Pražské ovzduší pomohou zlepšit kontroly emisí v silničním provozu

Autem Aktuálně
24. 7. 2019 Čistou stopou Prahou
fotografie - zástupci MHMP, Polici ČR a STK podepasují memorandum
foto z podpisu memoranda: MHMP

Kontrolám dodržování emisních limitů a vozidel s vymontovanými či poškozenými filtry pevných částic (DPF) už v Praze nic nebrání. Zástupci metropole, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a vybraných stanic technické kontroly podepsali memorandum o spolupráci. První kontroly přímo v provozu budou probíhat v nejbližší době.

„Kontroly budou probíhat pravidelně. Zpravidla jednou týdně, ale přesný termín z pochopitelných důvodů zveřejňovat nebudeme. Cíl je jasný. Automobily, které nesplňují příslušné emisní limity, nemají v ulicích Prahy co dělat,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Praha pro tyto účely zakoupí několik speciálních mobilních měřících zařízení, která předá Policii ČR k využívání v rámci silničních kontrol s cílem odhalovat případné závady na kontrolovaných vozidlech. „Deklarovaná spolupráce všech zainteresovaných stran bezpochyby přispěje k celkovému zlepšení jak samotné bezpečnosti silničního provozu, tak i podmínkám pro lepší život Pražanů a návštěvníků hlavního města,“ upřesňuje ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Tomáš Lerch.

„O těchto kontrolách se mluví už dlouho a nám se teď podařilo najít řešení, které je praktické a nijak nenaruší provoz v ulicích metropole. Naopak věřím, že to povede ke zkvalitnění života Pražanů“, dodává náměstek primátora Petr Hlubuček.

Memorandum o spolupráci mezi Prahou, Policií ČR a stanicemi technické kontroly není časově omezeno, projekt s názvem „Měření emisí vozidel v silničním provozu“ se bude průběžně vyhodnocovat.

Praha s Krajským ředitelstvím Policie ČR na kontrolách spolupracovali již před podpisem memoranda. Foto z únorové kontroly, při níž byla třem vozidlům omezena platnost technické kontroly na 30 dní.Praha s Krajským ředitelstvím Policie ČR na kontrolách spolupracovali již před podpisem memoranda. Foto z únorové kontroly, při níž byla třem vozidlům omezena platnost technické kontroly na 30 dní.
Praha s Krajským ředitelstvím Policie ČR na kontrolách spolupracovaly již před podpisem memoranda. Foto z únorové kontroly, při níž byla třem vozidlům omezena technická způsobilost na 30 dní.

ZA 50 % NEJHORŠÍCH EMISÍ V PRAZE MŮŽE 5 % AUT

Příspěvek kontrol pro zlepšení ovzduší v Praze může být překvapivě významný, jak vyplývá z výsledků měření emisí automobilů za reálného provozu. Ten v srpnu loňského roku ukázal, že za celých 50 procent nejnebezpečnějších prachových částic v ovzduší v Praze může pouhých 5 procent automobilů. A navíc i to, že deset procent vozů v jezdících v metropoli, které by měly být povinně z výroby vybaveny filtrem pevných částic (podle emisních norem Euro 5 a Euro 6), ho buď vůbec nemají, nebo ho mají nefunkční.

JAKÉ BUDOU POSTIHY?

V případě zjištění vážné nebo nebezpečné závady v technickém stavu vozidla hrozí řidiči vozidla pokuta v příkazním řízení na místě až do výše 2000 Kč, ve správním řízení pak až 2500 Kč. Zároveň je na základě provedené technické silniční kontroly vozidla omezena i technická způsobilost, a to v případě vážné závady na 30 dnů, a při nebezpečné závadě ztrácí vozidlo technickou způsobilost na místě kontroly. Provozovatel vozidla musí následně po odstranění příslušné závady podrobit vozidlo prohlídce ve stanici technické kontroly.

rámeček s informacemi o tom, co dělat, když DPF začíná být nefunkční

Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích následně stanoví případy nebezpečných závad, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí. Za to jsou policisté oprávněni zadržet osvědčení o registraci vozidla a případ následně oznámí jako podezření z přestupku příslušnému správnímu orgánu.

Vzhledem k tomu, že se v těchto případech zpravidla jedná o nebezpečné závady v technickém stavu vozidla, které bezprostředně ohrožují bezpečnost silničního provozu, hrozí řidiči v takovém případě až desetitisícová pokuta, zákaz řízení na 6 až 12 měsíců a 5 trestných bodů do bodového hodnocení řidiče. To ale není vše, protože provozovateli vozidla v případě fyzické osoby hrozí pokuta až 50 tisíc korun a v případě právnické osoby až 100 tisíc korun.