Brusel chce snížit počet dojíždějících příměstských aut

Autem Aktuálně
24. 9. 2019 Čistou stopou Prahou
ulice napěchovaná jedoucími auty
foto: polisnetwork.eu

V návaznosti na Světový den životního prostředí pátého června 2019 vyzvala bruselská vláda k omezení toku dopravy a dopravních zácp snížením množství aut pohybujících se v regionu o 15 %, a to využitím sdílené mobility.

Tato iniciativa je jedním z několika kroků osvětové kampaně bruselské vlády a jejích sociálních partnerů na zlepšení kvality ovzduší ve městě a vytvoření ideálního prostředí k tomu, aby se Brusel stal „sdílenou destinací“.

Jak uvedl předseda vlády Rudi Vervoort, těchto cílů by mělo být dosaženo využitím všech způsobů sdílené mobility (sdílením aut, prací z domu, veřejnou hromadnou dopravou, tranzitním parkováním apod.).

VÝZVA K ŠIROKÉ PODPOŘE SDÍLENÉ MOBILITY

V rámci spuštění kampaně v únoru 2019 s možností jejího obnovení během Evropského týdne mobility v září 2019 byly všechny ústavní a společensko-hospodářské organizace vyzvány k tomu, aby se připojily a apelovaly na řidiče aut, aby k cestám do Bruselu a zpět využívali formy sdílené mobility.

Jak prohlásil regionální ministr pro mobilitu Pascal Smet, omezení jízd auty, která jsou obsazená pouze jedním člověkem, vede ke snížení dopravních zácp a tím se zlepší i kvalita života ve městě. Pokud se všichni společně nezapojí do tohoto úsilí, čeká Brusel i jeho obyvatele znečištěné ovzduší, nízká efektivita dopravy a klesající bezpečnost na cestách.

Proto je velmi důležité, aby tyto iniciativy podpořila konkrétními kroky také federální vláda, jak navrhovala ministryně pro životní prostředí Céline Fremault. Federální vláda může posílit mobilitu v belgickém hlavním městě tím, že zvýší počet vlaků jezdících do Bruselu, naváže spolupráci s poskytovatelem místní veřejné dopravy STIB a urychlí práce na výstavbě regionální sítě rychlodráhy RER.

 

Zdroj: POLIS / The Brussels Time