Městské organizace

O rozvoj dopravy ve městě se, mimo odborů samotného Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), stará také řada městem zřízených organizací.  Abyste lépe porozuměli procesům, které dopravu ve městě tvoří, představujeme vám nejdůležitější z nich:

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK)

logo TSKTSK zajišťuje u pozemních komunikací v majetku hl. m. Prahy jejich údržbu a opravy, dále pak pro Prahu může zajišťovat studie a projektové práce i výstavbu nových komunikací. Dále provozuje dopravní telematické systémy a zajišťuje pravidelné dopravní průzkumy, včetně cyklistických.

Hlavní budova TSK je v ulici Řásnovka u Štefánikova mostu.

Další informace o činnosti TSK se můžete dočíst na oficiálních stránkách: www.tsk-praha.cz

Závady na komunikacích můžete hlásit přímo pomocí speciálního formuláře ZDE

Kontaktní osobou pro cyklistickou dopravu je Petr Introvič.

 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)

log IPR PrahaVedle strategických materiálů hl. m. Prahy jako je Územní plán nebo Strategický plán má IPR na starosti také koncepční řešení jednotlivých investičních záměrů. Stará se o to, aby byl brán ohled na širší prostorové vazby a na nic se nezapomnělo. Jeho zaměstnanci vydávají koordinační stanoviska a měli by hlídat, aby byl při projektování brán ohled jak na chodce, tak na cyklisty.

Hlavní budova IPR se nachází v areálu Emauzy.

Další informace o činnosti IPR se můžete dočíst na oficiálních stránkách: www.iprpraha.cz

Kontaktní osobou pro cyklistickou dopravu je Jan Zalabák.  

 

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID)

ROPID logoROPID organizuje Pražskou integrovanou dopravu obsluhující území hl. m. Prahy i Středočeského kraje pomocí železnice, metra, tramvají, autobusů (městských i regionálních), přívozů a lanové dráhy. ROPID určuje trasy linek, intervaly a polohy spojů a zajišťuje řadu náležitostí s provozem souvisejícími (smluvní, ekonomické, technické, informační apod.)

Většina zaměstnanců ROPID sídlí v ulici Rytířská.

Další informace o činnosti ROPID se můžete dočíst na oficiálních stránkách: www.ropid.cz  

Kontaktní osobou pro cyklistickou dopravu je Tomáš Prousek.

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. (DPP)

logo DPPDPP zajišťuje provoz metra, tramvají a lanové dráhy na Petřín včetně jejich stanic a zastávek a také většiny městských a části příměstských autobusů. Stará se o jejich funkčnost a technický stav. Dbá na to, aby cestující měli při přepravě potřebný komfort. Dále zajišťuje výstavbu nových tratí tramvají a metra.

Hlavní budova DPP se nachází na ulici Sokolovská, nedaleko stanice Vysočanská.  

Další informace o činnosti DPP se můžete dočíst na oficiálních stránkách: www.dpp.cz

Speciální kontaktní osobu pro cyklistickou dopravu DPP nemá.  

 

8. 7. 2016 Sylva Švihelová