Konference ČPA volila Parkoviště roku

Autem Aktuálně
4. 5. 2017 Roman Sovák
auto parkující v zóně placeného stání
Pražské zóny placeného stání zvítězily v kategorii Nástroje a inovace.

V obci Kouty u Ledče nad Sázavou se ve dnech 25. až 27. dubna uskutečnila již čtvrtá konference České parkovací asociace (ČPA). Řečníci zdůraznili důležitost systémového řešení dopravní obslužnosti v regionech. Na konferenci byly rovněž vyhlášeny výsledky soutěže o Parkoviště roku.

Dopravu je nutné řešit komplexně

Zatímco naše města a regiony zpravidla řeší zvlášť parkování, hromadnou dopravu, cyklodopravu, pěší či individuální automobilovou dopravu, příklady z vyspělé Evropy ukazují na nutnost vše sloučit do provázaného celku. To se u nás zatím děje jen ojediněle. Česká města již přitom nejsou schopna absorbovat více individuální dopravy – zvláště když je osobní automobil v průměru obsazen pouze 1,4 cestujícími. V ne příliš vzdálené budoucnosti nás proto mimo jiné čekají nové projekty omezující jízdu osobními automobily a preferující ekologičtější způsoby dopravy.

V Česku se zatím parkuje více na ulicích

„Porovnání počtu vozidel parkujících na ulicích a mimo ulice je v evropských městech 35 : 65. V naších městech je to naopak,“ uvedl předseda ČPA Petr Horský. Jak dále naznačil, finančně se na nových formách parkování budou do značné míry podílet ti, kterým budou sloužit, tedy řidiči: „Evropan vnímá náklady související s pakováním vozidla jako součást běžných provozních nákladů. My to vnímáme jako jakýsi trest či nucené zlo.“

Řešení existují

Státní instituce se však odpovědnosti za rozvoj nových forem parkování nezříkají. Například Státní fond dopravní infrastruktury na konferenci představil novelizaci zákona 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury. Ta otevírá možnosti pro poskytování příspěvků na „zařízení služeb“, pod něž spadají například odstavná parkoviště pro auta P+R (Park & Ride) a pro kola B+R (Bike & Ride). Více než dosud bude nutné pro cestování v regionech i samotných městech využívat i hromadnou dopravu, a to včetně vlaků. Na konferenci proto symbolicky pokřtili knihu Role regionální železnice ve 21. století.

Pražské ZPS mezi oceněnými

Volba soutěže Parkoviště roku probíhala ve 3 kategoriích. Byly přitom vyhlášeny výsledky odborné poroty i hlasování veřejnosti.

1. Kategorie – Parkoviště a garáže

Nejlepší hodnocení odborné poroty obdržel projekt parkovacího domu Militká v Mladé Boleslavi, který je vhodně zakomponován do podzemí centrální části města, což umožňuje využívat veřejný prostor pro jeho hlavní funkci s minimálními negativními dopady, které provoz objektu hromadného parkování přináší. Hlasování veřejnosti pak sestavilo tento žebříček: první místo Parkovací dům Protěž, který je novou součástí Centra Chodov v Praze, druhé místo získal Online parking hypermarket Albert Ostrava-Dubina a na třetí pozici skončily Podzemní garáže u Janáčkova divadla v Brně.

2. Kategorie – Městská parkovací politika

V této kategorii zvítězilo u odborné poroty i veřejnosti město Tábor. Parkovací systém je zde dlouhodobě stavěn na moderních technologiích a je u něj již několik let uplatňována funkce objektového parkování. Město vynaložilo nemalé prostředky na zbudování parkovacích míst v objektech, které jsou navíc vhodně zakomponovány do historického jádra města, například parkovací dům Parking Centrum.

3. Kategorie – Nástroje a inovace

Odborná porota vybrala jako nejúspěšnější projekt Zóny placeného stání Praha. Svou volbu odůvodnila takto: „Předmětem inovace toho systému je komplexnost řešení zón placeného stání od zakoupení parkovacího oprávnění jakéhokoli druhu a jeho vzdálené správy až po systém kontroly a následného řešení přestupků.“ ZPS Praha zvítězily také u veřejnosti, druhou příčku obsadila služba mobilní platby parkovného MPLA a třetí místo získal portál Bezpečné parkování.cz.

Praha generálním partnerem konference

Generálním partnerem konference se stalo hlavní město Praha, které tím dalo najevo, jak důležité pro něj otázky spjaté s parkováním jsou. V červnu navíc bude hostit zasedání Rady Evropské parkovací asociace.