Ohlédnutí za složitou etapou v pražské dopravě 

MHD Aktuálně
15. 5. 2020 Čistou stopou Prahou
foto: pracovník v ochranném oděvu dezinfikuje tramvaj
Všechno zlé je k něčemu dobré: Epidemie urychlila zavádění dezinfekce na bázi polymerů v pražské MHD. Foto: DPP

Připomeňme si, jak Praha zajistila bezpečné cestování metropolí v první fázi koronavirové epidemie… Naše díky patří všem od těch, co se podíleli na potřebných a včasných rozhodnutích, až po řidiče dopravních prostředků přímo v ulicích!

1. OPATŘENÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DEZINFEKCE A ÚKLID VOZIDEL

Dezinfekce dopravních prostředků ozónem

Odstraňuje v interiéru vozů viry, bakterie, houby a původce zápachu několikanásobně účinněji než dezinfekce běžnými prostředky.

 • V reakci na vyhlášení chřipkové epidemie zahájil Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) již 12. února, tj. ještě před vypuknutím koronavirové epidemie, dezinfekci ozńem ve všech tramvajích. 
 • Dne 6. března začala dezinfekce ozónem i v autobusech.
 • Dne 13. března – zahájena dezinfekce ozónem také u všech souprav metra.

Smart dezinfekce na bázi polymerů

Dne 6. března zahájil DPP zkušební „smart dezinfekci“ přípravky na principu nanopolymerů,které likvidují bakterie, viry, kvasinky, plísně a další mikroorganismy s deklarovaným účinkem až 21 dnů. Dezinfekční přípravky od 4 různých společností se postupně testují ve 4 tramvajích a 2 autobusech.

Úklid konvenčními prostředky

Od počátku března se ve všech dopravních prostředcích zvýšila frekvence úklidu všech vozů na denní bázi(to se týká madel, tlačítek a dalších součástí interiéru). Navíc se navýšila koncentrace používaných konvenčních mycích a dezinfekčních prostředků pro úklid všech vozů.

AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ A ZASTAVOVÁNÍ NA VŠECH ZASTÁVKÁCH MHD

 • Dne 2. března bylo zahájeno automatické otevírání všech dveří metra a tramvají z důvodu rychlejší cirkulace vzduchu uvnitř vozidla i rychlejšího odbavení cestujících.
 • Od 13. března bylo ve stálých zastávkách městských i příměstských autobusů zavedeno automatické otevírání všech dveří bez nutnosti využívat dotykového tlačítka dveří. V zastávkách na znamení zůstal standardní režim, stačil však stisk tlačítka „Stop“ (např. v rukavici, přes kapesník nebo rukáv oblečení), dveře pak byly následně otevírány centrálně řidičem bez stisknutí tlačítka na dveřích.
 • Od 17. března platí automatické zastavování autobusů pražské MHD i na všech zastávkách na znamení.

OPATŘENÍ PRIMÁRNĚ S OHLEDEM NA BEZPEČNOST ŘIDIČŮ

Od počátku března nakoupil DPP pro řidiče autobusů a tramvají a strojvůdce metra balení dezinfekčních gelů na ruce. 

Fyzické uzavření předních dveří a zamezení vstupu cestujících do nástupního prostoru u řidiče včetně vyblokování první řady sedadel probíhalo postupně:

 • od 13. března v městských autobusech,
 • od 15. března  v příměstských autobusech,
 • v noci z 1. dubna na 2. dubna v tramvajích (s výjimkou typu 14T a 15T).

Dne 13. března byl zrušen doplňkový prodej jízdenek v městských autobusech a na přívozech, od 15. března také v příměstských autobusech na území Prahy a od 17. března i na území Středočeského kraje. Cestujícím je doporučeno maximální využívání bezhotovostního odbavení.

UZAVŘENÍ INFOCENTER A PRODEJNÍCH MÍST / ZNOVUOTEVŘENÍ V OMEZENÉM REŽIMU

Od 14. března uzavřel DPP střediska dopravních informací Anděl, Hlavní nádraží 1, Hlavní nádraží 2, Hradčanská, Letiště Terminál 1, Letiště Terminál 2, Magistrát, Můstek a Nádraží Veleslavín.

 • Od 1. dubna bylootevřeno prodejní místo Centrální dispečink Na Bojišti 5, Praha 2.
 • Od 3. dubna bylyotevřena v omezeném provozu vybraná Infocentra DPP (jen pro prodej jízdních dokladů) Anděl, Hlavní nádraží 1 a 2, Hradčanská, Můstek, Nádraží Veleslavín. 
 • Od 6. dubna otevřena v omezeném provozu vybraná prodejní místa v metru (A: Bořislavka, Skalka; B: Černý Most, Florenc, Zličín; C: Háje, Letňany).
 • Od 14. dubna rozšířena prodejní doba infocenter DPP.
 • Od 15. dubna otevřena také prodejní místa ve stanicích metra Vysočanská, Kobylisy a Kačerov.

ZÁSOBNÍKY S DEZINFEKCÍ V METRU 

Od 13. března DPP probíhala instalace 120 kusů dávkovačů s dezinfekční látkou o objemu 800 ml pro větší bezpečnost cestujících ve vestibulech metra a u vstupů do výtahu.

VYPNUTÍ SYSTÉMŮ UZAVŘENÉ VNITŘNÍ CIRKULACE VZDUCHU

Od 17. března vypnul DPP na základě doporučení expertů ČVUT ve všech vozidlech povrchové MHD klimatizaci nebo ventilaci s recirkulací vzduchu. Naopak díky otevíraní středních a zadních byla posílena výměna vnitřního vzduchu za čerstvý.

