Výzva profesora Vojtíška motoristům: Chraňte občany, ulevte zdravotníkům!

Autem Aktuálně
22. 10. 2020 Čistou stopou Prahou
foto kouře z výfuku, detail
foto: Lukáš Eršil

Prof. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. se zabývá výzkumem nových paliv pro spalovací motory a snižováním emisí z dopravy. Působí jako vysokoškolský profesor na Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Fakulty strojní ČVUT v Praze, na Katedře vozidel a motorů Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci a na Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Jeho výzvu přinášíme v plném znění.

VÝZVA MOTORISTŮM: CHRAŇTE OBČANY, ULEVTE PŘETÍŽENÝM ZDRAVOTNÍKŮM. AUTY S ODMONTOVANÝMI FILTRY NEJEZDĚTE DO MĚST. 

Blíží se podzimní a zimní inverze, kdy se ve městech hůře dýchá, zvlášť s koronavirem. Proto žádám provozovatele všech automobilů, těžkých vozidel a pojízdných strojů, aby pokud jejich vozu chybí filtr částic nebo katalyzátor, kterým byl vůz osazen z výroby, nebo vůz viditelně kouří, si jej opravili, nebo s ním alespoň co nejméně jezdili do větších měst. Snížíte tím vystavení obyvatel rizikovým látkám v ulicích a tím snížíte jak riziko nákazy koronavirem, tak riziko vzniku celé řady dalších onemocnění vyžadujících akutní zdravotní péči. 

Spalováním benzínu, nafty a motorového oleje vznikají velmi malé, zpravidla okem neviditelné částice (viditelné jsou až jejich shluky). Na rozdíl od elektráren a velkých kotlů jsou tyto částice vypouštěny přímo v ulicích, kde je dýchá velký počet lidí. Proti velmi malým částicím nemá organismus účinnou obranu, účinně se zachytávají až v plicních sklípcích, a obsahují látky, které jsou rakovinotvorné, mutagenní a jinak škodlivé. V průměru většina částic, které dýcháme v ulicích našich měst, pochází z dopravy a provozu pojízdných strojů; dalším velkým zdrojem jsou lokální topeniště. 

Znečištění ovzduší je v první desítce seznamu Světové zdravotnické organizace příčin předčasných úmrtí, hned vedle kouření, obezity a nezdravého životního stylu, a dle Evropské komise má na svědomí řádově, hrubým odhadem, jedno promile populace ročně – přes 10 tisíc v České republice, necelých půl milionu v Evropě (www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019 a www.who.int/news-room/air-pollution).

K rozsáhlému výčtu již známých škod na lidském zdraví přibyl další: Dle studie na americkém Harvardu zvýšení koncentrace částic ve vzduchu zvyšuje, a to poměrně podstatně, riziko nákazy CoVID (zvýšení rizika o 8 % při zvýšení koncentrací částic v ovzduší o jeden mikrogram na krychlový metr, v evropských městech máme desítky mikrogramů). Studie je zde (odkazy na celý text recenzované studie v angličtině tamtéž): https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm 

Další studie dávají do souvislosti vyšší koncentrace oxidu dusičitého (NO2) a/nebo celkových oxidů dusíku (NOx) s vyšším výskytem případů virových onemocnění (CoVID a dřívější SARS). 

Emise částic jednotlivých vozidel se od sebe liší i o několik řádů, přičemž relativně malý počet nejhorších vozidel má velký podíl na celkových emisích. Dle našich měření vyprodukuje polovinu celkových emisí částic z automobilů jen 5–10 % vozidel, a to zpravidla těch, které nejsou v ideálním technickém stavu. Každé třetí auto, které jsme během studie pro pražský magistrát potkali na ulici, bylo z výroby vybaveno filtrem částic, ale u necelé desetiny z nich byl filtr nefunkční a tato auta emitovala v průměru více částic než starší vozy bez filtru. Odhaduji, že nadměrné emise částic má díky opomíjení údržby, nadměrnému opotřebení a bohužel také různým pokoutným zásahům (zpravidla s cílem zvýšit výkon motoru) zhruba desetina vozidel. 

Není reálné, abychom si všichni nyní pořídili elektromobily nebo nové vozy na čistá paliva, a asi ani není příliš reálné požadovat, abychom přestali jezdit autem, i když omezení zbytné dopravy by pomohlo omezit kolony, ve kterých jsou emise vyšší, a chůze nebo jízda na kole na krátké vzdálenosti by omezila počet startů studeného motoru, kdy jsou emise nejvyšší, a to i u nových, relativně nízkoemisních vozů, protože katalyzátor se musí ohřát, aby správně pracoval. 

Je však prakticky dosažitelné, a to ve velmi krátké době, aby si většina hříšníků dala motory do pořádku a do té doby (nebo pokud to není možné) aby alespoň v době koronavirové krize a smogových situací co nejméně jezdili se svými vozy do měst. Pokud to poctivě uděláme všichni, snížíme emise částic možná i o pár desítek procent, což se během asi tak týdne projeví v nižším počtu onemocnění zejména dýchacích cest a o něco později v nižším počtu (oproti scénáři, kdybychom nic nedělali) případů CoVID. Uctivě o to dotčené motoristy žádám, abychom si zachovali privilegium provozovat motorová vozidla ve městech. Jediná další schůdná alternativa, jak zlepšit ovzduší, je totiž začít výrazně omezovat provoz. 

Všechny motoristy pak prosím, aby omezili prudké rozjezdy a brzdění a jízdu po městě velmi vysokou rychlostí, a jezdili slušně a ohleduplně, a přeji šťastnou cestu. A náchylným jedincům radím v rámci možností omezit přítomnost v blízkosti (desítky metrů) frekventovaných silnic a křižovatek, kde jsou koncentrace částic nejvyšší. 

 

Prof. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. 

kontakt: michal.vojtisek@fs.cvut.cz, michal.vojtisek@tul.cz, tel. 774 262 854