SRPEN/ZÁŘÍ: Alternativní pohony, bezpečná chůze a cyklistika

Čistá mobilita Projekt
nabíjení elektrovozu

S tím, jak se blíží letošní Evropský týden mobility (16.–22. září 2019), dostávají se do středu mediální pozornosti témata udržitelné dopravy.

V srpnu a září se jim ve zvýšené míře věnujeme na našich webových stránkách také my. Kromě obecnějších témat nás nejvíce zajímá elektromobilita a další alternativní pohony, ale i zvyšování bezpečnosti pro chodce a jezdce na kolech. Protože vyšší úroveň jejich bezpečnosti a lepší infrastruktura v této oblasti znamená více aktivní dopravy a méně aut v ulicích, ať už na jakýkoli pohon. 

Další hlavní témata 2019:

 

 

loga SFŽP, MŽP a Ekomob

Projekt Čistou Stopou Prahou je v roce 2018–2019 spolufinancován z projektu „Čistá mobilita pro Prahu". Ten je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky neodpovídají za věcný a formální obsah informací, které příjemce podpory zveřejní v rámci realizace podporovaného projektu. Více na www.sfzp.cz, www.mzp.cz.

 

 

28. 8. 2019 Čistou stopou Prahou