Jsou e-koloběžky pro naši planetu přínosem?

Kolo Aktuálně
23. 9. 2019 Čistou stopou Prahou
foto: seřazené koloběžky Lime připravené k jízdě
foto: Citylab

Praha 2 v pondělí oznámila, že kvůli nebezpečným jízdám po chodníku a divokému parkování podá trestní oznámení na provozovatele elektrických koloběžek Lime. Emoce, které ze stejných důvodů po celém světě e-koloběžky vzbuzují, doplňují i rozpaky nad jejich přínosem životnímu prostředí.

Přečtěte si, jak to v článku publikovaném v CITYLAB vidí  odborník na posuzování vlivu výrobků a materiálů na životní prostředí Jeremiah Johnson.

JSOU SDÍLENÉ KOLOBĚŽKY PRO NAŠI PLANETU PROSPĚŠNÉ? JEN POKUD NAHRADÍ CESTY AUTEM

Pronajímatelé tvrdí, že jejich jízdy jsou „pro Zemi šetrné“ a „bez uhlíkové stopy“, avšak k tomu, aby byly stále připravené, je zapotřebí mnoho aut.

Sdílené bezstanicové elektrokoloběžky neboli e-koloběžky, dopravují jezdce na krátké vzdálenosti ve městech. Pronajímatelé je propagují jako volbu šetrnou k životnímu prostředí, která snižuje závislost na autech.

Ke správnému posouzení těchto prohlášení je důležité zohlednit všechny relevantní ekologické faktory včetně materiálu a energie potřebné k výrobě koloběžek, dopady jejich každodenního svozu na dobíjení a redistribuci a také spotřebu elektřiny k nabíjení jejich baterií.

Zabývám se metodami posuzování vlivu výrobků a materiálů na životní prostředí. V nově publikované studii ukazuji, že projekty e-koloběžek mají zřejmě širší celkové ekologické dopady, než mají druhy dopravy, které e-koloběžky vytlačují. Avšak pokud města upraví svá pravidla a společnosti poskytující mobilitu skončí s některými svými praktikami, existují možnosti, jak udělat z e-koloběžek zelenější alternativu.

Rozmach elektrických koloběžek

Každý kdo bydlí ve městě nebo v blízkosti areálu vysoké školy, už pravděpodobně viděl e-koloběžky. Tyto prostředky určené pro cesty na krátké vzdálenosti, mají elektromotor a plošinu, na níž stojí jedna osoba. Pronajímatelské společnosti jako jsou Bird nebo Lime zapůjčují koloběžky k jízdám placeným podle počtu minut a jejich uživatelé je nechávají ve své konečné destinaci, kde si je může zapůjčit někdo jiný, nebo jsou odtud později svezeny k dobití baterie.

Zatímco v roce 2017 se takové možnosti vyskytovaly jen velmi zřídka, v roce 2018 už bylo na e-koloběžkách uskutečněno podle odhadu 38,5 miliónů jízd. E-koloběžky nabízejí jedinečnou možnost těm, kdo řeší problém tzv. „poslední míle“ – jak překonat zbývající krátkou vzdálenost do cílové destinace, což může být často velmi obtížné, neboť to znamená dostat se domů ze zastávky autobusu nebo vlaku. Koloběžky se tak stávají alternativou k řízení a parkování osobních aut a jsou často levnější než taxi nebo Uber.

„Vaše jízda je bez uhlíkové stopy...“ Opravdu?

Sektor dopravy generuje téměř jednu třetinu emisí uhlíkových plynů v USA a značné množství smogu a astmatických polutantů. Nemajíce výfuk, kterým by chrlily emise, dalo by se snadno usoudit, že jsou sdílené e-koloběžky z hlediska ekologie preferovanou volbou. Pronajímatelé e-koloběžek často lákají zákazníky na ekologické benefity „dopravy bez uhlíkové stopy“ a „Zemi prospěšných“ jízd. Na podporu těchto prohlášení slibuje Lime, že k pokrytí energie potřebné pro nabíjení baterií a na kompenzaci uhlíkové stopy bude na svou činnost čerpat elektřinu z obnovitelných energetických zdrojů. Bird nakupuje kredity z obnovitelných zdrojů ke kompenzaci uhlíkové stopy a k pokrytí elektřiny na svoz a distribuci koloběžek.

Avšak prohlášení o jízdách bez uhlíkové stopy neobstojí, když si uvědomíte, že na každou jízdu musíte mít e-koloběžku řádně připravenou, nabitou a na správném místě. Se studenty inženýrství Josephem Hollingsworthem a Brennou Copelandovou z North Carolina State University jsme se proto pustili do zkoumání životního cyklu koloběžek, abychom chybějící informace doplnili.

