Schváleno. Připravuje se projekt tramvaje do Zdib

MHD Aktuálně
19. 7. 2018 Čistou stopou Prahou
Jedoucí tramvaj
Ilustrační foto: Archiv DPP

Přípravu výstavby tramvajové trati z Vozovny Kobylisy do Zdib schválili tento týden pražští radní. Prodloužení trati k dálnici D8 a plánovanému velkému parkovacímu domu P+R by mělo výrazně snížit individuální automobilovou dopravu na severu Prahy.

„Dlouhodobým zájmem Prahy je dostat co nejvíce dojíždějících do městské hromadné dopravy na hranici města. Tady půjde o komfortní propojení bezpečného parkovacího domu s ekologickou a rychlou dopravou buď na metro, nebo až do centra. Navíc se zklidní hlavní komunikace v Dolních Chabrech a uděláme z ní typický městský bulvár,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu, školství a volný čas Petr Dolínek.

KOMFORTNĚJI A RYCHLEJI

Cílem studie zpracované v loňském roce z podnětu Středočeského kraje reprezentovaného Krajskou správou a údržbou silnic bylo nabídnout cestujícím dopravní prostředek s vyšším komfortem, rychlostí a kapacitou oproti stávající autobusové dopravě. Technické otázky byly konzultovány s Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

Z P+R NA METRO ZA 8 MINUT

Nová tramvajová trať má vést z Kobylis v ose ulice Ústecká, mimo území Prahy pak v ose silnice číslo II/608. U mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8 je navržena mostní estakáda a za dálnicí ukončení s parkovacími kapacitami P+R.

Dojezdová doba od tohoto parkoviště P+R tramvají ke stanici metra Kobylisy bude činit cca 8 minut, přímá jízda z parkoviště P+R tramvají do centra Prahy cca 30 minut (na stanici Staroměstská). Ve špičkách pracovních dnů se předpokládá jízdní interval 4 minuty, což odpovídá současnému provozu linky číslo 17.

DÉLKA A NÁKLADY

Délka plánované trati je 5,6 kilometru. Předpokládané náklady na její vybudování činí podle loňské studie 1 940 milionu Kč a jsou ovlivněny mimoúrovňovým křížením dálnice D8. Náklady, které ještě budou navýšeny o cenu zřízení parkovacího domu P+R, se budou upřesňovat podle další projektové přípravy.

Nová trať významně přispěje ke snížení objemu automobilové dopravy v přilehlé části Prahy a tím k trvale udržitelnému rozvoji. Navíc dojde ke zklidnění hlavních komunikací ve Zdibech a pražských Dolních Chabrech, kde zřízení tramvajové trati uličnímu profilu přinese znaky městského bulváru namísto nynější nepřívětivé čtyřpruhové komunikace.