Brzdám končí doba měděná

Autem Aktuálně
14. 6. 2017 Roman Sovák
foto Vltavy v Praze
Nové materiály v brzdových systémech prospějí i našim vodám.

Po zákazu azbestu pro výrobu brzdových destiček postihne stejný osud také měď.  A stejný je i důvod – jinak výtečný materiál je nebezpečný pro životní prostředí. Naštěstí je tu alternativa, která se bude líbit i zatvrzelým odpůrcům všech ekologických novinek.

Zmatené ryby

Na počátku problému byly některé druhy ryb, u nichž vědci zaregistrovali patologickou změnu chování: ztrácely schopnost orientovat se a vyhledávat potravu, přičemž se naopak samy stávaly snadnou kořistí dravých příbuzných. Luštění této záhady nakonec odhalilo, že selhání jejich vrozených schopností způsobuje měď a že k tomu stačí pouhé jednotky miligramů na jeden litr vody. Další bádání vedla k závěru, že významným zdrojem znečištění vod tímto kovem je prach z brzdových destiček.

Nové normy v USA

Do Pugetova zálivu v americkém státě Washington podle oficiálních údajů tamějšího ministerstva životního prostředí ročně pronikne na 60 tun mědi a z 21 procent se na tom podílejí právě brzdové destičky. Tato zjištění nastartovala v USA legislativní tlak na jejich výrobce, aby užívání mědi ve svých produktech významně omezili nebo ji z užívání úplně vyloučili. Tím spíše, že její nadbytek v těle neškodí jen rybám, ale i lidem – může se podílet například na vzniku astmatu, ale i dalších chorob a obtíží. Nejpřísnější normy přijali ve státech Washington a Kalifornie, v nichž bude povolený obsah mědi v třecích materiálech brzdových destiček do roku 2021 činit maximálně 5 procent a do roku 2025 nejvýše 0,5 procent (v současnosti se pohybuje od 5 do 20 procent).

Úspěch po pěti letech

Některé společnosti proto hned rozjely vývoj nových třecích materiálů. Patří k nim i přední výrobce originálního vybavení pro automobilový průmysl Federal-Mogul, který dosáhl úspěchu brzdovými destičkami Ferodo Eco-Friction s nepatrným či nulovým obsahem mědi. Pro laika je zajímavé, že měď nestačilo jednoduše nahradit jiným materiálem, ale že za vývojem nových destiček byl úporný, pětiletý proces zkoušení. Byly při něm testovány stovky náhražek, z nichž nakonec obstálo dvacet pět. Komplikované pak bylo i vyladit finální složení nového třecího materiálu – zatímco ve směsi s mědí stačilo celkem sedm složek, nyní se jejich počet blíží ke třiceti.

Zavádění nic nebrání

Berme uvedená fakta hlavně jako pozadí skutečnosti, že po odhalení „problému s mědí“ existuje řešení, které jej postupně odstraní. A v tomto případě ani nemusíme čekat, až se patřičné normy ujmou také v Evropě. Není totiž žádný důvod se zavádění ekologicky příznivých brzdových destiček bránit – za stejnou cenu mají vyšší brzdnou účinnost a delší životnost.