Nová podoba městské dopravy: Na co se můžeme těšit?

MHD Aktuálně
5. 8. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
nová vizuální podoba tramvaje
Nejvýraznějším prvkem na vozidlech budou červené vertikální pruhy.

Bez nutnosti zvýšených nákladů budou nově pořizovaná vozidla pražské MHD v jednotném barevném provedení, které vzešlo poprvé v historii z designérské soutěže. Zástupce odborné poroty nejvíce oslovil návrh vítězného studia superlative.works. Designéři navrhli velmi moderní, čisté grafické řešení celého systému, které svou barevností odkazuje k ikonické tramvaji T3. Důležitým kritériem byla přehlednost systému, komfortní čitelnost písma a bezpečnost.

ŘEŠENÍ PRO PRAHU I STŘEDOČESKÝ KRAJ

Nejviditelnější a nejdůležitější součástí vizuální komunikace bude jednotné grafické řešení autobusů, metra, vlaků a tramvají, ale nový vizuální styl zahrnuje i mnoho dalších jednotících prvků. Grafické řešení zahrnuje podobu dopravních prostředků včetně kompletní vizuální identity integrované veřejné dopravy na území hlavního města i Středočeského kraje, jehož zástupci byli u celého procesu soutěže přítomni. V současné době se detaily spolupráce v této oblasti mezi kraji dolaďují. První vozidla by měla v novém designu jezdit už v průběhu roku 2020.

VIZUÁLNÍ ŘEŠENÍ AUTOBUSU

SJEDNOCENÍ U VŠECH DOPRAVCŮ

Cílem soutěže, kterou měla na starosti profesionální organizace CZECHDESIGN, bylo prezentovat službu hromadné dopravy jako moderní, ale především srozumitelný a provázaný systém 21. století, usnadnit orientaci při cestování tak, aby cestující vždy našli všechny potřebné informace intuitivně na stejných nebo podobných místech, a to ve všech typech dopravních prostředků a bez ohledu na dopravce.

V systému Pražské integrované dopravy (PID) je nyní zahrnuto 27 dopravců. Jednotlivých typů dopravních prostředků je v současné době 67. Aktuálně se systém PID rozšiřuje na celé území Středočeského kraje, proto je ten pravý čas na modernizaci a sjednocení vizuální prezentace celého systému tak, aby jeho uživatel na první pohled jasně identifikoval, že mu v daném vozidle platí jízdenka PID. Dosud totiž platil odlišný grafický manuál pro městské a příměstské autobusy, navíc u vlaků, tramvají i metra se žádný jednotící styl neuplatňoval.

Vizuální propojení systém PID i organizátora dopravy ROPID se projeví v podobě jednotných logotypů institucí i veškeré komunikace (kampaně a informační materiály, další tiskoviny, grafické označení uniforem personálu atd.).

VIZUÁLNÍ ŘEŠENÍ METRA

 

NULOVÉ NÁKLADY

K obměně podoby vozového parku bude docházet postupně. V novém designu budou dodávána všechna nově pořizovaná vozidla nebo vozy, které projdou modernizací či velkou opravou a musely by se stejně nově lakovat nebo polepovat. Nové grafické řešení se netýká tradiční ikonické tramvaje T3 a zatím ani některých dalších typů vozidel, u nichž se v dohledné době neočekává nutnost přelakování (např. tramvaje typu 15T nebo metro typu M1). 

„Aniž budeme muset vynaložit jakékoliv náklady, nová vozidla pražské MHD budou v novém moderním řešení, které poprvé v historii vzešlo z designové soutěže. U stávajících dopravních prostředků bude lak nahrazován při velkých rekonstrukcích. Objeví se hlavně při doplňování vozového parku – nákupu nových dopravních prostředků – kde by stejně k polepům a lakováním docházelo. Projekt tak nepřinese náklady navíc. Naopak, díky ekonomičtější variantě menšího počtu barev, které jsou odolnější vůči běžnému provoznímu znečištění, věříme, že přinese úspory. Náklady na soutěž a vytvoření grafického manuálu byly 1 940 000 korun, další realizace nebude stát nic navíc,“ vysvětlil náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

