Už 100 000 km! Elektrobus DPP mezi evropskou elitou

MHD Aktuálně
23. 2. 2017 Dopravní podnik hl. m. Prahy
"Zelený" elektrobus SOR/Cegelec EBN 11
Budoucnost přijíždí... Zdroj: Archiv DPP

Včera v 7.57 ráno najel jeden z autobusů linky 213 mezi zastávkami Bělocerkevská a Želivského stotisící kilometr. To, co by v jiných případech nestálo za řeč, má tentokrát pikantní příchuť – údaj naskočil na tachometru elektrobusu.

Nulové emise, vysoká efektivita

Zatím nejúspěšnější elektrobusový projekt Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP), elektrobus SOR/Cegelec EBN 11, je zcela bezemisní a vybavený elektrickým topením, klimatizací a tepelným čerpadlem. Zkušební provoz zahájil 1. září 2015, první šesticiferné číslovky tedy dosáhl po roce a půl provozu. Nejde však jen o samotný počet ujetých kilometrů. Ten je totiž hlavně měřítkem mimořádné provozní efektivity, která pražský elektrobus posunula mezi špičku v celoevropském měřítku.

Správná cesta pro Prahu

„V poslední době je velmi aktuální otázka kvality ovzduší a my se snažíme dělat koncepční kroky, jak se do budoucna se smogem vypořádat. Elektromobilita v rámci městské hromadné dopravy je jedním z řešení, které přinese opravdový efekt, a sto tisíc najetých kilometrů v ostrém provozu ukazuje, že zvolené technologie jsou správné a jsme na správné cestě,“ přivítala úspěch pražského dopravního podniku Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy. „Průběžné provozní výsledky nám potvrzují, že se jedná o budoucnost bezemisní městské dopravy,“ doplnil Martin Gillar, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Srovnatelný s „nafťáky“

Základem ekonomicky efektivního provozu elektrobusu je pokrytí vícenákladů na vozidlo a nabíjecí infrastrukturu provozními úsporami. Výsledky zkušebního provozu ukazují, že i v zimě, kdy je spotřeba navyšována elektrickým topením, lze dosáhnout 50% úspory nákladů na energie oproti naftovému provozu. V letních měsících pak tato energetická úspora činí až 70 %. Díky dalším synergickým efektům (využití cenově příznivé trakční energie z velkoodběru, využití stávající napájecí infrastruktury tramvají a v neposlední řadě i využití energie „zdarma“ z rekuperace tramvají) je celková ekonomická bilance projektu z hlediska DPP nákladově prakticky srovnatelná s provozem naftových autobusů.

Jde to i bez dotací, bez výměny zkušeností ne

Na rozdíl od většiny podobných projektů v ČR i zahraničí byl projekt elektrobusu SOR/Cegelec EBN 11 realizován bez finanční podpory fondů EU či jiných dotačních titulů. Bez dotací to tedy jde, ale pomáhá výměna zkušeností. Průběžné výsledky a provozní zkušenosti DPP prezentoval v rámci zapojení do evropských projektů bezemisní dopravy (ZeEUS, Eliptic) i na řadě českých a mezinárodních konferencí (Czechbus, jednání Sdružení dopravních podniků ČR, Autobusová komise Mezinárodního svazu veřejné dopravy, Evropské fórum elektromobility, elektrobusová  konference německého svazu veřejné dopravy). Nadcházející 8. ročník mezinárodní konference německého svazu VDV „Elektrobusy – trh budoucnosti“ v březnu 2017 v Berlíně je nejbližší další příležitostí pro prezentaci a porovnání výsledků pražského elektrobusu.

Ještě musíme přidat

Náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek uvedl: Elektrobusy jsou skvělé, musejí mít jasně deklarovanou podporu. Mám pocit, že musíme více říkat, jaké jsou výhody elektromobility. V individuální dopravě už máme jasnou podporu, třeba parkování elektromobilů za hubičku, ale v elektrobusové musíme hodně přidat. Hlavně máme úkol pro vývojáře a výrobce, aby se rychleji zaváděly technologie, které nám umožní elektrobusy nasadit plošně. Jsem rád, že Praha i její firmy v tomto ohledu nespí a že Dopravní podnik v průzkumu dokázal, že elektrobusy zvládají desítky tisíc kilometrů bez problémů."

Co dál?

DPP již počátkem února informoval o projektu elektrifikace linky číslo 207. Měla by být vybavena obdobnou technologií a opět k nabíjení využije tramvajovou napájecí sít prostřednictvím dvoupólového sběrače a troleje.