Rekonstrukce tramvajové tratě v Sokolovské

MHD Aktuálně
21. 2. 2020 DPP, Ćistou stopou Prahou
situační plánek rekonstrukce a náhradní dopravy
Zdroj: DPP

Dopravní podnik hlavního města zahájí v pátek 28. února rekonstrukci tramvajové tratě v Sokolovské ulici na Praze 9. Až do jejího ukončení v pátek 3. dubna proto bude mezi Poliklinikou Vysočany a náměstím OSN obousměrně přerušen provoz tramvají.

Pro cestující MHD bude zavedena náhradní doprava – v denním provozu půjde o autobusovou linku X16 a tramvajovou č. 36, v nočním provozu autobusovou X94. Silniční doprava bude po celou dobu stavby umožněna ve směru do centra, uzavřen bude jen směr z centra (objízdná trasa z centra povede ulicemi Na Břehu, Freyovou a zpět na náměstí OSN).

Připravovaná rekonstrukce tramvajové tratě v Sokolovské ulici je druhou etapou investičních akcí DPP v oblasti Prahy 9 a navazuje na rekonstrukci tratě v Kolbenově ulici, která proběhla již v roce 2018. Samotného náměstí OSN se rekonstrukce tramvajové tratě v této fázi nedotkne. Její třetí a poslední etapu přes náměstí OSN a její propojení do Kolbenovy ulice DPP zrealizuje až poté, co bude naprojektována, a především schválena finální podoba revitalizace samotného náměstí a jeho bezprostředního okolí.

„Počasí nám naštěstí přeje, a proto můžeme už v únoru zahájit stavební sezónu. Druhý rok doháníme dluh na opravách a rekonstrukcích, které Praha má. Cestujícím MHD, řidičům a všem Pražanům to nepochybně dlužíme. Zkraje roku začínáme na Praze 9 hned dvěma akcemi: TSK bude od pondělka 24. února opravovat špatný stav vozovky na Poděbradské a vzápětí, v pátek 28. února zahájíme rekonstrukci tramvajové tratě v Sokolovské ulici. Vše na magistrátu koordinujeme napříč městskými firmami, vlastníky pozemků i správci inženýrských sítí. Ani ne za měsíc navážeme letošní nejvýznamnější akcí: rekonstrukcí Nádražní ulice. Jsem si vědom, že rekonstrukce a opravy jsou spojené s místními dopravními komplikacemi, jsem ale přesvědčen, že výsledek povede ke zvýšení komfortu cestování Pražanů a ocení jej všichni účastníci silničního provozu,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Abychom letos udělali maximum možného, zrekonstruujeme trať od Polikliniky Vysočany až ke sjezdové výhybce ze stávající smyčky Vysočanská. Rovněž vyměníme velkoplošné panely na náměstí OSN, v přejezdu s Freyovou ulicí tak, aby byl zajištěn spolehlivý provoz do budoucí revitalizace náměstí,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch.

Podrobné informace o chystaných dopravních opatřeních během rekonstrukce naleznete na stránkách DPP.