Pražská koalice chce příjemnější podobu stanic metra D

MHD Aktuálně
1. 4. 2019 MHMP, Čistou stopou Prahou
Původní vizualizace interiéru stanice metra D Nemocnice Krč
Podoba jedné ze stanic metra D podle původního návrhu. Vizualizace: Metroprojekt

Vedení města má v úmyslu upravit dříve navrženou podobu stanic plánovaného metra D, jejichž uměleckou hodnotu by mělo zvýšit nové výtvarné ztvárnění. Podílet se na něm budou špičkoví výtvarníci. Společné prvky pro celou linku D připraví architekt a výtvarník David Vávra.

„Metro D jsem převzal ve fázi, kdy už není možné zasáhnout do architektonické podoby stanic, ale našli jsme cestu k novému výtvarnému ztvárnění. Naším cílem je vytvořit z každé stanice místo s vysokou uměleckou hodnotou, kde se budou Pražané cítit příjemně. Nová linka tak nedopadne jako poslední stanice metra A,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Výběr umělců pod záštitou Národní galerie provede komise složená ze zástupců pražského magistrátu, Dopravního podniku, Institutu plánování a rozvoje Prahy, Národní galerie a Metroprojektu Praha. Postup na pondělním zasedání odsouhlasili pražští radní.

Výtvarníky pro každou stanici osloví Metroprojekt Praha ve spolupráci s Národní galerií podle výběru komise složené ze zástupců hlavního města a dalších organizací. Pro každou stanici metra Metroprojekt Praha poptá více výtvarných návrhů, z nichž potom stejná komise vybere vítězný návrh. Ty budou zapracovány do projektové dokumentace.

harmonogram s informacemi o tom, jak bude soutěž probíhat
První cestující by se měli svézt metrem D v roce 2028. Více se dočtete ZDE.

VÁVRA VTISKNE STANICÍM JEDNOTNÝ STYL

Úkolem Davida Vávry bude najít s architekty stanic maximum prvků, které mohou dostat nové výtvarné ztvárnění, a koordinovat postup výběru. O samotném výběru ale bude rozhodovat pouze komise. „David Vávra by se měl postarat také o sjednocenou identitu linky tak, aby bylo po příchodu do každé jednotlivé stanice jasné, na jaké lince se cestující nachází. Takto vznikaly i první úseky linek A, B a C v centru Prahy,“ přiblížil generální ředitel Metroprojektu Praha David Krása. Společné prvky z mobiliáře pak budou podrobeny samostatné designérské soutěži.

„V současné době probíhá ustavení komise, která bude řešit výtvarnou podobu jednotlivých stanic. Tato soutěž, neboť se jedná o architektonicky hotové stanice, bude soutěží vyzvanou pro tři až pět účastníků, kteří by měli již stávající výraz stanic výtvarně dolíčit. Vyzvaní autoři by měli být napříč generacemi a měl by být u nich i předpoklad, že tento, někdy drobný, jindy monumentální, úkol splní,“ řekl architekt David Vávra.