Posílení autobusových linek PID

MHD Aktuálně
6. 3. 2018 Čistou stopou Prahou
Foto autobusu č. 319
K výraznému posílení došlo i na lince 319. Zdroj: Zpravodaj PID

První březnovou neděli vstoupily v platnost trvalé úpravy jízdních řádů vybraných autobusových linek Pražské integrované dopravy. Cestující ocení například zavedení nových spojů, posílení stávajících či zřízení nových zastávek.

Byla zavedena nová linka 357 mezi Uhříněvsí a Nupaky, výrazněji se změnila trasa rychlíkové linky 330 v Kladně a došlo k významnému posílení linky 319 z Unhoště s návazností na vlaky do Prahy. Na území městské části Praha 15 byla zřízena nová školní linka 254.

V Kladně více autobusů přes Kročehlavy

Na základě nutnosti odlehčení rychlíkové autobusové lince 399 bude změněna trasa linky 330 v oblasti kročehlavského sídliště v Kladně. Linka nově pojede přes zastávky U Tržnice, Růžové pole a Okrsek 4. Tím pojede do Prahy z těchto zastávek dvakrát více spojů než dosud a dojde tak k posílení rychlíkové linky 399.

Z Unhoště častěji na vlak a rychleji do Prahy

Výrazné posílení autobusové linky 319 mezi Unhoští a vlakovým nádražím v Pavlově nabídne cestujícím z Unhoště rychlý a pohodlný způsob cestování do Prahy, který zajišťuje vlaková linka S5. Vlakové spojení zrychlí cestu všem cestujícím směřujícím do Prahy 6 i do centra města a dalších vzdálenějších lokalit. Významné zrychlení vlak nabízí speciálně v ranní špičce, kdy jsou autobusové spoje ve směru do Prahy značně ovlivněny a zpožděny vlivem silné individuální automobilové dopravy. Celkem bude autobusové spojení mezi Unhoští a vlakem v Pavlově navýšeno o 15 spojů v pracovní dny.

Z Nupak bez přestupu do Uhříněvsi

Zcela nová linka 357 nabídne oproti stávající lince 385 směřující na Opatov s možností přímého spojení do Uhříněvsi s přestupem na další autobusové linky nebo na vlaky ve směru do Prahy i do Říčan či Benešova. Nová linka dojede z Nupak do centra Uhříněvsi za pouhých 10 minut. V provozu bude ve špičkách pracovních dnů v intervalu 60 minut.

Přehled nejvýznamnějších změn na jednotlivých linkách najdete v příloze.