Skryté dopady

Čínská společnost Xiaomi, zaměřená na elektroniku, vyrábí mnoho e-koloběžek, které se používají v USA. Abychom se dozvěděli, z jakých materiálů se koloběžky vyrábějí, jednu z nich jsme rozebrali na části a udělali následující inventuru: 13 liber (5,9 kg) hliníku, 2,5 liber (1,135 kg) lithiové iontové baterie, elektromotor a různé díly z plastů a oceli.

Výroba těchto koloběžek a jiných elektronických výrobků má vliv na lokalitu těžby, hutě i výrobního závodu. Pro e-koloběžky jsme spočítali, že tyto výrobní dopady často překračují polovinu celkových dopadů způsobených každou najetou mílí na koloběžce.

Zato doprava koloběžek z Číny do USA má díky efektivnosti světové dopravní sítě bezvýznamný vliv.Pronajímatelé e-koloběžek zaměstnávají nezávislé smluvní subjekty, které koloběžky svážejí, nabíjejí a distribuují do vhodných lokalit. Lime nazývá tato pracovníky „Juicers“. Jejich protějšci ve firmě Bird jsou zase „Chargers“ a distribuují koloběžky do tzv. „Nests“.

Tito „sběrači“ obvykle jezdí svými osobními auty tak, aby posbírali co nejvíce koloběžek, pak je doma nabíjejí a další den vrací zpět. Jelikož logistika není optimalizována, vede jejich honba za koloběžkami ke zbytečným jízdám autem. Zjistili jsme, že najeté kilometry mohou generovat přes 40 % z celkových ekologických dopadů používání koloběžky.

Na druhou stranu pohon e-koloběžek požaduje relativně málo energie. Nabití zcela vybité baterie e-koloběžky spotřebuje asi tolik elektřiny co průměrná sušička prádla za pět minut. A většina elektrokoloběžek není nikdy při svozu úplně vybitá, zejména ve městech, kde je požadováno jejich odstranění z ulic každou noc. Ve městě Raleigh jsme zjistili, že zhruba jedna ze šesti koloběžek je na sklonku dne nabitá na více než 95 %, ale i tak je odvezena k nočnímu nabíjení.

Jiné způsoby, jak se tam dostat

Při kvantifikaci případného vlivu na životní prostředí je důležité zohlednit to, co e-koloběžky nahrazují. Podle průzkumů zhruba jedna třetina jízd na e-koloběžkách nahradí použití automobilu, zatímco další polovina uživatelů koloběžek by místo toho šla pěšky nebo jela na kole. Asi 10 % klientů by využilo městskou hromadnou dopravu a zbývajících 7-8 % by vůbec nikam nejelo.

V rámci naší studie jsme zjistili, že jízda autem je téměř vždy méně ekologická než použití e-koloběžky. Pokud však pouze jedna třetina jízd na e-koloběžkách nahradí cestu autem, pak používání e-koloběžek pravděpodobně zvýší celkové emise z dopravy tím, že to odradí lidi od toho, aby šli pěšky, jeli na kole nebo použili veřejnou hromadnou dopravu. Avšak pokud by jízdy na e-koloběžkách nahradily jízdy autem aspoň z poloviny, očekávali bychom, že to to bude v průměru čistá výhra pro životní prostředí.

Jak je to se stopou koloběžek? Z našeho výzkumu vyplynulo několik způsobů, jak učinit e-koloběžky ekologičtější. Je třeba používat takové koloběžky, které jsou trvanlivější, neboť pak díky ujetým kilometrům sníží ekologické dopady materiálů použitých k jejich výrobě. Zlepšení procesu svozu a distribuce by mohlo zredukovat cesty najeté auty při sbírání koloběžek. Města by mohla částečně ustoupit od svých požadavků a nechávat koloběžky na místě i přes noc a svážet je jen v případě, že mají vybitou baterii. 

Takže v současné době platí, že pokud jízda na koloběžce nenahradí jízdu autem, je málo pravděpodobné, že bude jen přínosem pro naši planetu.

 

Tento článek je publikován na základě rozhovoruThe Conversation under a Creative Commons license. Přečtěte si originál článku.

 

 

loga SFŽP, MŽP a Ekomob

Projekt Čistou Stopou Prahou je v roce 2018–2019 spolufinancován z projektu „Čistá mobilita pro Prahu". Ten je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky neodpovídají za věcný a formální obsah informací, které příjemce podpory zveřejní v rámci realizace podporovaného projektu. Více na www.sfzp.cz, www.mzp.cz.