AKTUÁLNĚ: Čistý vzduch k dostání v ulici Legerova

Autem Aktuálně
23. 10. 2019 Čistou stopou Prahou
GRAFICKÝ VIZUÁL K AKCI

Možná namítnete, že se jedná o chybu v titulku, protože Legerova patří k těm vůbec nejzamořenějším místům v Praze. A máte pravdu! Přesto je právě dnes možné se v této ulici občerstvit panensky čistým horským vzduchem…

Právě tam jsme totiž ráno umístili stánek AIR Drive. Využívá koncept řetězců rychlého občerstvení, kdy řidič dostane vybraný pokrm přímo do auta, ten má ale v tomto případě podobu sáčku naplněného blahodárně osvěžujícím vzduchem. Nabídka vzdušných produktů si přitom svou pestrostí a rozmanitostí s fast foody nezadá.

Jestli vás zajímá, proč jsme se zaměřili na řidiče, odpověď je jednoduchá: protože jsou to oni a jejich spolucestující, kdo to v Praze potřebuje nejvíc. Právě v autech lidé inhalují mnohem více škodlivých emisí než ostatní.  

„Mnoho lidí se mylně domnívá, že jsou v autě více chráněni před škodlivými látkami, než kdyby se po městě pohybovali bez auta. Studie ze zahraničí ale dokládají, že je tomu přesně naopak. Například v Kodani naměřili až čtyřikrát vyšší emise v kabině auta než při jízdě na kole,“ řekl před dnešní akcí Lukáš Eršil, koordinátor projektu Čistou stopou Prahou (studii naleznete v příloze pod článkem). A slova našeho kolegy potvrzují i výsledky nedávného měření v Praze: při cestě autem bylo naměřeno průměrně 51 600 částic na cm3, při cestě metrem a následné chůzi to bylo 27 600 částic na cm3.

tabulka s měřením prachových částic cesta autem vs. cesta metrem a pak pěšky
tabulka: Výsledky měření v Praze, duben 2019

*Počet částic je v tisících částic na cm3. / **LDSA – Lung deposited surface area – celkový povrch částic zachycený v plicích při vdechnutí v mikrometrech čtverečných na cm3 vzduchu. V obou případech jde o průměrnou hodnotu ze čtyř po sobě jdoucích měření.

grafy s měřeními
graf 1: Průměrný počet částic / graf 2: Povrch částic zachycený v plicích. Obě měření proběhla v dubnu 2019.

 

S rostoucí životní úrovní se u nás stále více lidí zajímá o své zdraví a prostředí, ve kterém žijí. V Praze je hlavním znečišťovatelem ovzduší automobilová doprava. Bohužel dlouhodobě se o zdravotní škodlivosti emisí z individuální automobilové dopravy nemluvilo a právě AIR Drive má být jednou ze splátek tohoto informačního dluhu. A zároveň připomínkou, že ti, co auty jezdí často, jsou zároveň i ti nejvíce ohrožení.

Dovážet čerstvý vzduch z hor samozřejmě není reálné řešení. Přitom nejde o to auta z našich životů vymazat. Stačí se jen před každou cestou zamyslet, zda je opravdu třeba zvolit pro naše zdraví a také zdraví našich blízkých právě ten nejnevhodnější dopravní prostředek… Vždyť 21 % cest auty po Praze je kratších než dva kilometry, což lze hravě zvládnout i pěšky.

„Jemné prachové částice jsou neviditelným zabijákem. Očima je ve vzduchu nerozeznáme, ale ve městě nás obklopují v obrovské koncentraci a je životně důležité, abychom se snažili je snížit. Každý rok na následky znečištěného vzduchu umírá více než půl milionu Evropanů," varuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

infografika s údajem že v Praze ročně umírá 561 lidí na nemoci z emisí v ovzduší

Pražský magistrát proti znečištěnému ovzduší připravuje mnoho projektů, které zahrnují nejrůznější oblasti:

 • postupné zvyšování atraktivity hromadné dopravy
 • omezení vjezdu těžkých nákladních vozidel do části města
 • postupné rozšiřování zón placeného stání ve spolupráci s MČ
 • časová organizace zásobování
 • výstavba a rekonstrukce (optimalizace) železničních tratí, např. Praha Bubeneč – Praha Holešovice, Praha – Běchovice – Úvaly, v příprěvě je trať na letiště
 • prodloužení linky metra A, připravuje se metro D
 • výstavba nových tramvajových tratí
 • zvýšení počtu obcí obsluhovaných autobusy a zvýšení příměstských a regionálních linek (Ropid ve spolupráci s IDSK)
 • snížení ceny ročních kuponů pro dospělé (10 Kč na den)
 • ekologizace veřejné dopravy (nasazení elektrobusů, hybridních trolejbusů, CNG)
 • investice do rozvoje a zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší infrastruktury
 • úklid a údržba komunikací od prachu, aby ho auta nevířila
 • výsadba izolační zeleně, kde to dovolují prostorové a technické podmínky
 • realizace projektů ke snížení prašnosti v areálech a jejich okolí a při stavební činnosti, vegetační úpravy ploch, výsadba zeleně v obytné zástavbě
 • na významných zdrojích z hlediska produkce tuhých znečišťujících látek byla s provozovateli dohodnuta realizace dalších opatření ke snížení emisí
 • zatravňování či zalesňování orné půdy ve vlastnictví Prahy
 • rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury
 • snižování energetické náročnosti budov
 • dlouhodobá obměna neekologických tepelných zdrojů za zdroje s nižšími emisemi budov prostřednictvím dotačního programu „Čistá Energie Praha" a „Kotlíkové dotace Praha II" (ve spolupráci s MŽP)
 • je kladen důraz na rozhodování veřejné správy za účelem dosažení důraznějšího promítnutí zájmů ochrany ovzduší do rozhodovací praxe
 • rozhodování o stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v oblasti veřejné správy dle platné legislativy a v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)
 • podpora lokálních aktivit ke zlepšení kvality ovzduší (např. ve spolupráci s Policií ČR kontrola emisí u aut a filtrů pevných částic)
 • osvěta v rámci projektů EVVO, Čistou stopou Prahou, Den bez aut, Dny země…

 

Chcete se dozvědět více o tom, s jakými riziky se kvůli znečištěnému ovzduší a velké míře dopravy potýkáme? Otevřete si náš rozhovor s vedoucí oddělení zdravotních rizik Státního zdravotního ústavu MUDr. Evou Rychlíkovou.