Kulaťáku se uleví od části tranzitní dopravy

Autem Aktuálně
26. 10. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
vizualizace Vítězného náměstí dle představ architektů
Vítězné náměstí čeká celková proměna (vizualizace: Pavel Hnilička Architekti). Prvním krokem je zmenšení dopravního zatížení.

Hlavní město plánuje nové propojení Evropské a Svatovítské ulice v Praze 6, které by odlehčilo dopravnímu zatížení Vítězného náměstí a vytvořilo pohodlné napojení na tunelový komplex Blanka a ulici Milady Horákové. Rada hl. m. Prahy proto na pondělním zasedání rozhodla o vypsání veřejné zakázky na odborné architektonické, projektové a inženýrské služby k propojení ulic Evropská a Svatovítská podél železniční trati za areálem kasáren Generála Píky.

„Komunikace spojující ulice Evropská a Svatovítská odlehčí Vítěznému náměstí v Praze 6 a bude důležitá pro jeho rekonstrukci. Momentálně běží změna územního plánu a magistrátní investiční odbor dnešním rozhodnutím rady vypíše soutěž na projektanta, jejíž vítěz mezitím připraví potřebné dokumentace. Očekávám, že změny územního plánu se dočkáme v příštím roce,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Vítězné náměstí v Praze 6, kterému místní neřeknou jinak než „Kulaťák", je jednou z nejvytíženějších křižovatek na území hlavního města. Na náměstí je plánována celková přestavba, která si klade za cíl zejména uvolnit jeho střed a vytvořit nový veřejný prostor. Rada hl. m. Prahy proto rozhodla o záměru vybudování nového propojení Evropské a Svatovítské ulice. Zakázka k projektovým službám by měla být vypsána ještě letos.

Zakázka, jejímž výsledkem bude komplexní projektová příprava včetně získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a podkladů pro výběr zhotovitele samotné stavby, by měla být vypsána do konce letošního roku.

Nové komunikační propojení Evropská–Svatovítská by do budoucna mělo odvést část tranzitní individuální automobilové dopravy z prostoru Vítězného náměstí, čímž budou vytvořeny podmínky pro lepší fungování náměstí, které je zatíženo nejen vysokou intenzitou silniční dopravy, ale i veřejnou dopravou. Díky výstavbě nového propojení těchto ulic bude možné také upravit samotné Vítězné náměstí, aby se stalo pro veřejnost dostupnější, mohly se zde konat různé události a zlepšilo se i životní prostředí v této lokalitě.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 14,5 milionu korun bez DPH.