Praha má nové prostory registru vozidel ve Vysočanech

Autem Aktuálně
15. 6. 2021 MHMP, Čistou stopou Prahou
fotografie průčelí budovy nového registru vozidel

Hlavní město včera ve Vysočanech spustilo registr vozidel ve zcela nových prostorách. Ty původní byly využívány od roku 1998, přičemž úroveň prostředí jak pro klienty, tak i pro zaměstnance, již neodpovídala současným požadavkům. Oproti předchozímu pracovišti umožní dosažení vyšší kapacity vyřizovaných záležitostí za plného dodržení všech hygienických i bezpečnostních standardů. 

Pražský registr vozidel vykonává svou činnost kvůli rozloze metropole celkem na pěti pracovištích umístěných v různých částech města, díky čemuž je více dostupný veřejnosti. Budova ve Vysočanech přitom obslouží několik stovek klientů denně, avšak dřívější prostory nebyly pro agendu ani návštěvníky zcela vyhovující, proto majitel objektu rozhodl o demolici původní budovy a registr se přesunul do vedlejšího objektu se stejným majitelem.  

foto interiéru nového pracoviště

„Díky nové podobě registru, do kterého budou moci lidé už od pondělí zavítat, se zlepší hlavně dostupnost služeb a komfort Pražanů, kteří si musí vyřídit nutné záležitosti spojené s jejich vozidlem. Zároveň tím ušetří množství času na úřadech, což je pro nás klíčové. Uvědomujeme si, že rychlost odbavení a méně byrokracie je to nejdůležitější, co Pražané při návštěvě registru potřebují,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr. 

V nových prostorách ve Vysočanech je opět možné provádět registrace vozidel pořízených v tuzemsku nebo jednotlivě dovezených ze zahraničí, dále řešit zápisy změn evidovaných údajů, žádat o vyřazení vozidla z registru (tedy deponovat registrační značky a doklady) a další běžné úkony registru vozidel.

Technologické vybavení pracoviště bylo vylepšeno či vyměněno za modernější, to se týká například aplikací a vyzývacího systému k odbavení. Samotná obsluha návštěvníků bude od pondělí prováděna jak na základě vyzvednutého pořadového čísla přímo na místě, tak i prostřednictvím aplikace rezervace návštěv, kdy se klient objedná elektronicky předem  na zvolený termín. Platba vyměřovaných správních poplatků je umožněna hotově, bezhotovostní platbou kartou nebo prostřednictvím platebního automatu.  

foto na tabuly oznamující pracovní dobu - detail na infomace na dveřích pracovistě

Celkově hlavní město investovalo do nového vybavení zahrnující dodávku nábytku, orientační, bezpečnostní a vyvolávací systém, stěhování a další drobné vybavení pracoviště přibližně pět milionů korun. Samotnou rekonstrukci objektu, včetně vybudování přepážkových pracovišť, hradil majitel.