MHD v Praze zrychlují preference, letos přibudou další

MHD Aktuálně
5. 5. 2021 DPP, Čistou stopou Prahou
pražská tramvaj jedoucí přes most
ilustrační foto: archiv DPP

Na 34 světelných křižovatkách v Praze došlo v loňském roce k úpravám a vylepšení preference tramvají i autobusů. Preferencí tramvají je nově vybaveno deset křižovatek a letos by měla přibýt na několika dalších místech, například v Táborské ulici. V tramvajové síti v Praze tak zůstane pouze 20 světelných signalizací, které preferenci neuplatňují. Z toho jich 9 zůstane bez preference i do budoucna, protože její zavedení by v daných úsecích snížení jízdní doby tramvají nepřineslo.

V Praze je v tramvajové síti celkem 247 světelných signalizačních zařízení, většina z nich na křižovatkách. S preferencí jich je už 219, tj. téměř 89 %. Absolutní preferenci jich má 66, zbytek podmíněnou. V loňském roce v Praze byla preference pro tramvaje nově zavedena na 10 křižovatkách: Francouzská x Blanická, Vinohradská x Jana Želivského, Seifertova x Krásova, Lidická x Zborovská, Nádražní x Vltavská, Evropská x Gymnasijní, Evropská x Šárecká, Na Zlíchově x Ke Sklárně, ale také na křižovatce Bulhar a na vjezdu tramvají do vozovny Motol. 

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) v letošním roce plánují zavést preferenci tramvají na dalších křižovatkách. Tři z nich zrealizují v rámci rekonstrukce tramvajové tratě v Táborské ulici, konkrétně se jedná o křižovatky Táborská x Na Pankráci, Táborská x Lounských a Táborská x Petra Rezka. Do konce roku bude preferencí vybavena světelná signalizace také na křižovatkách Chodovská x U Plynárny, Bělocerkevská x Vršovická a zlepšení provozu tramvají by mělo nastat také na třech křižovatkách v oblasti Karlova náměstí. Zavedení preference pro tramvaje Praha plánuje také v Karmelitské ulici, v úseku mezi Újezdem a Malostranským náměstím. 

„Zavedli jsme v Praze nový standard. Při jakékoliv opravě ulice a křižovatky je plynulost a bezpečnost MHD, pohodlí cestujících a chodců jedna z věcí, na které si dáváme největší pozor. To začíná nést ovoce a odměnou nám jsou mimo jiné rychlejší jízdní řády. Zlepšování kvality veřejné dopravy v Praze totiž není jen o budování nové infrastruktury, aby byla atraktivní a nadále hodnocena mezi nejlépe fungujícími systémy MHD na světě, musíme zlepšovat také její plynulost a rychlost. Jsem rád, že se TSK spolu s DPP podařilo zavést preferenci pro tramvaje na dalších 10 světelných křižovatkách. Zrychlili jsme díky tomu provoz tramvají v Praze v průměru o 1 km/h. V konečném důsledku jsme díky tomu např. zkrátili jízdní dobu na každé z linek č 5, 10 a 26 o 3 minuty. Právě linka č. 5 je po 1, 17 a 25 už čtvrtou, na jejíž trase se nachází všechny signalizace s preferencí. Stejnou pozornost věnujeme i autobusové dopravě, pro kterou jsme loni zřídili téměř 6,5 km buspruhů ve 20 lokalitách. Letos chceme přidat buspruhy na dalších 11 místech a preferenci na dalších světelných křižovatkách, 3 z nich budou v Táborské ulici,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Preference na světelných signalizačních zařízeních v Praze, tj. přednost tramvají a autobusů MHD, může ušetřit až cca 10 % jízdní doby jednotlivých spojů… Výrazně nám šetří náklady, protože můžeme na jednotlivých linkách častěji otáčet menší počet vozidel, bez preference bychom museli nasazovat mnohem více vozů. Nezanedbatelná je rovněž otázka úspory energií a emisí,“ doplnil Jiří Vodrážka, vedoucí Organizace provozu DPP.

Ke zrychlení provozu tramvají přispěla i další opatření, jako je dokončení rekonstrukce tramvajové trati v Nádražní ulici, ukončení rychlostního omezení na Libeňském mostě či instalace nových betonových tvarovek podél tratí. Díky tomu cestovní rychlost tramvají v Praze poprvé za uplynulých 15 let výrazněji vzrostla, a to o 1 km/h na průměrných 19,51 km/h.

PREFERENCE U AUTOBUSŮ

Praha má v současnosti celkem zhruba 55 km vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy včetně preferenčních úprav řazení v křižovatkách. Z uvedeného počtu jsou na cca 16 km vedeny autobusy po tramvajovém tělese. V loňském roce přibylo 6,4 km nových buspruhů. Díky masivní obnově vozového parku autobusů DPP jsou již prakticky všechny autobusy DPP, vyjma 5 vozů, vybaveny systémem aktivní detekce preference. Desítky křižovatek byly loni upraveny, včetně aktualizace a zpřesnění přihlašovacích a odhlašovacích bodů, pro GPS preferenci. Od roku 2018 všechny nově nakupované autobusy DPP používají pouze GPS preferenci, což zjednodušuje instalaci a údržbu doplňkové infrastruktury na světelných signalizačních zařízeních.