Tramvajovou trať v Zenklově ulici čeká komplexní rekonstrukce

MHD Aktuálně
2. 1. 2018 DPP
Lidé nastupují do tramvaje
Ilustrační foto: Lukáš Eršil

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) zahájí komplexní rekonstrukci tramvajové trati v Zenklově ulici, a to v koordinaci s pracemi na rekonstrukci vodovodu, kanalizace, dalších inženýrských sítí, vozovek a chodníků. Od středy 3. ledna bude proto cca pět měsíců obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Palmovka Bulovka. Všechny práce, které vyžadují výluku tramvajového provozu, budou provedeny do konce září 2018, kdy bude tramvajový provoz opět obnoven.

Jako první budou zahájeny práce na kanalizaci v oblasti Elsnicova náměstí. V dolní části Zenklovy ulice bude pokračovat další etapou rekonstrukce kanalizace a vodovodu (investorem je Pražská vodohospodářská společnost PVS), která si na rozdíl od dosavadních prací vyžádá přerušení provozu tramvají, neboť se zde inženýrské sítě nacházejí přímo pod tramvajovou tratí. Samotná rekonstrukce tramvajové trati naváže na tyto práce od druhé poloviny února. Rovněž bude pokračovat rekonstrukce mostu přes Rokytku na Elsnicově náměstí (investorem je Technická správa komunikací TSK) a budou probíhat práce na dalších inženýrských sítích. Proto je nezbytné přerušit v úseku Palmovka Bulovka tramvajový provoz.

Práce pro PVS a TSK jsou zkoordinovány se záměrem DPP na rekonstrukci tramvajové trati, která proběhne v úseku Elsnicovo náměstí Bulovka. Všechny práce, jež vyžadují výluku tramvajového provozu, budou provedeny do konce září 2018.

Tato tramvajová trať si rekonstrukci opravdu vyžaduje, její stav byl havarijní, o čemž jsme se přesvědčili i v letních měsících, kdy nezvládala náhlé změny teplot. V rámci rekonstrukce tratě dojde k nahrazení stávající konstrukce z velkoplošných panelů novou konstrukcí na betonové desce a na pražcích, s živičným krytem, která přinese vyšší komfort pro cestující a snížení hlukové zátěže pro okolí. Stejná konstrukce trati je v současné době již použita například v oblasti Palmovky," uvedl Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

Zastávky Stejskalova budou přesunuty před libeňskou sokolovnu a budou je tvořit dva bezbariérové ostrůvky. TSK rovněž plánuje rekonstrukci zastávek Vosmíkových a U Kříže, které budou nově bezbariérové v podobě mysů namísto původního nástupu z vozovky či bariérového ostrůvku.

Podrobné informace o změnách tramvajových linek a náhradní autobusové dopravě po dobu rekonstrukce najdete na stránkách DPP (ZDE).