Praha bude měřit emise pevných částic přímo v silničním provozu

Autem Aktuálně
10. 5. 2021 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto postávající kolony aut
ilustrační foto

Rada hl. m. Prahy dnes schválila vyhlášení veřejné zakázky na vývoj, výrobu i dodávku zařízení pro zjišťování emisí pevných částic výfukových plynů u motorových vozidel. Kontrola při běžném silničním provozu výrazně usnadní odhalovat auta s nadměrnými emisemi částic, což následně povede ke zlepšení kvality ovzduší v Praze.

„Cílem záměru je přispět ke zlepšení životního prostředí v hlavním městě. Automobilová doprava je totiž jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší, a to jak emisí tuhých látek, tak i suspendovaných částic PM10 a PM2,5. Podle statistik silničních kontrol Centra služeb pro silniční dopravu každé čtrnácté auto neplní zákonné limity pro emise škodlivých látek,“ uvádí náměstek pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Předmětem veřejné zakázky, kterou připravil odbor dopravy pražského magistrátu, je vývoj, výroba a dodávka zařízení pro detekci emisí pevných částic výfukových plynů motorových vozidel ve variantě stacionárního zařízení, přenosného zařízení a mobilního zařízení. 

Vyvinutá zařízení pro detekci emisí pevných částic následně usnadní kontrolu emisí přímo při běžném silničním provozu a pomohou tak určit vozidla s nadměrnými emisemi částic. Díky tomu hlavní město získá vhodné nástroje, metodiku a postupy, které umožní zlepšovat kvalitu ovzduší v Praze. 

Podle odhadů by zakázka měla mít hodnotu zhruba 40,2 milionu korun bez DPH. Polovinu nákladů má však uhradit Evropský fond pro regionální rozvoj.

Kontrolu emisí nyní provádí Centrum služeb pro silniční dopravu, které je příspěvkovou organizací Ministerstva dopravy ČR s působností na celém území Česka.