Z D8 do centra Prahy za půlhodinku tramvají!

MHD Aktuálně
21. 12. 2020 Čistou stopou Prahou
foto tramvaje DPP
ilustrační foto: DPP

Projekt vůbec první tramvajové trati z Prahy do Středočeského kraje získal další důležité razítko, když úspěšně prošel procesem posuzováním vlivu na okolí EIA. Trať povede středem Ústecké ulice od Vozovny Kobylisy přes Dolní Chabry a Zdiby až do obratiště za dálnicí D8 na okraji Sedlce. Zde se počítá s vybudování velkého parkoviště P+R. Půjde-li vše bez komplikací, měli by se cestující po nové trati svézt už v roce 2023.

KOMFORTNÍ ŘEŠENÍ PRO ŘIDIČE

Jedním z důvodů, proč pražští i středočeští politici stavbu prosazují, je odlehčení silniční dopravy. Další podmínkou vzešlou z procesu EIA jsou protihluková opatření, například využití tlumícího asfaltu. Na nové tramvajové trati vydělají kromě obyvatel v okolí také řidiči, kteří při cestě ze Středočeského kraje do centra Prahy už nebudou muset trpět v každodenních kolonách na dálnici D8 při příjezdu do Prahy ani v Holešovičkách. Stačí, když svůj vůz zaparkují na odstavném parkovišti, a za necelou půlhodinu se s přestupem na metro dostanou až do centra metropole.

SCHVÁLENÁ VARIANTA

Za tří předložených variant byla vybrána první, která počítá s tím, že trať o délce 5,445 kilometru povede na středním dělícím pásu a po stranách má po jednom jízdním pruhu. Další dvě varianty počítaly s širší komunikací. Jedna z nich by vedla k záboru soukromých zahrádek před domy, což Středočeský kraj odmítl.

Uspořádání uličního prostoru
Jízdní pruhy 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5 až 8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1 / 1+2. Jízdní pruhy š. 3,5 m + cyklopruh 1,5 m částečně alternovaný piktokoridorem + lokálně parkovací pruh cca 2,5 m. Výjimkou z celkového uspořádání jízdních pruhů 1+1 je úsek Žernosecká–Dopraváků se zachováním uspořádání jízdních pruhů 2+2. Povrch tramvajové tratě na zvýšeném pásu sjízdný pro integrovaný záchranný systém a BUS. Zachování zúžení v místech přechodů pro chodce je stavebně podpořeno zřízením tramvajových nástupišť.

Součástí stavby budou terminály a parkoviště P+R ve Zdibech a Sedlci a tramvajová smyčka v Sedlci. Parkoviště a parkovací dům budou mít počáteční kapacitu 1260 míst a vzhledem k jejich modulárnímu charakteru je bude v případě potřeby možné bez zásadních zásahů rozšiřovat.

MOST U ZDIB I PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Součástí trati mají být čtyři mosty. Největší má vést přes křižovatku s dálnicí D8 na konci trati u Zdib a navržen je společně s lávkou pro chodce a cyklisty.

 

Zdroj: Z dopravy.cz