Podzimní a zimní změny v PID

MHD Aktuálně
24. 10. 2019 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto autobusu na zastávce
ilustrační foto: archiv DPP

Pražskou integrovanou dopravu čeká v nejbližší době několik změn. Prioritou zůstává rozvoj velkokapacitní a pohodlné dopravy, tedy výstavba metra D a nových tramvajových tratí, k některým úpravám dojde na autobusových linkách a otevřou se dvě nová P+R.

U autobusových linek chystá hlavní město zefektivnění a úpravu jízdních řádů v reakci na obsazenost spojů především v nejméně vytížených měsících lednu a únoru. Současně na začátku prosince vyjedou do dnes špatně obsloužených oblastí nové linky a do konce roku přibude celkem devět kilometrů bus pruhů, které výrazně pomáhají plynulosti dopravy. Po parkovišti u metra Opatov se také otevřou P+R parkoviště v Braníku a Běchovicích. Praha s dopravci také aktivně řeší nedostatek řidičů autobusů a na stůl se dostává i otázka, zda by nemohli řídit autobus už lidé od 19 let.

graf vývoje výkonu PID v posledních 10 letech - výkony rostou

„Naše plány odráží snahu celé koalice vytvořit stabilní, spolehlivý a vyrovnaný systém hromadné dopravy. V posledních letech se rozvíjela především autobusová síť, oproti tomu poslední významná tramvajová trať se otevřela v roce 2003 na Barrandov. Moderní město se ale bez vysokokapacitní, komfortní a ekologické formy dopravy nerozvíjí. Pro naši koalici je proto prioritou výstavba metra D a nových tramvajových tratí. U autobusových linek neplánujeme cestujícím žádné rušit, ale jsme na hranici efektivity a před velkými investicemi. Je potřeba autobusovou přepravu připravit na funkci doplňkové dopravy k páteřním tramvajovým linkám a linkám metra. Také se samozřejmě ani nám nevyhýbá nedostatek řidičů autobusů, jejichž práce je zvláště v Praze velmi náročná. To všechno dohromady nás přivedlo k rozhodnutí, že nebudeme řidiče přetěžovat neúměrnými přesčasy, ale mírně prodloužíme jízdní řády tam, kde jsou spoje velmi málo obsazené,“ uvedl náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Současně upozornil, že v minulých letech se výstavba soustředila ve formě řídce osídlené zástavby do okrajů Prahy, což představovalo pro autobusovou dopravu enormní zátěž. Současnými trendy ve výstavbě jsou ale hustější výstavba a zastavování brownfieldů, ke kterým už je velkokapacitní doprava přivedena nebo je naplánována, a nebude tedy potřeba zavádět nové autobusové linky. Ty budou primárně posilovány v nyní přetížených oblastech, například v oblasti starých Letňan. Oblasti výrazně pomůže také prodloužení tramvajové trati z Ďáblic.

výkony metra v roce2018

Praha současně počítá s automatizací metra a v budoucnu také tramvají. ČVUT ve spolupráci s DPP nyní vyvíjí poloautomatický provoz tramvaje, který by současně zabraňoval srážkám a podporoval plynulost dopravy. Systém Pražské integrované dopravy by měla v budoucnu posílit také nová příměstská železniční spojení, jejichž koncepci rozvoje Praha připravila a předala Správě železniční dopravní cesty.

Podrobné informace o změnách naleznete v příloze.