NEJDE TO LÉPE než jen autem?

Víte, že 75–90 % zdraví škodlivých látek v pražském ovzduší mají na svědomí automobily? Že dýchání emisí z dopravy Pražanům v průměru zkrátí život o 11 měsíců a každoročně zde na jeho následky zemře přes 550 lidí? A přitom je obsazenost jedoucích automobilů v hlavním městě statisticky pouze 1,3 člověka?

Tyto a celá řada dalších alarmujících faktů o životním prostředí nejen v Praze tvoří první část brožury s názvem NEJDE TO LÉPE?, kterou si můžete rozkliknout v příloze. Poprvé jsme ji představili návštěvníkům veletrhu For Bikes na konci března 2019.

Chtěli jsme vytvořit informačně i graficky pestrou publikaci jako protipól textově hutných, ale někdy i „nezáživných“, obtížně se čtoucích materiálů na obdobná témata. A hlavně: čtenáře motivovat ke změně.

UKÁZKA DVOJSTRANY Z BROŽURY

Proto na úvodní kapitolu Vliv dopravy na životní prostředí ve městě navazují části Pražská integrovaná doprava, Aktivní mobilita a Jde to i jinak shrnující výhody veřejné dopravy i chůze, jízdy na kole, koloběžce či skateboardu a obsahující také praktická doporučení pro ty, kteří se k pozitivní změně rozhodnou.

Brožurou provází pan Pohodlný, který na závěr vyzývá: „Bez aut by to nešlo, můžeme se ale naučit, jak jezdit úsporněji a jak se starat o auto tak, aby dobře sloužilo, a vyzkoušet i jiné způsoby dopravy.“