Praha opraví železniční vlečku v Čakovicích

MHD Aktuálně
14. 5. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto - současný zanedbaný stav vlečky
Vlečka v Čakovicích. Foto: Wikimedia Commons

Rada hlavního města Prahy odsouhlasila poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 20 milionů korun městské části Praha-Čakovice. Městská část za tyto prostředky opraví a uvede do provozuschopného stavu těleso čakovické železniční vlečky a přivede vlak k rozrůstajícímu se sídlišti. Poskytnutí finančních prostředků musí ještě schválit pražské Zastupitelstvo. 

„Cílem je přivést pomocí vlečky skrz bývalý cukrovar do špatně dostupné a zároveň nejhustěji osídlené části Čakovic ekologickou veřejnou kolejovou dopravu a nabídnout tak obyvatelům i návštěvníkům alternativu k individuální automobilové dopravě a autobusům se spalovacími motory. Současně se zvýší efektivita železniční linky S34 a ulehčí se městským autobusovým linkám. Nová zastávka bude v docházkové vzdálenosti do deseti minut pro 15 tisíc současných a dalších 20 tisíc budoucích obyvatel Čakovic,“ uvedl náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Rekonstrukce letos zahrne opravu tělesa vlečky přes areál bývalého cukrovaru, rekonstrukci železničních přejezdů, výkup pozemků pod kolejemi, projekt a inženýring severního nástupiště na vlečce u stanice Praha-Čakovice, projekt a inženýring nového nástupiště u zámeckého parku, kam nově vlak povede. Stavba nových nástupišť se předpokládá v roce 2021.

„Obecně má železniční doprava v Praze stále nevyužitý potenciál, byť udělala za posledních 10 let velký kus cesty. Využívá ji o 80 procent cestujících více než v roce 2010. Proto se společně se Správou železnic stále snažíme zlepšovat podmínky,“ dodal Adam Scheinherr.

V Praze se již začalo budovat prodloužení podchodu z Hlavního nádraží na Žižkov, rekonstruují se stávající nádraží jako například ve Vysočanech, plánují se opravy nádraží Smíchov a Masarykova nádraží. Připravují se nové zastávky, například podél budoucí linky S61. Městská část Praha 14 díky dotaci, kterou Praha poskytla loni, už projektuje zastávky Jahodnice, Jiráskova čtvrť a Hostavice.