Pražský okruh v úseku Březiněves–Satalice bude zřejmě pod povrchem

Autem Aktuálně
30. 6. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
mapka s trasou úseku Březiněves-Satalice
Povrchová a zahloubená varianta – identická trasa, jen zahloubená varianta je průměrně o 8 metrů níž.

Pražští radní včera hodnotili možná řešení výškové podoby Pražského okruhu v úseku Březiněves–Satalice. Jako nejvhodnější se podle vedení města jeví zahloubená a tunelová varianta, ze strany města je nicméně preferovanější možnost vedení části okruhu tunelem.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v roce 2018 zpracovalo technické studie pro Pražský okruh, stavbu 520 Březiněves–Satalice. Na základě diskuzí se samosprávami v řešeném území byly rozpracovány kromě původního návrhu technického řešení z roku 2009 další dvě varianty výškového řešení trasy.

V jednání byly tedy celkem tři varianty. První z nich byla povrchová – výškové řešení trasy okruhu, které odpovídá v podstatě doposud sledované podobě okruhu dle studie z roku 2009. Druhá z nich byla zahloubená – výškové řešení trasy je zahloubeno. A poslední tunelová – na trase jsou navrženy tři tunely: Vinoř (Radonice) o délce 1,3 kilometru, Veleň (Miškovice) o délce 450 metrů a Třeboradice o délce 2 kilometry.

Rada hl. m. Prahy podpořila výhradně tunelovou variantu. „Jsem rád, že Rada hlavního města Prahy podporuje tunelovou variantu, která  bude nejšetrnějším řešením pro toto území a jeho obyvatele a napomůže tak rychlejší dostavbě Pražského okruhu,“ uvedl k tomu primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. 

mapka se třetí, tunelovou variantou
Tunelová varianta, nejšetrnější k přírodě a lidem v okolí. Tunely jsou na plánované trase v místech bez červené barvy.

Pokud by však tuto variantu neumožnily ekonomické, technické nebo geologické okolnosti, tak by byla přípustná podle vedení města i varianta zahloubení. „Z našeho pohledu preferovaná tunelová varianta získala od Ředitelství silnic a dálnic kladné hodnocení z ekonomického hlediska, zároveň má minimální negativní vliv na občany žijící v jejím okolí. S Ředitelstvím silnic a dálnic budeme nadále spolupracovat na tom, aby se stavba okruhu mohla realizovat co nejrychleji, a zároveň co nejméně poškodila dotčená území,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy. 

„Dle Ředitelství silnic a dálnic mají všechny tři varianty kladné ekonomické hodnocení. Z pohledu města je preferovanější variantou tunelová a alternativou k ní zahloubená. Oceňuji dobrou spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a věřím, že jsme se vydali správnou cestou k nalezení kompromisu, který pomůže ochránit okolí řešeného území a posune samotnou realizaci významné infrastrukturní stavby,“ konstatoval Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje. 

„Jako pozitivní vnímám fakt, že se prověřují různé varianty, což nás v debatě o okruhu posouvá dál,“ doplnil Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.