Potvrzeno: Používání veřejné dopravy vede k nižší míře obezity

MHD Aktuálně
17. 4. 2019 Čistou stopou Prahou
lidé běží na autobus čekající na zastávce
Ilustrační foto

Veřejná doprava poskytuje nejen četné ekonomické a ekologické výhody, ale významný je také zdravotní bonus – nižší míra obezity. Prokázala to studie amerických vědců.

Badatelé z University of Illinois porovnali a analyzovali regionální data z roku 2001 a 2009. Zjistili, že v regionech USA je zvýšení jednoho procentního bodu v používání veřejné dopravy spojeno se snížením míry obezity o 0,473 procentního bodu. V uvedených letech byly nejvíce využívanými druhy hromadné dopravy v USA železnice a autobusy.

„Tím, že se rozhodneme jet veřejnou dopravou místo toho, abychom jeli autem, se nám naskytnou nové možnosti pohybu, který bychom jinak neměli,“ prohlásil Sheldon H. Jacobson, spoluautor a zakládající profesor počítačových věd v Illinois. „Místo toho, abychom pouze vyšli z domu a nasedli do auta, musíme dojít na zastávku autobusu a poté do cílové destinace.“

Výsledky studie podrobně popisují výpočetní analýzu veřejně dostupných dat týkajících se zdraví, dopravy a sčítání lidu v 227 regionech 45 států USA v roce 2001 a v roce 2009. Předmětem analýzy byly rozdíly v ekonomických faktorech, v životním stylu včetně volnočasových pohybových aktivit, v příjmech domácností, v pokrytí zdravotní péčí a ve financování veřejné dopravy.

Nová analýza je ve shodě s předchozí prací badatelů, z níž vyplynulo, že každý procentní bod nárůstu používání regionální veřejné hromadné dopravy byl spojen se snížením míry obezity o 0,221 procentního bodu.

„Nová studie bere v úvahu longitudinální přístup, což znamená, že jsme zkoumali rozdíly mezi rokem 2001 a 2009, a tím lépe kontrolovali faktory, které by z jiného pohledu mohly ovlivnit analýzu,“ řekl spoluautor studie Douglas M. King, vedoucí lektor z oddělení průmyslových a podnikových inženýrských systémů v Illinois. „Například faktory, jako jsou počasí nebo fyzická geografie, jež by mohly ovlivnit míru obezity v regionech jak v roce 2001, tak v roce 2009, jsou sledovány až od okamžiku, kdy je jejich vliv patrný v obou obdobích.“

4 namalované siluety člověka vedle sebe seřazené od nejtlustšího po nejštíhlejšího

Jelikož se jedná o analýzu na regionální úrovni, zjištěný pozitivní efekt používání veřejné dopravy nemusí automaticky platit pro každého, upozornil Jacobson. „Výsledky naznačují, že v případě, že se více lidí rozhodne dát přednost veřejné hromadné dopravě, míra obezity na regionální úrovni má klesající tendenci, což nemusí nutně vést k závěru, že jakákoliv konkrétní osoba má menší pravděpodobnost se stát obézní, když bude často jezdit hromadnou dopravou... Náš výzkum naznačuje, že investice do veřejné hromadné dopravy mohou přispět k zefektivnění dopravních možností, které nejen zlepší životní prostředí, ale také zdraví lidí.“

 

Zdroj: ScienceDaily