforů pro rychlejší průjezd tramvají a autobusů,“ doplňuje Šubrt.

​​​​​​Preferenční opatření pro autobusy u Bohemians
Preferenční opatření pro autobusy – Metodějova

Statistika preferenčních opatření současný stav

 • Podíl tramvajových tratí oddělených od ostatní dopravy: 52 %
 • Podíl světelně řízených křižovatek s preferencí tramvají: 78 %
 • Počet světelně řízených křižovatek, kde lze realizovat preferenci BUS: 225
 • Délka vyhrazených pruhů pro autobusy: 30,9 km
 • Délka tramvajových tratí pojížděných autobusy: 12,4 km

Nejvíce problémová místa

Tramvaje

 • I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl
 • Právnická fakulta – Staroměstská – Národní divadlo
 • Újezd – Malostranská
 • Muzeum – Flora (Vinohradská ul.) 

Autobusy

 • Vysočanská – Spojovací – Pod Táborem
 • Želivského – Slavia – Bohdalec – Spořilov – Jižní Město
 • Nádraží Hostivař – Za Horou / Pod Táborem (Průmyslová ul.)
 • Lahovičky – Lihovar (Strakonická ul.)
 • Uhříněves (ul. Přátelství)
 • Kačerov – Zelené domky – Jesenice (Vídeňská ul.)
 • K Letišti – Nádr. Veleslavín (Evropská ul.)
 • Prašný most – Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba (Svatovítská, Jugosl. partyzánů)
 • Zdiby – Kobylisy (Ústecká ul.)

Více viz mapa problémových míst v příloze.

Preferenční opatření pro autobusy - Bohemians
Preferenční opatření pro autobusy – Bohemians

Nejúčinnější preferenční opatření (vybráno ze schváleného katalogu)

Tramvaje

 • Vyhrazená jízdní dráha (zvýšené i nezvýšené těleso, oddělený pás podélnými prahy)
 • Preference na světelných křižovatkách (absolutní nebo podmíněná)
 • Vedení trati pěší zónou (nebo omezení vjezdu ostatním vozidlům)

Autobusy

 • Vyhrazený jízdní pruh (včetně řadicích pruhů před křižovatkou)
 • Přednost při výjezdu ze zastávky (ze zastávkového zálivu nebo z místa mimo komunikaci)
 • Výlučný směr v řadicím pruhu před křižovatkou (např. využití odbočovacího pruhu pro jízdu rovně)
 • Jízda po tramvajovém tělese (nebo sdružený pár pro tramvaje a autobusy)
 • Preference na světelných křižovatkách (aktivní detekce či samostatné fáze v křižovatkovém cyklu)

Preferenční opatření pro autobusy, cyklisty a taxi - Vysočanská estakáda
Preferenční opatření pro autobusy, cyklisty a taxi – Vysočanská estakáda

Chcete vědět o preferenci veřejné dopravy v Praze více? Klikněte na webové stránky Pražské integrované dopravy www.ropid.cz/preference nebo webové stránky ČVUT v Praze Fakulty dopravní, projektu PREFOS www.preferenceVHD.info.