V sobotu začíná prázdninový provoz PID

MHD Aktuálně
29. 6. 2018 ROPID, Čistou stopou Prahou
zastávka tramvaje, kde je málo čekajících pasažérů
Na prázdninová opatření ve veřejné dopravě má největší vliv menší počet cestujících.

Letní dovolené a přerušení výuky na školách se o prázdninách projevují výrazně menší poptávkou po pražské veřejné dopravě. Úbytek cestujících zdaleka nedorovná ani rostoucí počet turistů. Zejména proto a v některých případech i kvůli plánovaným rekonstrukcím dojde i letos k prázdninovým úpravám jízdních řádů.

Konkrétně se v období od 30. 6. do 31. 8. 2018 na většině linek Pražské integrované dopravy mírně prodlouží intervaly mezi jednotlivými spoji. Týká se to hlavně období přepravních špiček pracovních dnů, kdy je úbytek cestujích nejvíce patrný. Více informací včetně dalších opatření najdete níže.

Díky letnímu omezení bude možné naopak posílit dopravu například v předvánočním období, kdy je poptávka po cestování z celého roku nejvyšší.

METRO

Na všech linkách dojde v pracovní dny k prodloužení intervalů o 1–2 minuty.

 • Od 5. 7. do 8. 7. bude uzavřen na lince C úsek mezi stanicemi Kačerov a Pražského povstání. Bude zavedena náhradní autobusová doprava X-C a posíleny budou autobusové linky 135 (kratší interval) a 196 (nasazení kloubových vozů).
 • Ve stejném termínu budou vlaky na lince A pouze projíždět stanicí Dejvická.
 • O víkendu 21. 7. – 22. 7. je plánováno na lince A uzavření stanice Muzeum v obou směrech.

TRAMVAJE

Po dobu prázdnin nebudou v provozu doplňkové linky 4, 13 a 21.

Prodloužení intervalů:

 • Na páteřních linkách 9, 16, 17 a 22 bude ve špičkách pracovních dnů prodloužen interval ze 4 na 5 minut, kolem poledne pak z 5 na 6 minut.
 • U ostatních linek dojde k úpravě intervalů ve špičkách pracovních dnů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut.

Provoz tramvají ovlivní také výluky:

 • pokračování komplexní rekonstrukce v úseku Palmovka – Bulovka (s předpokladem ukončení v září 2018),
 • na Vinohradské ulici v úseku Želivského – Muzeum – I. P. Pavlova (30. 6. – 31. 8.).

AUTOBUSY

Na většině městských autobusových linek dojde k úpravě jízdních řádů na prázdninový provoz.

 • U páteřních linek se v ranní špičce pracovních dnů prodlouží interval z 6 na 7,5 minuty, odpoledne ze 7,5 na 10 minut.
 • Na lince 236 bude na letní prázdniny posílen provoz v pracovní dny odpoledne mezi Bohnicemi a Zoologickou zahradou sezónními vloženými spoji.
 • Na lince 168 bude v úseku Nové Butovice – Nemocnice na Homolce prodloužen interval v přepravních špičkách pracovního dne z 15 minut na 30 minut.
 • O letních prázdninách nebudou v provozu školní spoje ani autobusové linky 343, 451 a 465 (školní linka 305 bude od 30. 6. 2018 trvale zrušena). Školní linky vyjedou opět 3. září.

Také autobusů se týká zvýšený počet uzavírek a výluk na území Prahy i Středočeského kraje.

 • Nejzásadnější letní omezení bude v Praze v ulici Českobrodská mezi Újezdem nad Lesy a Běchovicemi.
 • Pokračovat bude i další zásadní uzavírka v ulici Husitské.
 • Z důvodu rekonstrukce části ulice K Tuchoměřicům budou od soboty 30. 6. 2018 do poloviny srpna v platnosti dopravní opatření, jejichž výčet najdete ZDE.

Jednotlivé výluky budou průběžně zveřejňovány na www.pid.cz.

VLAKY

Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů, prázdninová omezení se jich netýkají (jen v ojedinělých případech je zrušen školní spoj). I na železnici se ale během léta předpokládá zvýšený počet výluk a omezení kvůli stavebním pracím na jednotlivých tratích.