Změny autobusových linek

MHD Aktuálně
13. 10. 2016 Lukáš Eršil
bus

Od soboty 15. října 2015 dojde ve východní části Prahy k trvalým změnám autobusových linek PID. Ze 115 městských linek jich změní trasu 21, osm linek bude nově zavedeno a pět linek zrušeno a nahrazeno jinými spoji. Dále budou 4 linky v souvislosti s rozvojem PID do Středočeského kraje přečíslovány. Nejvýraznější proměnou projde autobusová síť v oblasti Prahy 8, 9, 10 a 15, dále se s autobusovými změnami potkají také obyvatelé Prahy 4, 12, Jižního Města, Kunratic, Čakovic, Kbel nebo Satalic.

„Úpravy autobusových jízdních řádů, připravené ROPIDem na 15. říjen, odrážejí zvyšující se nároky na autobusové linky především na okrajích Prahy, kde v posledních letech přibylo obytných domů a dosavadní nabízená kapacita již pro nové cestující nestačila. Po tramvajových změnách, provedených ke konci letošních letních prázdnin, tak plníme další slib Pražanům,“ uvádí náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.

„Změny linkového vedení autobusů se dotknout zhruba třetiny všech cestujících, kteří autobusové linky v Praze používají. I když jsme museli být při těchto změnách rozpočtově neutrální, tedy pro posílení potřebných linek jsme museli jiné mírně omezit, jsem rád, že se podařilo najít shodu napříč městskými částmi a od všech získat souhlasné stanovisko,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

Všechny dohodnuté úpravy byly zveřejněny na webu i v médiích a na sociálních sítích již koncem srpna letošního roku. V průběhu posledního měsíce se připravovaly konkrétní jízdní řády a dolaďovaly poslední připomínky. „S ohledem na počet změněných linek je však potřeba cestující důkladně informovat i nyní těsně před změnovým termínem. Společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy proto nasazujeme do ulic cca 150 informátorů, kteří budou poslední den před změnou a v prvních dnech po změně pomáhat na klíčových zastávkách s orientací cestujících,“ dodává náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing Martin Šubrt.

Kromě informátorů přímo v terénu a informací na webech ROPIDu, Dopravního podniku hl m. Prahy i městských částí se distribuují také tištěné letáky a přehledné mapky linkového vedení nechybí ani na zastávkách povrchové dopravy. Nové jízdní řády jsou zveřejněny již od začátku října také na webu a konkrétní cestu po 15. říjnu si lze najít v internetových vyhledávačích spojení. Kompletní informace o změnách včetně přehledných schémat jsou zveřejněny na adrese www.autobusy2016.cz

Posílení přetížených linek

Nejpotřebnější posílení, kde již kvůli nové výstavbě současná kapacita autobusů nestačí, nastane zejména v oblastech Starých Letňan, v okolí zastávky Sicherova na Praze 14, Záběhlic (oblast sídliště Práčská) a Hornoměcholupské ulice. Do Starých Letňan bude nově přivedena kapacitní linka 195 v kloubových vozech, mezi Satalicemi a Černým Mostem nově pojede prodloužená a posílená linka 201, dopravu v Záběhlicích posílí přetrasovaná linka 101 i nová linka 154, která zároveň vyřeší kapacitní problémy v Hornoměcholupské ulici.

Méně přestupů

Bude také splněna celá řada požadavků městských částí na obnovení nebo zavedení přímých spojení. Nová linka 154 zajistí přímé spojení Prahy 15 s obchodním centrem Chodov a propojí také oblast Jesenické i Horních Měcholup s obchodním centrem Hostivař, nová midibusová linka 117 nabídne přímé spojení Prahy 12 s jednotlivými pracovišti úřadu městské části i s Poliklinikou Budějovická. Prodloužená linka 201 umožní přímé spojení Prahy 14 a Satalic s Prosekem a Bulovkou. Nová linka 134 přímo propojí jednotlivé lokality uvnitř městské části Praha 4.

