Praha členské město

Hl. m. Praha je členem nejen českých, ale i několik zahraničních organizací, iniciativ a sdružení, v rámci kterých sdílí know-how a získává nové informace v oblasti udržitelné mobility. 

ZAHRANIČNÍ

POLIS

polis Praha je členem mezinárodní sítě POLIS, která propojuje evropská města s cílem sdílet inovativní řešení v dopravě pro udržitelnou mobilitu. Hlavní město je zapojeno do pracovní skupiny sdílení kol a parkování. Přínosem aktivní účasti na pracovních skupinách je získávání poznatků ze zahraničí a podpora alternativní dopravy, jako je pěší a cyklodoprava. Protože Praha zatím svůj bike sharingový systém připravuje, je inspirativní poznávat modely fungující v jiných evropských městech a porovnávat jejich zkušenosti. 

Více na www.polisnetwork.eu

 

EVROPSKÁ CYKLISTICKÁ FEDERACE

LOGO FEDERACEHlavní město Praha je od roku 2019 členem Evropské cyklistické federace (ECF), konkrétně je Praha zapojena do sdružení Měst a regionů pro cyklisty (Cities and Regions for Cyclists). Tato síť zprostředkovává městům výměnu znalostí, konkrétních řešení i strategií v cyklistické dopravě v Evropě i mimo ni. ECF rozvíjí cyklopolitiku jako mobilitu přátelskou životnímu prostředí a podporuje téma bezpečnosti pro zranitelné účastníky dopravy.  Usiluje o změny v městském plánování, aby cyklistika byla v centru pozornosti politiků, architektů a urbanistů při plánování rozvoje měst.

Více na www.ecf.com

 

EUROCITIES

logo EurocitiesPraha je členem mezinárodní organizace EUROCITIES, která od roku 1986 zastupuje velká evropská města s cílem prosazovat jejich zájmy na evropské úrovni. V oblasti dopravy se Praha zapojila do práce Mobility Fóra a je aktivní i v pracovní skupině pro města bez bariér.

Díky Mobility Fóru se Praha může více dozvědět o právě otevřených dotačních programech Evropské unie v oblasti mobility, ze kterých by mohla v budoucnu čerpat finanční prostředky, a najít pro své projekty i evropské partnery. Prostor Mobility Fóra také umožňuje seznámit se s už úspěšně realizovanými projekty z jiných evropských zemí a navázat cenné osobní kontakty s dopravními experty z jiných měst.

Více na www.eurocities.eu

 

CIVINET

CIVINETPraha je také členem sítě CIVINET Česká a Slovenská republika, která představuje síť českých a slovenských měst a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility v našem regionu. Výměna zkušeností tak probíhá v rámci jednotného legislativního prostředí. Prostřednictvím celoevropské sítě CIVITAS, kterou tvoří jednotlivé regionální sítě CIVINET, dochází k využívání informací a kontaktů na evropské úrovni. Díky programu CIVITAS se daří zprostředkovat dobrou praxi. Program CIVITAS za dobu své existence podpořil již více než 800 inovativních a přenositelných řešení ve více než 60 městech. Zajišťuje také exkurze a stáže pro získání informací o systémových řešeních a konkrétních dopravních opatřeních.

Více na www.civinet.cz

 

DOMÁCÍ

PARTNERSTVÍ PRO MĚSTSKOU MOBILITU (dříve Asociace měst pro cyklisty)

logo Partnerství pro městskou mobilituPartnerství pro městskou mobilitu je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která funguje jako zapsaný spolek.

Spolek má dnes více než 80 členů, kterými jsou obce, města, svazky a neziskové organizace. Cílem spolku je zejména vytvářet podmínky pro města a obce, aby mohly realizovat své projekty v oblasti městské mobility, veřejného prostoru vlídného k lidem či zavádění inovačních technologií. Od roku 2013 se podařilo nejen prosadit celou řadu změn v legislativě, ale též realizovat konkrétní projekty ve městech a obcích. Změna souvisí mimo jiné i s tím, že Ministerstvo dopravy již nebude aktualizovat samostatnou strategii cyklistické dopravy, ale připravuje nově vládní koncepci městské a aktivní mobility.

     

Více na: www.cyklomesta.cz

 

ČESKÁ PARKOVACÍ ASOCIACE

logo ČPACílem ČPA je vytvořit ucelenou a komplexní představu o zákonných, technických a normativních podmínkách tak, aby vytvořily kvalitní základnu pro řešení dopravy v klidu. ČPA nalézá a sdílí řešení parkování vozidel ve městě, která odpovídají vyspělé společnosti 21. století.

Více na: www.parkovaciasociace.cz

 

6. 1. 2017 Sylva Švihelová