Národní je průjezdná v obou směrech

Autem Kolo Aktuálně
13. 10. 2020 David Horatius
Národní
Zdroj: LE

Od úterý 29. září je umožněn obousměrný provoz na  Národní také v úseku mezi ulicemi Spálená a Jungmannova. Opatření platné pro veškerou dopravu ocení i cyklisté jedoucí ve směru z ulice 28. října k Národnímu divadlu. V rámci změny dopravního režimu, který schválil ÚMČ Praha 1, pro ně vznikne také cykloobousměrka v ulici Na Perštýně.

Automobily i cyklisté dosud museli jednosměrný úsek na Národní ulici mezi Jungmannovým náměstím a ul. Spálenou objíždět Perlovou ulicí a přes Uhelný trh, Skořepku a ulicí Na Perštýně. To představuje zhruba půlkilometrovou zajížďku, navíc po hrubé dlažbě.  Právě proto má tato úprava pro cyklisty větší význam než pro řidiče aut. Druhé opatření, zobousměrnění ulice Na Perštýně, cyklistům zkrátí cestu ze Spálené do ulice Husova bez nutnosti jet přes Národní, Perlovou a Skořepku.

Nové úpravy jsou motivovány především snížením negativních dopadů, hluku a emisí, z kolon automobilů, které se často na trase Perlová – Skořepka vytvářely. Změna nepřináší snížení počtu aut v centru, parkovací místa se z Národní přesunou do ulice Perlová

Pojďme se na problematiku podívat blíže. V současné době jsou ul. Perlová, Skořepka a Na Perštýně jedinou spojnicí/únikovou cestou pro automobily i cyklisty dopravu z ul. Vladislavova, Jungmannova, Národní, Perlová, Skořepka, Na Perštýně, vč. ul. Vodičkova, Lazarská Jilská a Palackého pro směr k mostu Legií. Slouží současně pro tranzit z Karlova náměstí k Mariánskému náměstí, resp. k ul. Kaprova. Hlavní problém je úzké hrdlo v ul. Perlová a částečně i Skořepka. V ul. Perlová se sjíždí zdrojová doprava z Národní se zdrojovou a tranzitní dopravou z ul. Vladislavská a Jungmannova (tedy vč. tranzitu z Karlova náměstí směr Kaprova a nábřeží). V ulici Perlová, zejména pokud měla parkování po obou stranách, každé parkující vozidlo zablokovalo odjezd z celé oblasti, vč. tranzitu. Celá situace se opakovala na Skořepce, kde bylo ale parkování jen po jedné straně. Důsledkem bylo časté zablokování celé oblasti motorovými vozidly a kolony nejen v Národní, ale  také v Jungmannově přes Charvátovu a Vladislavovu, s potenciálem zablokovat i tramvaje v Lazarské. Dílčí zlepšení přineslo zrušení parkování po levé straně ulice Perlové v roce 2020, ale bylo nutné snížit počet parkovacích míst. Nyní bude možné úbytek parkování na Národní po jejím zobousměrnění v Perlové částečně kompenzovat, ale zlepší se situace jak pro tranzitní dopravu, tak pro zdrojovou dopravu odjíždějící z oblasti a cyklisty.

BENEFITY PRO VYSOKOEMISNÍ AUTOMOBILOVOU DOPRAVU

  • Nové uspořádání řeší problémy aut v oblasti, jelikož v případě ucpané ul. Perlová (nově jen pro cílovou/zdrojovou doprava do Perlové, Rytířské a Skořepky a tranzit do Kaprovy), tak mohou všechna ostatní vozidla plynule odjíždět přes Národní. Veškerá zdrojová doprava z Jungmannovy, Charvátovy a Národní nově může s časovou a vzdálenostní výhodou odjíždět přes ul. Národní, což ulehčí tranzitní dopravě i zdrojové a cílové dopravě.
  • Úprava umožní návrat oboustranného parkování do Perlové

BENEFITY PRO BEZEMISNÍ CYKLISTICKOU DOPRAVU

  • zobousměrnění Národní umožní přímý odjezd cyklistů z ul. 28 října, bez nutnosti jet Perlovou, Skořepkou a Na Perštýně.
  • Zobousměrnění ul. Na Perštýně – pro cyklisty zkrátí cestu ze Spálené do ul. Husova bez nutnosti jet přes Národní, Perlovou a Skořepku. Nicméně vzhledem k šířce komunikace je logické, že toto opatření přichází. Nejedná se však o nejzásadnější cyklistickou vazbu v oblasti (ale je samozřejmě správně, že opatření přichází, umožní výhledově vyznačení části hlavní cyklotrasy A401 dle platného Generelu cyklistických tras, a to hned jak bude pro cyklisty zobousměrněna ul. Husova J ).

DALŠÍ MOŽNOSTI PRO OMEZENÍ TRANZITU AUT V CENTRU MĚSTA A PODPORU CYKLISTICKÉ DOPRAVY

  • Doplnit opatření o přerušení průjezdu aut v ul. Jungmannova – zamezilo by tranzitu aut ve směru Karlovo náměstí – Kaprova a současně umožnilo zavést poptávaný obousměrný provoz cyklistů v ul. Jungmannova v úseku Charvátova – Národní
  • Cykloobousměrka Kaprova – umožnila by cyklistům objíždět spodní část Václavského náměstí bez nutnosti cesty přes Skořepku a současně by v kombinaci s přerušením průjezdu IAD ul. Jungmannova umožnila spojení pro cyklisty ke Karlovu náměstí bez nutnosti využívat koridory tramvaje v ul. Vodičkova a Spálená (hrubá dlažba, koleje, vzájemné omezování se s tramvajemi a vždy zajížďka)
  • Cílový stav je také obousměrná ul. Husova pro cyklistickou dopravu

To je však hudba budoucnosti. Jak vzdálené, to uvidíme. Každopádně navržená změna je významný pokrok i pro cyklodopravu. Je to krok správným směrem, i když nebyl proveden primárně kvůli cyklistům (řeší patologický problém kolon v této oblasti – vzpomeňme si na loňské léto, navíc neomezuje tranzit oblastí, ale naopak ho usnadňuje).

Hlavní benefit pro cyklodopravu (obousměrná Národní) je tedy vedlejším produktem snahy o zajištění plynulého provozu automobilů v této přetížené oblasti. Cykloobousměrka Na Perštýně je vítaná, protože je v souladu s normami (ČSN 73 6110 a TP 179) a umožňuje cyklistům průjezd z Národní do Husova přes objíždění Perlové a Skořepky, ale bez cykloobousměrky v ul. Husově neřeší další související problémy cyklistické dopravy, tedy obousměrný průjezd Mariánské náměstí – Spálená. Není řešena poptávka po obousměrném průjezdu cyklistů v ul. Jungmannova mezi Charvátovou a Národní. Řešení těchto požadavků se přitom díky stávající změněně přímo nabízí…

 

Fotogalerie