Nový systém řízení dopravy zvýší informovanost a plynulost

Autem Aktuálně
14. 12. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
telematická tabule z dálnice  - foto
ilustrační foto: ČT24

Rada hl. m. Prahy schválila vypsání veřejné zakázky na pořízení dvou kompletních setů telematických systémů, které zajistí, aby se k řidičům na pražských silnicích včas dostaly důležité dopravní informace a předcházely čekání v kolonách. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) z dotace nakoupí přenosné informační tabule, semafory a senzory.

Nový systém zlepší řízení dopravy při nenadálých událostech, plánovaných uzavírkách a sníží se také nehodovost. Předpokládaná hodnota je 75 100 000 Kč. Praha získá 85 % ceny z operačního programu Doprava z Evropské unie.

„S TSK budeme efektivněji a pružněji řídit dopravu. Ušetříme čas řidičů v kolonách a zvýšíme bezpečnost na pražských silnicích. Při nenadálých situacích budeme schopni například zklidňovat proud automobilů, dočasně snižovat a zvyšovat jejich rychlost nebo zavčas řidiče poslat na objízdnou trasu,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Město si slibuje zlepšení řízení a ovlivňování dopravního proudu, informování a navigování řidičů v místech s dočasně omezenou kapacitou, zejména v místech silničních prací, dopravních omezení a částečných či úplných uzavírek. Zlepšení řízení a informování účastníků dopravního provozu během mimořádných situacích povede ke snížení nehodovosti a následků závažných zranění způsobených dopravními nehodami.

„Liniové řízení známe například z dálnic. Usměrňuje rychlost vozidel, a tím do jisté míry brání dopravním zácpám. Náš systém doplníme také o další funkce. Například o využívání odstavných pruhů pro provoz, pokud si to dopravní situace bude žádat. To vše zajistí nejen zvýšení kapacit komunikací, ale i bezpečnost silničního provozu a Pražanů, což je na silnicích to nejdůležitější,“ dodal Adam Scheinherr.

V současné době se pro řízení dopravy v místech s dočasně sníženou průjezdní kapacitou používají přenosné dopravní značky, které jsou nasazovány při dopravních opatřeních pro vyznačení přechodné změny dopravního značení. Jedná se tedy o systém zařízení se statickými informacemi, který upozorňuje účastníky silničního provozu na nebezpečná místa, ukládá jim zákazy, příkazy nebo omezení, poskytuje informace, případně zpřesňuje, doplňuje nebo omezuje význam jiné dopravní značky. Nicméně právě vlivem statických informací, které nereagují na vývoj dopravní situace v průběhu dne, dochází k různým nenadálým problémům, kdy například těmto zařízením řidiči nevěnují patřičnou pozornost. Současně stávající způsob řízení dopravy v místech s dočasně sníženou průjezdní kapacitou komunikace a souvisejícího nestabilního dopravního proudu neodpovídá nejmodernějším trendům a požadavkům na bezpečnost a plynulost dopravy.

Telematické systémy v Praze jsou neustále rozšiřovány. Z pohledu velikosti se město zabývá malými i velkými aplikacemi. Za malý systém můžeme považovat dohled nad vyhrazenými autobusovými jízdními pruhy. Dalším příkladem malého telematického systému je systém pro kontrolu výšky vozidel před vybranými železničními podjezdy, který by měl výrazně omezit strhávání tramvajových trolejí příliš vysokými vozidly.