VIZUÁLNÍ ŘEŠENÍ VLAKU

HLAVNÍ SLOVO: NEZÁVISLÍ ODBORNÍCI

V porotě soutěže pořádané organizací CZECHDESIGN zasedli především nezávislí odborníci: „Například přední grafický designér Aleš Najbrt, autor loga a vizuálního stylu hlavního města Prahy, nebo profesor Rostislav Vaněk, spoluautor současného orientačního systému v pražském metru, a další grafici a typografové. Pro komplexitu poroty doplnila tým porotců také průmyslová designérka Anna Marešová. Doplnili je odborníci na dopravu v Praze a Středočeském kraji jako Petr Tomčík, ředitel ROPID, nebo Michal Štěpán, ředitel IDSK,” uvedla Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN.

Za porotu komentoval výsledek soutěže Filip Blažek: „Návrh studia superlative.works splnil všechny požadavky zadání: je nezaměnitelný, výrazný, zároveň barevností a jednoduchostí navazuje na dosavadní řešení. Myslím si, že pro cestující v Praze a Středočeském kraji bude sjednocení vzhledu dopravních prostředků velkým přínosem.“

„Jsme rádi, že byla na takto významnou zakázku vypsána soutěž, o jejímž výsledku rozhodovala odborná porota. Zadavatel vybral řešení, které v rozsáhlém systému PID usnadní cestujícím orientaci a dává jasný signál, že v živoucím městě je hromadná doprava prioritou,“ dodali autoři ze superlative.works.

VIZUÁLNÍ ŘEŠENÍ KAMPANĚ - OUTDOOR

VÍTĚZNÝ NÁVRH

Vítězný návrh využívá pro Prahu symbolickou červenou barvu, která je právě tradiční barvou ikonické tramvaje T3 (pracuje dokonce se stejným odstínem z T3). Zároveň je červená i barvou loga hlavního města. Je doplněna odstínem světle šedé, která sjednocuje dosavadní rozdílné lakování dopravních prostředků. Aktuálně se totiž využívá minimálně 12 různých odstínů barev (mimo vlaků, kde je barev ještě více), nové řešení pak počítá pouze se 3 barvami (včetně vlaků). 

„Zvolený odstín šedé navíc podpoří dojem celkově čistějších vozidel, na dosud používaných bílých lacích bylo znečištění způsobené běžným provozem více patrné. Výraznější použití nového loga PID posílí povědomí o jednotnosti systému napříč všemi druhy dopravy,” doplnil ředitel ROPID Petr Tomčík.

Nejvýraznějším prvkem na vozidlech budou červené vertikální pruhy, které vycházejí z nového vizuálního stylu. Podpoří bezpečnost v provozu, snadnou viditelnost na dálku a orientaci při nastupování, neboť zpravidla označují jednotlivé dveře. Zároveň pražskou a středočeskou dopravu nezaměnitelně odliší od okolních dopravních systémů.  

Základem nového loga je litera „i“ s výraznou tečkou, která symbolizuje dopravní cestu a zastávku, výsek orientačního plánu, ale také figuru člověka/cestujícího. Zastupuje též slovo „integrovaná” ve značkách PID nebo ROPID. Písmo PID Grotesk, které na míru vytvořil přední český typograf Tomáš Brousil, splňuje požadavky na bezproblémovou čitelnost v tisku i na displejích.

NOVÉ LOGO PID

HOTOVO DO 15 LET

„V Praze nechystáme žádné hromadné a nesmyslné přebarvování autobusů, ani tramvají. Mrzí mě, že je opozice svolná snížit se k šíření těchto nesmyslných fake news. Náklady Prahy nad rámec této soutěže budou totiž čistá nula, protože nový design bude použit pouze pro budoucí nákupy vozů, nebo pro celolakové údržby souprav. Ty by se stejně musely dělat. Ke sjednocení grafiky dojde postupně v horizontu patnácti let. Podobnou vizuální údržbu vozů nyní chystají České dráhy na všech vlacích CityElefant, které jezdí na pomezí Prahy a Středočeského kraje. Jsem rád, že vítězný návrh vizuální identity je moderní, originální a zapamatovatelný, se silným a funkčním konceptem. Nová vizuální identita zajistí jednotné schéma označování dopravních prostředků tak, jako tomu je v předních evropských metropolích,“ řekl na závěr pražský primátor Zdeněk Hřib.