Školní ulice: Stop rannímu chaosu u škol

Autem Aktuálně
22. 6. 2020 Roman Sovák
foto - mnoho aut před školou, nepřehledná situace
situace před ZŠ Stoliňská, v textu před FZŠ Chodovická

Kvůli hojnému počtu dětí, které v Praze rodiče vozí do školy autem, vznikají ráno před školními budovami komplikované dopravní situace s velkým rizikem nehod. A brzy by mohlo být ještě o hodně hůř… Pomohou „školní ulice“, které už v mnoha zahraničních městech s úspěchem fungují?

O CO JDE? 

Ve „školní ulici“ je upraven dopravní režim tak, že ve dny školní docházky (pondělí–pátek, mimo prázdniny) je tam po krátký časový úsek (obvykle 30 minut) před začátkem ranního vyučování zakázán vjezd motorovým vozidlům. Platí to i pro rezidenty, i když jejich výjezd není omezen. Uvolněný prostor je tak absolutně bezpečný pro přicházející děti a klidnější pro všechny.

Je to tak jednoduché! U některých řešení se přímo vnucuje otázka, proč s nimi nepřišel někdo už dávno. Problém bývá obyčejně v tom je prosadit, porazit zaběhané zvyklosti a strach cokoliv měnit. 

INSPIRACE VÍDNÍ

Projekt „školních ulic“ je od roku 2018 úspěšně realizován také na několika základních školách ve Vídni. Vzhledem k podobným dopravním podmínkám a zvyklostem v Praze navázala organizace Pražské matky spolupráci s koordinátorem projektu z organizace Mobilitätsagentur Wien a v listopadu 2019 zajistila exkurzi na místě s účastí zástupce odboru dopravy pražského magistrátu.

ŠKOLNÍ ULICE NA PRAZE 20

K pilotnímu projektu v Praze se přihlásily dvě základní školy v Městské části Praha 20 – ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická. Zkušební provoz školní ulice tam proběhne v září 2020.

„Rodiče se snaží formou mamataxi či papataxi udělat pro své děti to nejlepší, minimalizovat jejich námahu z cestování, dopravit je autem nejlépe až do šatny školy, ale paradoxně je svou přehnanou starostlivostí vystavují ještě většímu budoucímu nebezpečí. Školní ulice nám určitě ukáže, že to půjde i jinak,“ uvedl Martin Březina, ředitel ZŠ Stoliňská. Zklidnění dopravy před školou díky projektu si pochvaluje také ředitel FZŠ Chodovická Pavel Wild: „S obavami jsme sledovali každé ráno nebezpečný pohyb aut u školy a přemýšleli, jak tuto situaci řešit. Projekt školní ulice by rozhodně mohl pomoci.“

Pro realizaci pilotního projektu bylo třeba získat podporu vedení městské části. „To ale nebylo nic těžkého, protože o problémech kvůli rannímu dovážení dětí do škol auty dobře víme. Navržené opatření jsme nejdříve předběžně projednali s policií, pak jsme podali návrh na změnu dopravního režimu a tím jsme se přiblížili realizaci na začátku příštího školního roku. Věříme, že zkušenosti budou pozitivní a z časově omezeného pilotního projektu se stane trvalé řešení,“ řekl starosta Městské části Praha 20 Petr Měšťan. 

ranní chaos před ZŠ ChodovickáNEJEN RIZIKO NEHOD

Jaké jsou hlavní prohřešky rodičů-řidičů v ranním chaosu před školami? Jde zejména o zastavování na přechodech, couvání v nepřehledných situacích a otáčení se v křižovatkách. Na vině je jednak fakt, že komunikace nejsou na zvládnutí takového nárazového náporu dimenzovány, jednak i spěch rodičů, kteří po vyložení potomka většinou autem dál pokračují v cestě do práce.

Kromě nebezpečí nehod se navíc před školami také nepřiměřeně zvyšuje hluk a koncentrace nebezpečných emisí v ovzduší.

NAPLNÍ SE ČERNÝ SCÉNÁŘ?

Podle Pražských matek vozí rodiče ráno autem zhruba čtvrtinu všech pražských školáků, ale k některým školám dokonce přiváží až 40 % dětí. A co je na tom nejsmutnější? Že téměř třetina dovážených dětí bydlí do vzdálenosti jednoho kilometru od školy, což lze hravě zvládnout na kole, koloběžce nebo pěšky... Nyní navíc reálně hrozí, že ve snaze ochránit sebe a své děti před covid-19 počet jízd autem po Praze, a tedy i dojíždějících dětí do škol ještě skokově vzroste. 

Máte zájem o větší bezpečnost dětí a zřízení školní ulice také u vaší školy? Nejlepší bude počkat na zkušenosti ze zářijového projektu na Praze 20 a poté kontaktovat všechny zainteresované na „ose“ škola – odbor dopravy na městské části – policie ve vaší čtvrti. Magistrát hl. m. Prahy rád pomůže, ale aktivita musí vzejít z vaší strany!

foto - mnoho aut před FZŠ Chodovická