Byla dokončena hrubá stavba největšího parkovacího domu v Praze

Autem Aktuálně
3. 6. 2021 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto dokončené hrubé stavby
foto: Metrostav

Hlavní město dokončilo hrubou stavbu nového parkovacího domu P+R v Praze na Černém Mostě. Čtyřpodlažní budova u Chlumecké ulice bude s kapacitou 880 míst největším samostatně stojícím parkovištěm v Praze. Investice převyšující půl miliardy korun pomůže dojíždějícím přesednout z automobilů do městské hromadné dopravy a uleví tak dopravě v severovýchodní části města. Parkoviště by se mělo otevřít na začátku příštího roku. Zhotovitelem stavby je společnost Metrostav ve spolupráci se stavební firmou BAK.

Stavbaři v těchto dnech dokončili nosné konstrukce, odstraňují věžové jeřáby a zahájili montáž fasády. Právě opláštění budovy by se mělo stát její předností, počítá se totiž s výsadbou souvislého pásu popínavé zeleně. Práce pokračují i uvnitř budovy a zahrnují především vyzdívky a instalace rozvodů inženýrských sítí a montáže technologií. Následovat budou provozní zkoušky, úprava povrchů přilehlých komunikací a doplnění dvou světelných křižovatek. 

„Loni v červenci jsme zahájili stavbu a letos na podzim ji podle harmonogramu dokončíme. Do konce roku 2021 vyroste na Černém Mostě parkovací dům o 880 parkovacích místech pro auta na různé druhy pohonů i s místy a dobíjecí infrastrukturou pro elektromobily. Jedná o jednu z největších investic Prahy do P+R. Plošná i objektová P+R parkoviště jsou důležité dopravní stavby. Každé auto, které při cestě do Prahy zaparkuje na jejím okraji, se počítá. Ulevujeme tím dopravě v centru a zlepšuje se vzduch a životní prostředí v hlavním městě,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

mapka parkovišŤ P+R na území Prahy
zdroj: TSK

„To nejnáročnější už máme za sebou. Výstavbě předcházela náročná přeložka, při níž jsme museli vymístit inženýrské sítě z prostoru vyčleněného pro podzemní část budovy. Komplikované bylo také zásobování stavby materiálem, protože pozemek je obklopen ze všech čtyř stran rušnými silničními komunikacemi. I tak to ale bylo nesrovnatelné oproti výstavbě v centru, kterou naše společnost běžně provádí,“ popsal Martin Frič, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav. „Pro zajímavost doplňuji dvě čísla dokumentující rozsah projektu -hrubá stavba si vyžádala téměř dvanáct tisíc kubíků betonu, což by stačilo na zhruba tři kilometry dálnice. A v rámci instalací natáhneme tolik kabelů, že kdybychom je pospojovali dohromady, vzdušnou čarou by dosáhly až do Hradce Králové,“dodal Martin Frič.

Nový parkovací dům nahradí původní parkoviště, které mělo kapacitu 294 míst. Z celkového množství 880 míst bude 94 vyčleněno pro vozy s CNG/LPG a dalších osm bude disponovat nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Projekt se zaměřuje také na cyklisty a e-bikery, v samostatně uzamykatelném prostoru bude instalováno 38 stojanů. 

tabulka s údaji o využívání P+R v Praze
zdroj: TSK