Radní schválili zřízení nové tramvajové trati na Pankráci

MHD Aktuálně
27. 10. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto jedoucí tramvaje
ilustrační foto: DPP

Rada hl. m. Prahy včera schválila záměr zřízení nové tramvajové trati situované v ulici Na Pankráci a částečně ulici Budějovická, a to v úseku od křižovatky s ulicí Hvězdovou po křižovatku s ulicí Bystřická. Mezi ulicemi Na Veselí a Hvězdova se již staví tramvajová trať, na kterou nově schválená tramvajová trať naváže. Bude dlouhá celkem 700 metrů.

Dopravní podnik hl. m. Prahy zajistí pořízení projektové dokumentace stavby a společného povolení pro akci (sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení). Trať by mohla být zprovozněna do tří let.

Po prodloužení povede tramvajová trať z úseku mezi ulicemi Na Veselí a Hvězdova přímo ke stanici metra Pankrác. Zde se počítá s umístěním jedné tramvajové zastávky přímo v centru lokality a následně druhé na počátku Budějovické ulice určené k místní obsluze. S tím bude spojena také přestavba dvou světelně řízených křižovatek. Nová trať pomůže zajištění kvalitní obsluhy lokality Pankráce tramvajovou dopravou.

„Dopravní podnik momentálně staví prodloužení tramvajové tratě od zastávky Pražského povstání ke křižovatce ulic Na Pankráci a Hvězdova, konkrétně před obchodní dům Arkády Pankrác. Na konci listopadu bude tato první fáze hotová. Dnešním schválením radou se tato trať prodlouží až ke křižovatce ulic Budějovická a Bystřická. Tramvaj v této oblasti bude při výluce stanice Pankrác v rámci stavby metra D sloužit jako náhradní doprava a po dokončení prací na Pankráci výrazně zlepší dopravní obsluhu pro místní. Lidé nebudou muset do metra, když budou potřebovat kousek popojet,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Zastávka Pankrác bude přímo v ulici Na Pankráci napojena bezbariérovým přechodem pro chodce a současně i z podchodu pod ulicí Na Pankráci. Navržená poloha stanice Pankrác podle náměstka Scheinherra významně zlepší přestupní vazbu tramvaj–metro proti stavu po obnovení tramvajové trati před ulicí Hvězdova. Koncová zastávka s pracovním názvem Bystřická je situována na počátku Budějovické ulice u stejnojmenné boční ulice. Zastávka bude řešena jako úvrať (místo ke změně směru jízdy) pro provoz obousměrných vozů.

Při pořizování projektové dokumentace bude také kladen důraz na technickou koordinaci s projektem metra D, včetně potřebné architektonické kvality návrhu veřejných prostranství v bezprostřední návaznosti na nově navrženou tramvajovou trať, kvalitní bezbariérové vazby k zastávkám a respektu k širším vztahům v území. Návrh architektonického detailu a použité materiály budou konzultovány s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.