Praha má po 46 letech pravidelnou trolejbusovou linku

MHD Aktuálně
29. 6. 2018 Čistou stopou Prahou
nový trolejbus při sjezdu v Prosecké ulici
Nový trolejbus při sjezdu Proseckou ulicí. Zdroj: trolejbusyvpraze.net

Jak jsme vás již informovali v souvislosti s trvalými změnami PID, od soboty se cestující pražské MHD mohou těšit na zahájení pravidelného provozu trolejbusové linky číslo 58 v úseku Palmovka–Letňany. Pasažéry sveze Škoda 30Tr ve zhruba hodinovém intervalu. Jde o víc než pouhou zajímavost, proto přinášíme více informací.

Zahájení pravidelného provozu nové trolejbusové linky v Praze po téměř půlstoletí navazuje na úspěšné zkoušky systému dynamického nabíjení, které probíhaly od října 2017 postupně se dvěma různými vozidly.

TROLEJBUSY UŽ V LETECH 1936–1972

Trolejbusy v hlavním městě vyjely 28. srpna v roce 1936 jako první v tehdejším Československu. Cestující vozily pražskými ulicemi 36 let a získaly si mezi nimi řadu příznivců. „V Praze trolejbusy dojezdily v roce 1972. Pozdější úvahy o jejich znovuzavedení na počátku devadesátých let vyšly naprázdno vzhledem k finanční náročnosti, kdy prioritou byla výstavba metra, případně alespoň omezený rozvoj tramvajové sítě,“ uvedl Pavel Fojtík, vedoucí archivu DPP.

POKROK VE VÝVOJI BATERIÍ

Nové trolejbusy v Praze jsou jiné než ty klasické – trolejové vedení mají pouze na menší části trati. Za jejich návratem do pražských ulic tak stojí významné zlepšení trakčních baterií v poslední dekádě. Kombinace osvědčené trolejbusové technologie a moderních baterií totiž snižuje rozsah a finanční náročnost na budování a udržování trolejové infrastruktury a naopak nabízí lepší podmínky pro dimenzování a nabíjení baterií, než je tomu u běžných elektrobusů (pouze na baterie).

„Systém dynamického dobíjení bateriového trolejbusu se nám ve zkušebním provozu osvědčil. Díky trakčním bateriím může Škoda 30Tr jezdit i bez trolejového vedení. Bateriový trolejbus se nabíjí dynamicky z trolejového vedení v Prosecké ulici, při přestávkách staticky v obratišti Palmovka. Zahájení provozu linky č. 58 jednoznačně ukazuje, že se nám daří zavádět ekologickou dopravu do české metropole,“ říká Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

nový trolejbus detail
Zdroj: Archiv DPP

TROLEJE JEN NA 15 PROCENTECH TRASY

V souladu s českou legislativou je linka číslo 58 zavedena jako trolejbusová, i když trolejové vedení tvoří jen zhruba 15 procent trasy. Ještě před zahájením zkušebního provozu byla velmi zásadní etapa legislativní přípravy, neboť v podmínkách české legislativy spadá systém dynamického nabíjení do působnosti drážního zákona a legislativně se tudíž jedná o trolejbusovou trať a provozování trolejbusové dopravy. DPP je tudíž z pohledu legislativy od října 2017 také provozovatelem trolejbusové dopravy.

PROČ PRÁVĚ PALMOVKA–LETŇANY?

Zkušební úsek byl vytipován z několika důvodů:

Na trase se nachází výrazné a dlouhé stoupání (v Prosecké ulici), které je obvyklé pro mnoho autobusových linek v Praze. Díky tomu DPP může spolehlivě testovat všechny parametry a limity technologie v typických pražských podmínkách.

Dalším důvodem je styk s tramvajovou napájecí infrastrukturou (na Palmovce a v lokalitě U Kříže), díky čemu DPP využívá synergií z hlediska napájení.

V neposlední řadě se v blízkosti tohoto úseku nachází autobusové garáže na Klíčově, čímž se minimalizují manipulační kilometry z/do garáže.

mapka trati nové trolejbusové linky

JÍZDNÍ ŘÁD A PLÁNOVANÉ PRODLOUŽENÍ TRATI

„Na lince číslo 58 budou bateriové trolejbusy jezdit denně přibližně od 9:00 do 18:30 v intervalu 60 minut, v pátek od cca 12:00 do 19:30,“ říká Ladislav Urbánek, dopravní ředitel a člen představenstva DPP s tím, že se může přistoupit k úpravám jízdního řádu. Pokud by k tomu došlo, budou informace o takových změnách standardně dostupné na webových stránkách DPP a dalších informačních kanálech dopravního podniku. Ten již zároveň připravuje budoucí rozšíření provozu bateriového trolejbusu o další úseky pro plnohodnotné pokrytí linky č. 140 Palmovka – Čakovice – Miškovice s předpokladem provozování kloubových vozidel.

PŘÍSPĚVEK K EKOLOGIZACI DOPRAVY

Cílem dlouhodobých zkoušek – nyní tedy již formou pravidelné linky – je praktické ověření možností a parametrů technologie dynamického nabíjení, která se podle dopravního podniku „jeví jako perspektivní pro elektrifikaci silně zatížených páteřních autobusových linek“. Jinými slovy by bateriové trolejbusy mohly nahrazovat klasické autobusy, čímž by DPP výrazně posílil ekologickou dopravu na území Prahy. Postup elektrifikace a její cílový rozsah zatím není stanoven a bude záviset na dalším vývoji technologií (zejména bateriových), finanční bilanci jednotlivých projektů a v neposlední řadě na dotační a daňové podpoře elektromobility.

Ještě jste se nesvezli novým trolejbusem v rámci zkušebního provozu s cestujícími? Nevadí, můžete si to hned vyzkoušet prostřednictvím přiloženého videa.

ZDROJ: DPP