Zahřívat motor před jízdou není dobrý nápad

Autem Aktuálně
16. 12. 2021 Čistou stopou Prahou
stojící auto produkující značné emise z výfuku - foto
ilustrační foto

Příliš dlouho vrčící zaparkované auto, to je v zimě hlavně po ránu docela typický obrázek. Řidič čeká, až se volnoběhem zahřeje motor, kterému by jízda krátce po nastartování škodila… Tedy alespoň někteří řidiči si to upřímně myslí. Ale pravda to není, a navíc je dlouhý chod motoru naprázdno rušivý, škodlivý a zakázaný.

Jsou i další pohnutky, proč v zimě udržovat příliš dlouhý volnoběh jako zahřátí interiéru a rozmrazení oken, ale ty vynechejme. Jak je to však s nutností motor před jízdou dostatečně zahřát? Pro odpověď jsme sáhli do archivu AutoStylu. Jde totiž o magazín Ústředního automotoklubu ČR, který sotvakdo může podezírat, že by byl proti řidičům zaujatý.

NEŽ VOLNOBĚH JE LEPŠÍ POMALÁ JÍZDA

Dlouhý volnoběh není ideální. Zpočátku je motorový olej tužší a nedostatečně maže styčné plochy mezi písty a stěnami válců. Navíc elektronika chladnému motoru pomáhá používáním směsi, kde je vyšší podíl benzínu nebo nafty a spotřeba roste. Rostou i emise škodlivých látek, přičemž je doslova cítit vyšší podíl nespáleného paliva.

Místo volnoběhu je lepší začít klidnou jízdou. Tedy nevytáčet motor k vyšším otáčkám, včas řadit a nechávat tak padnout otáčky. Pokud bychom totiž „šlapali“ hned na plyn, zásadně se zvýší jak tlaky ve válcích, tak teplota, přičemž roztažnost jednotlivých dílů motoru je rozdílná. S tím souvisí i vyšší tření.

(kráceno; plné znění na www.uamk.cz)

LITERA ZÁKONA
„Řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu.“
Zákon o provozu na pozemních komunikacích, paragraf sedm. Pokuta může činit od policisty na místě až 2 000 Kč a ve správním řízení až 2 500 Kč.

A ještě poznámka – není volnoběh jako volnoběh. Zatímco ten na rozehřátí motoru odporuje zásadám ekodrivingu, tedy ježdění s co nejmenšími emisemi, využívání jízdy bez zařazeného rychlostního stupně při sjíždění kopců může díky setrvačnosti pod nimi spotřebu a emise snižovat. Ale ekodriving je mnohem širší téma.