Strakonická dostane pruh pro MHD a IZS, práce začnou v březnu

Autem Aktuálně
27. 2. 2021 Čistou stopou Prahou
FOTO AUTOBUU JEDOUCÍHO VE VYRAZENÉM PRUHU "BUS"
ilustrační foto z ulice Metodějova: ROPID

Část Strakonické ulice mezi zastávkou Dostihová a Barrandovský most se rozšíří a směrem do centra tam přibude samostatný jízdní pruh pro autobusy a záchranáře. Technická správa komunikací (TSK) zahájí práce v pondělí 8. března, s omezeními ovšem musí řidiči počítat již od soboty 6. března.

Autobusy postávající v kolonách a velmi obtížný průjezd vozů integrovaného záchranného systému, takový je častý obrázek na uvedeném 2,7 kilometru dlouhém úseku Strakonické ulice. Za současné situace to lze změnit jedině snížením počtu ostatních pruhů. Touto cestou se však město nechce ubírat. Místo toho komunikaci pomocí úpravy svahů, výstavby opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí, včetně úpravy odvodnění a vybudování nové dešťové kanalizace, rozšíří. Z tohoto řešení budou profitovat všichni, po dobu stavebních prací však dojde k dopravním omezením. 

S ukončením projektu, který je podpořen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, se počítá v červenci 2022. Stavba bude po celou dobu koordinována s již probíhající sanací a s budoucí kompletní rekonstrukcí nosné konstrukce Barrandovského mostu.

„Po nedávném schválení daňového balíčku je rozpočet Prahy velmi napjatý. Proto jsem rád, že se nám na rozšíření Strakonické ulice podařilo získat peníze z evropských fondů. Na celkovou investici 420 milionů korun půjde z pražského operačního programu až 380 milionů,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Strakonická je vytížená výpadovka a z vyhrazeného jízdního pruhu pro MHD a záchranku tam budou těžit všichni účastníci silničního provozu. Lidé v MHD nemusí trčet v případných kolonách, záchranka pohodlně projede a zároveň se uvolní více místa pro řidiče v autech. Na Strakonické zvýšíme plynulost i bezpečnost provozu a taky tam projektujeme podchod místo přechodu, aby řidiči na Zbraslavi nemuseli nečekaně brzdit na důležité pražské komunikaci,“ upřesnil náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr

DOPRAVNÍ OMEZENÍ A POSTUP PRACÍ

Stavba je rozdělena do několika etap tak, aby zajistila průjezdnost veřejné dopravy. Jízda po ulici Strakonická do centra bude vždy zajištěna dvěma zúženými jízdními pruhy po celou dobu výstavby. Po dobu omezení zde bude snížena rychlost na 50 km/h. Aby bylo možné zachovat dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh bude zúžen na dva metry. Cyklostezka A1 přiléhající ke stavbě cca 1,8–2,8 km, bude v průběhu stavby uzavřena v koordinaci se stavbou železničního koridoru tak, aby byla možnost využít v rámci objízdné trasy cyklostezku A111.
 
Etapa I (6. 3. 2021 – 21. 3. 2022)
Práce budou probíhat za dopravního omezení, které povede dopravu ve dvou jízdních pruzích ke střednímu dělicímu pásu. V této etapě budou vykáceny překážející náletové dřeviny, vybudovány přeložky inženýrských sítí, nová dešťová kanalizace v délce 800 m, nové opěrné zdi v délce 1 500 m. Dále budou vybudovány také nové chodníky od začátku stavby až po železniční most. Vozovka bude rozšířena o jeden jízdní pruh.

Etapa II (21. 3. 2022 – 20. 5. 2022)
Práce budou probíhat v pomalém jízdním pruhu, doprava bude vedena dvěma jízdními pruhy – v rychlém jízdním pruhu a v nově vybudovaném pruhu na kraji vozovky. Dále bude provedena výměna dvou vrstev živičného krytu a provedena sanace trhlin.
 
Etapa III (20. 5. 2022 – 19. 7. 2022)
Práce budou probíhat v rychlém jízdním pruhu, doprava bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích při pravé straně vozovky. Dále bude provedena výměna dvou vrstev živičného krytu, provedena sanace trhlin a výměna svítidel veřejného osvětlení ve středním dělicím pásu.

 

zdroj: MHMP, TSK