CNG a ekologie

Autem Aktuálně
27. 12. 2016 Lukáš Eršil
CNG a ekologie
Zdroj: LE

Již na škole jsme se učili, že zemní plyn patří mezi fosilní paliva. Tedy ty, které naší společnosti způsobují velké zdravotní a ekologické problémy. Přesto lze mluvit o tom, že CNG je v tuto chvíli „ekologické“ palivo.

Zemní plyn je bezbarvý, nezapáchající, hořlavý plyn. Používá se k vytápění, vaření a ohřevu vody, v elektrárnách, teplárnách, v kogeneračních jednotkách a v dopravě (jako pohon motorových vozidel).
Vyskytuje se ve dvou formách. CNG - Compressed Natural Gas, tedy stlačený zemní plyn (při tlaku 200 barů) a LNG Liquefied Natural Gas, zkapalněný zemní plyn (při teplotě -162 °C). Převažující složkou je methan, dále pak obsahuje směs vyšších uhlovodíků s malou příměsí inertních plynů. Zemní plyn je nejedovatý, lehčí než vzduch. Což jsou pro automobilismus důležité vlastnosti.

Pokud porovnáme naftový motor Euro 5 s motorem spalující CNG zjistíme u zemního plynu o 95 % méně jedovatého oxidu uhelnatého a zhruba o čtvrtinu méně nespálených uhlovodíků, které jsou zdraví velmi škodlivé.

Zemní plyn je směs uhlovodíků s převažujícím podílem metanu CH4 a různým množstvím neuhlovodíkových plynů. Při spalování CNG nevznikají téměř žádné pevné prachové částice, které by se dostávaly do těla a které na sebe vážou nebezpečný benzo[a]pyren.