ZAKRYTÁ ÚSTA A NOS

Od 17. března mají cestující za povinnost vstupovat do přepravního prostoru pražské MHD pouze se zakrytým nosem a ústy prostřednictvím roušky, šátku či šály. Při nerespektování tohoto pravidla mají řidiči právo cestující vyloučit z přepravy.

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Autobusy

 • Od 11. března došlo ke zrušení provozu školních linek 251–275 a prodloužení intervalů u linek 107, 119 a 143.
 • Od 14. března byl na základě rozhodnutí Středočeského kraje zaveden prázdninový provoz na příměstských a regionálních linkách PID.
 • Od 16. března: Na městských linkách začaly platit jízdní řády, které byly platné v letošním roce v lednu a únoru (na páteřních linkách a ve špičkách znamená prodloužení intervalu o 1,5–2,5 min). Na městských linkách svázaných s příměstskými spoji byly nasazeny upravené jízdní řády, a to na základě rozhodnutí o prázdninovém provozu na příměstských a regionálních linkách PID (viz výše).
 • Od 17. března bylukončen již ve 22.30 hodin provoz na 38 autobusových linkách.Úplně byla přerušena linka AE.
 • Od 23. března začaly ovíkendechpáteřní noční linkyjezdit v intervalu 30 minut místo obvyklých 20 minut.
 • Od 28. března je zaveden letní prázdninový provoz na městských autobusových linkách (další omezení oproti stávajícímu stavu), na dalších 11 linkách je zkrácen denní provoz cca do 22:30.
 • Od 3. dubna je provoz linky 100 zkrácen do 21:00
 • Od 14. dubna jsou na 11 linkách zkráceny intervaly z původních prázdninových na plný nebo poloprázdninový režim.

Metro

Od 18. března začal platit prázdninový provoz na lince B a od 19. března také na linkách A a C. 

Tramvaje

Od 16. března byl ukončen provoz nostalgické linky číslo 23. Současně bylo rozhodnuto nezahájit provoz historické linky číslo 41 a uzavřít Muzeum MHD.

Prázdninový provoz byl zahájen 23. března. O víkendech začaly noční spoje jezdit v intervalu 30 minut místo obvyklých 20 minut.

Vlaky

 • Od 18. března byla zrušena příměstská vlaková linka S49 (Praha – Roztoky u Prahy).
 • Od 20. března jsou zrušeny noční víkendové rozjezdy vlaků z Hlavního nádraží ve 2:30.
 • Od 30. března byl omezen provoz vložených vlaků ve všední dny dopoledne a v podvečer mezi Prahou a Říčany (S9).
 • Od 3. dubna došlo k mírnému omezení provozu vlaků na dalších vybraných linkách S.

2. OPATŘENÍ PRO CHODCE

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ CHODECKÝCH TLAČÍTEK NA PŘECHODECH

Od 3. dubna nastavila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) chodecká tlačítka tak, aby je nebylo nutné stisknout prstem. Cyklus byl nastaven automaticky: Svítí-li červený nápis ČEKEJTE, už ho není třeba aktivovat stisknutím, ale zelená se po chvíli rozsvítí automaticky. Opatření se týkalo i většiny cyklistických semaforů.

3. OPATŘENÍ PRO ŘIDIČE AUT

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ BEZ NUTNOSTI PŘEPARKOVAT

Tradiční jarní blokové čištění ulic zajistila Technická správa komunikací způsobem, při kterém Pražané nemusí přeparkovávat svá vozidla. Úklid prováděný zejména ručně začal 4. dubna. Zachován byl obvyklý rozsah i plánované termíny.

VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY ORGANIZACÍ V PRVNÍ LINII BOJE S KORONAVIREM

Z pokynu krizového štábu hl. m. Prahy bylo rozhodnuto, že pro plnění nezbytných úkolů v rámci krizového řízení v souvislosti s šířením koronaviru mohou zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb poskytujících terénní formou sociální péči o seniory a zdravotně postižené, složky IZS, AČR a krizových štábů městských částí žádat o zřízení vyhrazených parkovacích stání pro potřeby personálu. Instalaci dopravního značení zajišťovala TSK.

OPATŘENÍ V ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ

V rámci zón placeného stání (ZPS) došlo na základě rozhodnutí krizového štábu hl. m. Prahy k mimořádnému zajišťování dezinfekce klávesnic parkovacích automatů a dalších míst, kterých se uživatelé ZPS při zadávání parkovacích relací dotýkají. Následně byl vládou ČR přerušen provoz ZPS po dobu trvání nouzového stavu. Parkovací automaty byly vypnuty a probíhal pouze mobilní monitoring za účelem zjišťování obsazenosti ZPS. 

Mezitím TSK ve spolupráci s hl. m. Prahou připravila úpravu platností dlouhodobých parkovacích oprávnění tak, aby došlo k posunu platnosti o dobu, kdy budou ZPS vypnuty.

Řešen byl také návrat ZPS do normálu po ukončení nouzového stavu. Bylo rozhodnuto, že zprovoznění ZPS se oproti konci nouzového stavu posune tak, aby nejprve došlo k otevření výdejen na jednotlivých MČ a s cca týdenním odstupem ke zprovoznění ZPS. Tím získali uživatelé (rezidenti a abonenti), kteří si nestihli vyřídit například nové parkovací oprávnění či jeho prodloužení, čas, aby tak učinili bez hrozby správního řízení za porušení pravidel.