Praha členské město

Hl. m. Praha je členem nejen českých ale i několik zahraničních organizací, iniciativ a sdružení, v rámci kterých sdílí know how a získává nové informace v oblasti udržitelné mobility. 

ZAHRANIČNÍ

POLIS

polis Praha je členem mezinárodní sítě POLIS, která propojuje evropská města s cílem sdílet inovativní řešení v dopravě pro udržitelnou mobilitu. Hlavní město je zapojeno do pracovní skupiny sdílení kol a parkování. Přínosem aktivní účasti na pracovních skupinách je získávání poznatků ze zahraničí a podpora alternativní dopravy, jako je pěší a cyklodoprava. Protože Praha zatím svůj bike sharingový systém připravuje, je inspirativní poznávat modely fungující v jiných evropských městech a porovnávat jejich zkušenosti. 

Více na www.polisnetwork.eu

 

EUROCITIES

logo EurocitiesEUROCITIES je další mezinárodní organizace, ve které je Praha členem. Od roku 1986 EUROCITIES zastupuje velká evropská města s cílem prosazovat jejich zájmy na evropské úrovni.  V oblasti dopravy se Praha zapojila do práce Mobility Fóra a je aktivní i v pracovní skupině pro města bez bariér.

Díky Mobility Fóru se Praha může více dozvědět o právě otevřených dotačních programech Evropské unie v oblasti mobility, ze kterých by mohla v budoucnu čerpat finanční prostředky, a najít pro své projekty i evropské partnery. Prostor Mobility Fóra také umožňuje seznámit se s už úspěšně realizovanými projekty z jiných evropských zemí a navázat cenné osobní kontakty s dopravními experty z jiných měst.

Více na www.eurocities.eu

 

CIVINET

CIVINETPraha je také členem sítě CIVINET Česká a Slovenská republika, která představuje síť českých a slovenských měst a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility v našem regionu. Výměna zkušeností tak probíhá v rámci jednotného legislativního prostředí. Prostřednictvím celoevropské sítě CIVITAS, kterou tvoří jednotlivé regionální sítě CIVINET, dochází k využívání informací a kontaktů na evropské úrovni. Díky programu CIVITAS se daří zprostředkovat dobrou praxi. Program CIVITAS za dobu své existence podpořil již více než 800 inovativních a přenositelných řešení ve více než 60 městech. Zajišťuje také exkurze a stáže pro získání informací o systémových řešeních a konkrétních dopravních opatřeních.

Více na www.civinet.cz

DOMÁCÍ

ASOCIACE CYKLOMĚST

logo Asociace Cykloměst Asociace dnes sdružuje více než 50 měst, která usilují o rozvoj nejen cyklistické dopravy. Asociace se svou činností zasazuje o vyváženost při dělbě přepravní práce a rovnoměrný rozvoj dopravy ve městech. Pokud se bude více lidí pohybovat městem na kole, ulice budou průchodnější i pro motorovou dopravu, bude se nám lépe dýchat a cesty se stanou bezpečnějšími. 

Více na: www.cyklomesta.cz 

 

ČESKÁ PARKOVACÍ ASOCIACE

logo ČPACílem ČPA je vytvořit ucelenou a komplexní představu o zákonných, technických a normativních podmínkách tak, aby vytvořily kvalitní základnu pro řešení dopravy v klidu. ČPA nalézá a sdílí řešení parkování vozidel ve městě, která odpovídají vyspělé společnosti 21. století.

Více na: www.parkovaciasociace.cz

 

6. 1. 2017 Sylva Švihelová