Nové autobusové linky

117   Poliklinika Budějovická – Rosečská – Nádraží Krč – Nemocnice Krč – Čechtická – Nové dvory – Sídliště Lhotka – Tyršova čtvrť – Obchodní náměstí – Poliklinika Modřany – Čechova čtvrť

134   Podolská vodárna – Pražského povstání – Kavčí hory – Pankrác – Zelená liška – Poliklinika Budějovická – Zelený Pruh

145   Kobylisy – Mirovická – Vozovna Kobylisy – Přívorská – Sídliště Čimice

154   Strašnická – Jesenická – Záběhlická škola – OC Hostivař – Nádraží Hostivař – Janovská – Newtonova – Háje – Brechtova – Brodského – Chodov – Koleje Jižní Město

182   Poliklinika Prosek – Střížkov – Prosek – Vysočanská – Nádraží Libeň – Spojovací – Perlit – Nádraží Hostivař – Nad Košíkem – Opatov (v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů)

203   Poliklinika Budějovická – Rosečská – Nádraží Krč – Nad Havlem – Nemocnice Krč – Kunratice – Volha – Petýrkova – Roztyly – Chodovská tvrz – Brechtova – Poliklinika Háje – Háje – Milíčov

222   Černý Most – Chvaly – Svépravice – Xaverov – VÚ Běchovice (v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů)

396   Přezletice, Kocanda – Vinoř – Nádraží Satalice – Sicherova – Lehovec – Hloubětín – Hloubětínská (v provozu pouze v pracovní dny od 5:00 do 19:00 hod)

      Linky s významnou změnou trasy (vyznačena tučně)

101   Tolstého – Na Míčánkách – Koh-i-noor – Bohdalec – Pod Vinicí – Záběhlická škola – Zahradní Město – SKALKA – MICHELANGELOVA – SÍDLIŠTĚ SKALKA (spojení od metra A Skalka na Zentivu nahrazeno provozem linky 138, v úseku Záběhlická škola – OC Hostivař – Nádraží Hostivař nahrazena linkou 154)

102   Staré Bohnice – Sídliště Bohnice – Krakov – Písečná – Kobylisy – Poliklinika Čumpelíkova – Šimůnkova (v úseku Kobylisy – Šimůnkova jede každý druhý spoj)

110   TŘEBORADICE – Teplárna Třeboradice – OC ČAKOVICE – Tupolevova – Letňany – Hloubětín – Kyje – Hostavice – DOLNÍ POČERNICE (v Třeboradicích je nahrazena linkou 158)

121   Nádraží Braník – V Mokřinách – Filosofská – Novodvorská – Nádraží Krč – Poliklinika Budějovická (v úseku Poliklinika Budějovická – Pražského povstání – Podolská vodárna je nahrazena linkou 134)

124   je pouze ve směru Dvorce vedena přes zastávku Poliklinika Budějovická

136   Jižní Město – Háje – Opatov – Litochlebské náměstí – Spořilov – Bohdalec – Bělocerkevská – Flora – Ohrada – Vysočanská – Prosek – Letňany – Tupolevova – OC Čakovice – Sídliště Čakovice (v úseku Vysočanská – Prosek – Vozovna Kobylisy je nahrazena linkou 183)

138   ZENTIVA – Kablo – Mokřanská – MICHELANGELOVA – SKALKA – Zahradní Město – Záběhlická škola – Sídliště Spořilov – Spořilov – Depo Kačerov – Kačerov – Nemocnice Krč (v úseku Skalka – Zentiva jedou pouze vybrané spoje)

140   Palmovka – Prosek – Letňany – Tupolevova – OC Čakovice – Čakovice – Miškovice (v úseku Čakovice – Miškovice jede každý druhý spoj)

152   ČESKOMORAVSKÁ – Vysočanská – Prosek – Střížkov – Ládví – Kobylisy – Podhajská pole – Sídliště Čimice (linka je nově v provozu celotýdenně)

157   KAČEROV – Nemocnice Krč – Labe – Tylova čtvrť – Poliklinika Modřany – NÁSIROVO NÁMĚSTÍ (v úseku Poliklinika Modřany – Čechova čtvrť je nahrazena linkou 117)

158   LETŇANY – Staré Letňany – OC Čakovice – Čakovice – Třeboradice (v úseku Českomoravská – Vysočanská – Prosek je nahrazena linkou 152, v úseku Vysočanská – Prosek – Letňany je nahrazena linkou 195 a v úseku Čakovice – Miškovice je nahrazena vybranými spoji linky 140)

165   SÍDLIŠTĚ ZBRASLAV – Zbraslavské náměstí – Nádraží Modřany – Sídliště Modřany – Kunratice – Šeberov – Opatov – HÁJE (na spojení Bachova – Háje – Horčičkova je nahrazena linkou 125)

