Rekonstrukce tramvajové trati

MHD Aktuálně
19. 5. 2016 Dopravní podnik hl. m. Prahy
Rekonstrukce tramvajové trati
Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájí 21. května 2016 rozsáhlou rekonstrukci tramvajové trati v pražských Nuslích v ulicích Nuselská a U Plynárny. Její kompletní dokončení je plánováno na duben 2017. Práce budou rozděleny do několika etap, tramvajový provoz proto bude omezován postupně tak, aby způsobil co nejméně komplikací.

Spolu s pracemi na tramvajové trati dojde také k opravě mostu přes Botič a úpravám vozovek a chodníků, které bude realizovat TSK hl. m. Prahy a dojde k rekonstrukcím kanalizace (v režii PVS) a plynového potrubí (pod vedením PPD). Řada z nich bude nicméně realizována až po dokončení rekonstrukce tramvajové trati, tedy v roce 2017.

Od začátku akce (tj. od 21. 5.) do 1. 7. bude vyloučen tramvajový provoz v ulici U Plynárny a tramvajové linky č. 11 budou ukončeny na kolejovém přejezdu u provizorní zastávky Michelská, před ulicí Michelskou. Tím budou i nadále obslouženy tři nejfrekventovanější zastávky na celé Nuselské ulici.  Při další etapě prací od 2. 7. do 5. 9. bude kolejový přejezd přesunut před rekonstruovaný most přes Botič a tramvajový provoz ukončen v zastávce Pod Jezerkou. Další pokračování prací od 5. 9. do 26. 11. vyloučí tramvajový provoz v Nuselské ulici úplně. Po 26. 11. 2016 budou nadále pokračovat práce v ulici U Plynárny a tramvajový provoz by měl být obnoven na kolejový přejezd před ulicí Nad Vinným potokem, tedy téměř k Plynárně Michle.

„V ulicích Prahy je přes 140 kilometrů tramvajových tratí, které postupně zastarávají a je potřeba je v rámci zachování bezpečnosti a vysokého standardu cestování rekonstruovat a nahrazovat modernějšími prvky. I proto na obyvatele a návštěvníky Prahy každý rok čeká řada omezení provozu tramvají. Rekonstrukce v ulicích Nuselské a U Plynárny je letošní nejrozsáhlejší akcí,“ řekl Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

V průběhu první etapy rekonstrukcí náhradní dopravní spojení zajistí autobusová linka č. 188 odkloněná mezi zastávkami Kloboučnická a Chodovská přes Vršovice (zastávku Bohemians). Autobusové linky č. 150 a 196 budou ve směru od Kačerova odkloněny do zastávky Kloboučnická. Pro náhradní dopravní spojení do oblasti Spořilova bude možné kromě pravidelných linek využít i odkloněnou tramvajovou linku č. 6 s přestupem na pravidelné autobusové linky v zastávce Slavia. Noční náhradní dopravu bude zajišťovat autobusová linka X56 v trase Otakarova – Michelská – V Zápolí s vybranými spoji přes Spořilov do zastávky Koh-i-noor.

Změny tras tramvajových linek
Od soboty 21. 5. (cca 0:30 hod.) do soboty 2. 7. 2016 (cca 0:30 hod.):
Linka č. 4 bude ve směru od Kotlářky zkrácena do zastávky Čechovo náměstí (výstupní zastávka v Moskevské ulici, nástupní zastávka v Minské ulici).
Linka č. 6 bude ve směru od Karlova náměstí odkloněna ze zastávky Divadlo Na Fidlovačce přes zastávky Otakarova, Bohemians a Slavia na Kubánské náměstí, kde je ukončena.
Linka č. 11 bude ve směru od I. P. Pavlova zkrácena do dočasně zřízené zastávky Michelská v Nuselské ulici.
Linka č. 13 bude zrušena.  
Noční linka č. 56 bude zkrácena na náměstí Bratří Synků.

Náhradní dopravu v dané oblasti budou zajišťovat v denním provozu zejména pravidelné autobusové linky č. 135, 136, 188 a 213.

V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X56 v trase Otakarova – Michelská – V Zápolí – Teplárna Michle – Bohdalec – Koh-i-noor (úsek V Zápolí – Koh-i-noor obsluhují pouze vybrané spoje).

Změny v provozu autobusů
Linky č. 150 a 196 budou ve směru od Kačerova ze zastávky Michelská odkloněny přes zastávku Pod Jezerkou do zastávky Kloboučnická, kde jsou ukončeny.
Linka č. 188 bude v úseku Kloboučnická – Bohdalecká obousměrně odkloněna přes zastávky Ukrajinská, Bohemians, Koh-i-noor a Bohdalec.

V omezeném provozu bude zavedena zvláštní linka č. 206 v trase Strašnická – Nádraží Strašnice – Jesenická – Centrum Zahradní Město – Záběhlická škola – Jesenická – Nádraží Strašnice – Strašnická.

Ulice U Plynárny bude pro tranzitní dopravu nyní zcela uzavřena. O dalších etapách bude DPP pravidelně a včas informovat.