Praha podpoří přepravu seniorů a lidí se zdravotním znevýhodněním

MHD Aktuálně
29. 10. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto: muž pomáhá ženě na vozíčku do přepravního automobilu
foto: HEWER

Rada hlavního města Prahy schválila poskytnutí finančních prostředků na specializovanou přepravu seniorů a Pražanů se zdravotním znevýhodněním, kterou poskytuje spolek HEWER. Necelý jeden milion korun poslouží k nákupu pohonných hmot, na platy řidičů nebo na zajištění zázemí autoprovozu.

„Pražané se zdravotním znevýhodněním nebo senioři se sníženou schopností pohybu mají stejné právo cestovat za svými příbuznými nebo k lékaři. Je naší povinností myslet i na ně a nabídnout jim možnost běžného fungování. Proto chceme i nadále finančně podporovat službu individuální přepravy osob s dopomocí vyškoleného řidiče a tím zajistit jejich psychickou pohodu a pocit bezpečí,“ sdělila Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Specializovaná individuální automobilová doprava je důležitou součástí pražské veřejné dopravy pro Pražany, jimž jejich stav nedovoluje využívat MHD, TAXI nebo dopravu spadající pod Pražskou integrovanou dopravu. Neobejdou se bez ní všichni ti, kteří vyžadují odbornou dopomoc či asistenci, aby se mohli dostat do práce, do zaměstnání, na úřad či k lékaři. Tuto službu zajišťuje spolek HEWER, z. s., a na dofinancování jejího provozu odsouhlasila městská rada podporu ve výši 996 200 Kč. Částku musí schválit ještě Zastupitelstvo hl. m. Prahy na zasedání 12. listopadu.

Jedná se o pokračování spolupráce se spolkem HEWER a částka je určena na pokrytí nákladů posledních pěti měsíců tohoto roku. Praha plánuje službu „Doprava na zavolání“, kterou by měl provozovat ROPID. Její realizace se však zejména kvůli koronavirové pandemii komplikuje, proto je potřeba prodloužit spolupráci s HEWERem.

„Musíme se starat o dopravu všech občanů v Praze. Cílem je samozřejmě Praha bezbariérová se 100 procenty nízkopodlažních dopravních prostředků, ale musíme myslet i na ty, kteří vyžadují zvláštní péči. Proto do budoucna s ROPIDem plánujeme speciální dopravu na zavolání s vlastním dispečinkem a výrazným zkrácením doby objednání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,“ upřesnil Adam Scheinherr, náměstek primátora a radní pro oblast dopravy.