173   TOČNÁ – Na Beránku – Nádraží Modřany – OBCHODNÍ NÁMĚSTÍ (v úseku Obchodní náměstí – Poliklinika Modřany – Násirovo náměstí je nahrazena linkou 117 v upravené trase)

175   Florenc – Flora – Bělocerkevská – Strašnická – Skalka – Zahradní Město – K Lesoparku – Janovská – Sídliště Petrovice – Jakobiho – Horčičkova – Háje

183   Háje – Nádraží Hostivař – Perlit – Spojovací – Vysočanská – Prosek – Střížkov – Třebenická – Sídliště Ďáblice – VOZOVNA KOBYLISY (v úseku Vysočanská – Střížkov – Sídliště Čimice je nahrazena linkami 145 a 152)

193   Nádraží Vršovice – Pražského povstání – Pankrác – Poliklinika Budějovická – Nemocnice Krč – Šeberák (vložené spoje v úseku Chodov – Volha jsou nahrazeny posilovými spoji linky 177, v úseku Šeberák – Volha – Petýrkova – metro C je nahrazena linkou 203)

195   JESENICKÁ – Zahradní Město – Skalka – Sídliště Malešice – Spojovací – Vysočanská – Prosek – Letňany – Staré Letňany – AVIA LETŇANY – KRAUSOVA (v úseku Letňany – Sídliště Čakovice je nahrazena linkou 136)

196   smíchovské nádraží – Přístaviště – Novodvorská – Nemocnice Krč – Kačerov – Michelská – KLOBOUČNICKÁ (v úseku Strašnická – Jesenická je nahrazena linkou 154, v úseku Michelská – Strašnická je nahrazena linkou 188 a v úseku Nemocnice Krč – Kačerov – Zahradní Město je nahrazena linkou 138)

201   NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – Bulovka – Střížkov – Letňany – Tupolevova – Staré Letňany – Bakovská – Kbely – Satalice – Rajská zahrada – ČERNÝ MOST

202   Poliklinika mazurská – Čimice – Ďáblice – OC Čakovice – Čakovice – Miškovice – Bakovská – Nádraží Kbely (v úseku Černý Most – Kbely je nahrazena linkou 201)

224   (nová linka původně pod číslem 296) NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE – Ratibořická – Svépravice – Slatiňanská – OC ČERNÝ MOST – Černý Most – Bryksova – VAJGARSKÁ – NÁDRAŽÍ KYJE – Hostavice – Škola Dolní Počernice – OC Štěrboholy – Nádraží Horní Měcholupy – Nové Petrovice – SÍDLIŠTĚ PETROVICE

 

Zrušené linky

159   NÁDRAŽÍ KBELY – NÁMĚSTÍ JIŘÍHO BERANA (plně nahrazena linkou 202)

186   HLOUBĚTÍNSKÁ – SATALICKÁ OBORA (v pracovní dny nahrazena linkou 396)

205   POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ – ZELENÝ PRUH (plně nahrazena linkami 121 a 134)

293   POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ – HÁJE – MILÍČOV (nahrazena linkami 117, 138 a 203)

386   PŘEZLETICE, KOCANDA – NÁDRAŽÍ SATALICE (plně nahrazena linkou 396)

Přečíslované linky bez změny trasy

273   Nově linka 141 (Hloubětínská – Ve Žlíbku)

291   Nově linka 148 (I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova)

295   Nově linka 166 (Třeboradice – Domov seniorů Ďáblice)

297   Nově linka 155 (Nemocnice Vinohrady – Poliklinika Malešice)

Změna čísel linek probíhá na základě nárůstu počtu příměstských a regionálních linek ve Středočeském kraji, pro něž je nutné postupně uvolnit číselné řady 500 a 600. Pražské školní linky, které mají nyní čísla od 551 výše, proto v dalších letech dostanou čísla v rozmezí od 271 do 299. Z toho důvodu se nyní čísla autobusů v řadě 271 až 299 mění na nižší, aby tato čísla byla pro školní linky v budoucnu (od 1. 9. 2017) k dispozici.

 

 

Filip Drápal

tiskový mluvčí ROPID

dopravní novinky a zajímavosti: www.facebook.com/PrazskaIntegrovanaDoprava