Tramvajový boom v Praze pokračuje: Zahájena stavba trati do Holyně

MHD Aktuálně
16. 6. 2021 Čistou stopou Prahou
FOTO SLAVNOSTNÍ DESKY ODKAZUJÍCÍ NA ZAHÁJENÍ STAVBY

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začal minulý pátek u smyčky Sídliště Barrandov stavět kilometr dlouhý tramvajový úsek do Holyně. Jedná se o první etapu nové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec. Její výstavba potrvá 10 měsíců a budou na ní dva páry zastávek: Kaskády a Holyně.

Novou trať postaví společnost STRABAG Rail. Předpokládané celkové náklady výstavby činí 169 milionů korun, 85 % uznatelných nákladů pokryje dotace Evropské unie z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Doprava 2. Cestující by se po nové trati mohli poprvé svézt nejpozději na konci dubna 2022.

foto prvních metrů nově natažených kolejí

Nová trať bude ze smyčky Sídliště Barrandov pokračovat podél Werichovy ulice ke křižovatce ulic Miloše Havla a Baarové. Zde se stočí jihozápadním směrem do plánované ulice Nataši Gollové, kterou povede až po budoucí náměstí Olgy Scheinpflugové, kde DPP vybuduje první dvojici zastávek nazvaných Kaskády. 

Trať v tomto úseku bude s antivibrační rohoží, na pražcích B03 s kolejnicemi 49E1 se svařovanými styky. Kolejový svršek bude až po zastávku Kaskády zatravněn, trať v oblasti samotné zastávky bude vydlážděna, což povede k maximální ochraně místních obyvatel před hlukem a vibracemi. Zatravnění kolejového svršku navíc přispěje ke zvýšení estetické hodnoty oblasti i zlepšení místních klimatických podmínek. Stavba tramvajové tratě bude v této oblasti probíhat současně s výstavbou nové městské čtvrti.

ZAJÍMAVOSTI STAVBY

Na stavbu nové tramvajové tratě bude například zapotřebí 4 kilometrů kolejnic, 2561 betonových pražců, téměř 1200 metrů kamenných obrubníků, více než 1500 m2 různých typů dlažby nebo téměř 4500 m3 různých typů štěrků a štěrkodrtě.

Z budoucího náměstí Olgy Scheinpflugové tramvajová trať povede dále ulicí Nataši Gollové směrem k městské části Holyně k ulici U Náhonu, kde v jejím sousedství DPP vybuduje druhou dvojici zastávek Holyně a úvrať pro změnu směru jízdy. Tramvajovou smyčku ve SlivenciDPP vybuduje až v rámci stavby 2. etapy Holyně – Slivenec. Od zastávky Kaskády až po zastávku Holyně bude mít nová tramvajová trať otevřený kolejový svršek.Asfaltový povrch bude pouze na přejezdech, např. v křižovatce s Werichovou ulicí. 

foto těžkého stroje při práci na nové trati

ŘEKLI PŘI SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ STAVBY

Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP: „Praha zažívá tramvajový boom. Minulý pátek jsme otevřeli tramvajový úsek mezi Pražského povstání a stanicí metra Pankrác. Dnes jsme začali stavět další úplně novou tramvajovou trať, tentokrát už v místě, kde koleje doposud nikdy nevedly. To se v Praze stalo naposled před dvaceti lety. Ze Sídliště Barrandov přes novou zastávku Kaskády se tramvají dostaneme až do Holyně. Na novou trať naváže prodloužení do Slivence, pro které už zpracováváme dokumentaci pro stavební povolení. Maximálně za deset měsíců bude hotovo a obyvatelé tamní rezidenční čtvrti se po desítkách let slibů konečně dočkají komfortního a spolehlivého spojení s centrem města. Pražskou tramvajovou síť nerozvíjíme jen na papíře. Jsou za námi vidět konkrétní výsledky. Další rest minulosti je trať z Modřan do Libuše. Do konce roku chceme kopnout.“ 

foto Adama Scheinherra při rozhovoru s novináři

Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP: „Takové tempo zahajování staveb nových tramvajových tratí nebo jejich zprovozňování Praha už dlouho nezažila. Před 2 měsíci jsme zahájili stavbu tramvajové smyčky Zahradní Město, před týdnem jsme zprovoznili nedávno postavenou trať ke stanici metra Pankrác a dnes, po dlouhých letech přípravy, začínáme stavět novou trať do Holyně. Díky tomu připojíme na tramvajovou síť další pražskou městskou část a budoucí obyvatelé nově budované čtvrti na Barrandově dostanou rychlou, pohodlnou a ekologickou dopravu do centra města. Zhotovitel, společnost STRABAG Rail, má na výstavbu 10 měsíců. Doufám, že nám klimatické podmínky umožní stavět i v zimě. Uděláme vše pro to, abychom zprovoznění nové tratě co nejvíce urychlili, ale ne na úkor kvality.“

foto ze slavnostního zahájení stavby

Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch: „Mám mimořádnou radost, že jsem se dožil zahájení stavby této tramvajové tratě. Její příprava trvala neuvěřitelných 14 let. Troufám si říct, že to je rekord mezi projekty nových tramvajových tratí a pevně věřím, že nebude překonán. S přípravou jsme začali v roce 2007, v roce 2010 se změnil územní plán, v roce 2014 nabylo právní moci územní rozhodnutí a loni na konci roku i stavební povolení. Postupnou, mravenčí prací s velkou trpělivostí se nám to povedlo dovést až k dnešnímu slavnostnímu aktu.“

 

zdroj: DPP, foto: DPP / Petr Hejna